Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Muita Nurmijärven luonto- ja retkikohteita

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen luontosivustolla esitellään keskiuusmaalaisia luontokohteita ympäristökeskuksen toiminta-alueella (Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula). Lähes puolet kohteista on suojelukohteita, mutta mukana on myös muita mielenkiintoisia luonto- ja retkikohteita.

Nurmijärvellä sijaitsevista muista kohteista sivustolla on esitelty

Tästä pääset Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivulle Nurmijärven luontokohteet.

Myllykosken luontopolku

Nurmijärven kirkonkylän lähistöllä sijaitsevan Vantaanjoen Myllykosken ympäristössä kiertelee parin kilometrin pituinen luontopolku. Koskikaraksi nimetyn luontopolun opastustaulut kertovat Vantaanjoen ranta-alueiden linnuista. Lue Myllykoskesta ja luontopolku Koskikarasta myös Nurmijärven kunnan sivuilta.

Luontopolun opastusvihkosia on jaossa Nurmijärven kirjastoissa. Alla olevat pdf-muotoiset opasvihkoset avautuvat klikkaamalla.

Luontopolku Koskikara (pdf 1,1 MB)

Myllykosken puulajipolku (pdf 1,2 MB)

Seitsemän veljeksen vaellusreitti

Vaellusreitin luonto ja maasto vaihtelevat hyvin paljon. Reitin eteläpäässä Palojoella on sankkaa kuusikkoa, jossa kapea polku kiemurtelee Aleksis Kiven lapsuusmaisemissa. Aleksis Kiven syntymäkodin ja Myllykosken välissä reitti kulkee Kaanaan metsän läpi. Kaanaan metsä on luonnonsuojelualue. Vantaanjoen rannoilla on paikka paikoin rikas ja monipuolinen kasvillisuus. Myllykosken ja Rajamäen välillä vaellusreitti kulkee uusimaalaisten pelto- ja metsäsaarekkeiden lomitse.

Nurmijärven kunnan alueella Seitsemän veljeksen vaellusreitti on noin 33 km pitkä. Vaativuustasoluokaltaan se on keskivaativa reitin pohjan epätasaisuuden vuoksi. Reitin esite ja kartta (pdf 2,48 Mt)

Lue Seitsemän veljeksen vaellusreitistä myös Nurmijärven kunnan sivuilta.

Muut ulkoilureitit Nurmijärvellä

Ulkoilureiteistä saat tietoa Nurmijärven kunnan sivuilla.

Paikallisluonto

Luonnonsuojelu- ja natura-alueet

Luonnonsuojelukohteet Nurmijärven kunnan alueelle on perustettu yhteensä 12 yksityistä luonnonsuojelualuetta ja neljä valtion omistamaa suojelualuetta.…

Lue lisää

Luonnonmuistomerkit ja maakunnallisesti arvokkaat luontokohteet

Luonnonmuistomerkit Luonnonmuistomerkillä tarkoitetaan luonnonmuodostumaa, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen,…

Lue lisää

Merkittävät kulttuuriympäristöt

Nurmijärvellä on viisi museoviraston valtakunnallisesti merkittäviksi kulttuuriympäristöiksi nimeämää kohdetta. Kohteita on kuvattu…

Lue lisää

Ympäristöjulkaisuja

Tälle sivulle on koottu linkkejä Nurmijärven luontoon ja ympäristöön liittyviin julkaisuihin.

Lue lisää

Hyödyllisiä linkkejä

Tälle sivulle on koottu linkkejä sivustoille, joilla on luontoa ja ympäristöä koskevaa kiinnostavaa ja hyödyllistä asiaa. 

Lue lisää