Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Karjalan piiri Imatran yhdistys

Imatra
Navigaatio päälle/pois

Imatran yhdistys ja Etelä-Karjalan piiri ovat kartoittaneet luontokohteita aloitteiden ja lausuntojen pohjaksi.

 

Luontoselvityksiä

Imatran liito-oravat 2019. Juha Jantunen, Kimmo Saarinen, Tiina Vitikainen, Salla Huuskonen, Pertti Ahvonen 2019. (Lataa pdf tästä, 4 Mt)

Metsäkartoitus. Imatra. Jari Kiljunen 2018. (Lataa pdf 14 Mt)

Ekologiset käytävät. Immalanjärvi – Hiitolanjoki, Jari Kiljunen 2017. (Lataa pdf tästä, 2Mt)

Rantametsien kartoitus, Imatran Karhukallio – Mustalampi – Vuoksensuu, Jari Kiljunen 2017 (Lataa pdf tästä 1 Mt)

Immalanjärven tarkkailun yhteenveto vuodelta 2017 sekä pitkäaikaistarkastelu vuosilta 1986-2017, Saimaan Vesi- ja ympäristötutkimus. (Lataa pdf tästä 3,4 Mt)

Immalanjärven rantametsien kartoitus, liito-orava ja linnut, Jari Kiljunen 2015. (Lataa pdf tästä 3 Mt)

Immalanjärven tilasta ja väriaikasarja, Kari-Matti Vuori 2015. (Lataa pdf tästä 90 kt)

Immalanjärven vedenlaatu, maisema-alueen virkistyskäyttö ja luonnon monimuotoisuus I ja II, Yrjö Haverinen, 2014.
(Lataa osa I, pdf 8,5 Mt)
(Lataa osa II tästä, pdf 7 Mt)

Esitys Immalanjärven tervaleppälehdon suojeluksi, Juha Juuti 2012. (Lataa pdf tästä 11 Mt)

Imatran liito-oravaselvitys 2006, Karri Kuitunen. (Lataa pdf tästä 2 Mt)

Vuoksen vanha ratasilta. Kuva Juha Jantunen