Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Hämeen piiri

Etelä-Häme
Navigaatio päälle/pois

Luonnon ennallistaminen -webinaarisarja 2023

Keväällä 2023 pidetyn webinaarisarjan aiheena oli luonnon ennallistaminen. Webinaarit järjestettiin yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa.

Webinaari 1: Soiden ennallistaminen

Webinaaritallenne: Soiden ennallistaminen

Matti Aalto: Soiden ennallistamisen työtapoja esitysdiat

Harri Vasander: Soiden ennallistaminen esitysdiat

Webinaari 2: Lähteikköjen ennallistaminen

Webinaaritallenne: Lähteiden ennallistaminen ja Hämeen lettoinventointi

Jari Ilmonen: Lähteikköjen ennallistaminen esitysdiat

Anna Isotalo: Hämeen lettoinventointi esitysdiat

Webinaari 3: Metsien ennallistaminen

Webinaaritallenne: Metsien ja paahdeympäristöjen ennallistaminen

Ari Lahtinen: Ennallistaminen ja luonnonhoito esitysdiat

Henrik Lindberg: Paahdeympäristöt ja niiden hoito esitysdiat

Webinaari 4: Perinnebiotoopit ja uuselinympäristöt

Webinaaritallenne: Perinnebiotoopit ja uuselinympäristöt

Ari-Pekka Huhta: Perinnebiotoopit esitysdiat

Pertti Nupponen: Kakslammin luonnonsuojelualue esitysdiat

Hämeen lehdot tutuiksi -webinaarisarja 2022

Kevään 2022 neliosaisessa webinaarisarjassa tutustuttiin huippuasiantuntijoiden johdolla Hämeen alueen lehtometsiin. Sarjassa opittiin tunnistamaan lehtojen peruspiirteet ja havaitsemaan lehdot luonnossa. Osallistujat tutustuivat lehtojen tyypilliseen kasvillisuuteen, linnustoon ja rakennepiirteisiin sekä oppivat ymmärtämään lehtojen merkityksen luonnon monimuotoisuudelle. Webinaareissa käytiin läpi myös keinoja, joilla voi edistää lehtojen suojelua. Webinaarisarja toteutettiin yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa.

Webinaari 1: Lehtoluontotyypit

Petri Keto-Tokoi, metsäekologian lehtori: Lehtojen ekologiaa ja luontotyyppejä
Heli Jutila, kasvitieteen tohtori: Kohde-esimerkkejä Hämeen lehdoista
Tallenteet 1. webinaarin esityksistä ja kysymys-vastausosuuksista

Webinaari 2: Lehtojen suojelu ja luonnonhoito

Jukka Ruutiainen, luonnonhoidon asiantuntija, ja Inna Salminen, luonnonhoidon asiakasneuvoja, Metsäkeskus: Luonnonhoito lehdoissa, vapaaehtoinen suojelu, Metso-ohjelma ja lehtokeskusalueiden Luontohelmet-hanke
Tallenteet 2.webinaarin esityksistä ja kysymys-vastausosuuksista

Esitysdiat:
Lehtokeskusalueiden luontohelmet_Jukka Ruutiainen 28.3.2022
Lehtojen käytön rajoitukset_Jukka Ruutiainen_28.3.2022
Lehdot ja METSO-ohjelma_Inna_Salminen
Lehtojen hoito Jukka Ruutiainen 24.3.2022

Webinaari 3: Lehtojen lajistoa

Olli Manninen, luontokartoittaja: Metsän suojeluarvon indikaattorilajit ja niiden esiintyminen lehdoissa
Heli Jutila, kasvitieteen tohtori: Lehto- ja lähteikkölajeja ja hämäläisiä kasvierikoisuuksia
Tallenteet 3. webinaarin esityksistä ja kysymys-vastausosuuksista

Webinaari 4: Lehtojen linnut ja lehtoretkeily

Markku Hyvärinen, ornitologi: Lehtojen linnut
Markku Karvonen, luontoharrastaja: Retkeily lehdoissa ja esimerkkikohteita Hämeessä
Tallenteet 4. webinaarin esityksistä ja kysymys-vastausosuuksista

*

Lukuvinkkejä lehdoista

Kirjallisuutta
  • Juha-Pekka Hotanen, Hannu Nousiainen, Raisa Mäkipää, Antti Reinikainen & Tiina Tonteri 2018: Metsätyypit – kasvupaikkaopas. Helsinki: Metsäkustannus.
  • Petri Keto-Tokoi & Juha Siitonen: Puiden asukkaat – Suomen puiden seuralaislajit. Helsinki: Gaudeamus.
  • Matti Valta & Irene Routio 1990: Suomen lehdot. Helsinki: Otava.
Luontotyyppiselvityksiä ja -kuvauksia; luonnonhoito lehdoissa
Lintujen tunnistusapua
  • Äänten tunnistukseen BirdNET puhelimessa tai selaimessa
  • Puhelimeen maasto-oppaaksi Collins Bird Guide (iOS, Android)
Kohteiden etsintään

Toiminta

Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua sekä luonnon monimuotoisuuden säilymistä alueellaan järjestämällä…

Lue lisää
Vesimerkillistä-podcastin kansikuva

Vesimerkillistä

Podcast luonnosta ja sen suojelusta Vesimerkillistä on Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiirin podcast luonnosta ja sen suojelusta. Jaksot esittelevät…

Lue lisää

Lähde latvoilta liikkeelle

Lähde latvoilta liikkeelle on Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiirin kampanja, jolla lisätään tietoisuutta pienvesistä ja nostetaan niiden…

Lue lisää
Harmaa mökki, jonka kuistilla on ihmisiä

Kylmäpohja

Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri hallinnoi Kylmäpohjan mökkiä, joka sijaitsee Hollolan Vesijärven länsirannalla. Mökki sijaitsee vuonna…

Lue lisää

Tapahtumat

Yhteystiedot

Suomen Luonnonsuojeluliiton Etelä-Hämeen piiritoimisto sijaitsee osoitteessa Hämeentie 2 A 6 b, 13200 Hämeenlinna.

Lue lisää

Liity

Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenyys on merkittävä kannanotto luonnon ja puhtaan ympäristön puolesta.

Lue lisää

Tule mukaan!

Etelä-Hämeen piirin vapaaehtoisena on lukuisia tapoja toimia ja auttaa omaa lähiluontoa

Lue lisää