Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Ym­pä­ris­tö­jär­jes­tön vireillepano keskeytti hakkuut Kytäjällä

Kuvassa Kytäjän Natura-alueen metsää, jolle on suunniteltu avohakkuuta. Ympäristöjärjestöjen mielestä alueella on suojeltuja luontotyyppejä. OLLI MANNINEN

Kytäjän kartanon hakkuista vastaava Metsä Group on joutunut keskeyttämään hakkuut Kytäjällä Hietalammin ja Ahvenlammin lähellä. Hakkuut olivat jo alkamassa, kun alueella liikkunut luontoharrastaja ilmoitti havainnoistaan. Ilmeni, että metsänkäyttöilmoitusten mukaan hakkuita on suunniteltu myös Natura-alueelle.

– Useat hakkuisiin suunnitellut kuviot täyttävät  suojeltavien luontotyyppien kriteerit eli ovat boreaalista luonnonmetsää ja korpia, toteaa Suomen luonnonsuojeluliiton (SLL) Uudenmaan piirin  va. toiminnanjohtaja  Lauri Kajander. Ely:n maastotiedot ovat vuosilta 2016-2019. Jopa viisi vuotta vanhat tiedot ovat voineet vanhentua lahopuun muodostumisen ja metsän rakennepiirteiden muutosten myötä.

SLL:n Uudenmaan piiri teki 2.6. Uudenmaan ely-keskukselle vireillepanon hakkuiden keskeyttämiseksi Kytäjän Natura-alueille 2021 suunnitelluista ja Natura-alueen vieressä jo aloitetuista hakkuista. Kuvioihin on merkitty avohakkuita ja harvennushakkuita. Piiri vetoaa viimevuotiseen Oulujärven saarten tapaukseen Natura-alueiden hakkuista. Tuolloin korkein hallinto-oikeus totesi, että hakkuille ei olisi tullut myöntää lupaa, koska riittävää Natura-arviota ei ollut tehty.

Myös Greenpeace on tutkinut aluetta. Ympäristöjärjestöjen mukaan nämä metsät täyttävät Natura-ohjelman suojeltavien luontotyyppien, etenkin boreaalisen luonnonmetsän eli erirakenteisen vanhan metsän vaatimukset ja ovat luontodirektiivin lajien kuten pyyn, metson, pohjantikan ja pikkusiepon elinympäristöä. Lisäksi vanhojen metsien uhanalaiset hömö- ja töyhtötiainen ovat alueella runsaita.

Ylitarkastaja Iida Kämäri Uudenmaan ely-keskuksesta kertoo, että Uudenmaan ely-keskus ei ole vielä tehnyt virallista päätöstä SLL:n Uudenmaan piirin tekemästä vireillepanosta. Hakkuuoikeuden haltijan kanssa on kuitenkin sovittu, että hakkuita vaatimuksen alaisilla kuvioilla ei tehdä ennen kuin ely-keskus tekee päätöksen. Asia on selvittelyn alla tällä hetkellä. Uudenmaan piirin mukaan elyn pitäisi korjata puutteelliset luontotiedot alueella ja varmistaa, että mahdolliset tulevat hakkuut perustuvat riittävään Natura-arviointiin eivätkä vaaranna suojeltavia luontotyyppejä.

Toimitusjohtaja Juha Repo Kytäjän kartanolta toteaa, että hakkuut on ulkoistettu Metsä Groupille.

Hyvinkäällä ilmestyvä Aamuposti kertoi asiasta 10.6.2021 (https://www.aamuposti.fi/paikalliset/4179678).