Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Mäntsälän yhdistys

Mäntsälä
Navigaatio päälle/pois

Satunnaisten eri puolilla kuntaa olevien vieraslajitalkoiden lisäksi Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistys on tehnyt vuosia yhteistyötä NCC:n kanssa vieraslajitorjunnan merkeissä. 

Mäntsälän Ohkolassa on NCC:n neljän hehtaarin täyttömäkeen vuonna 2012 alkunsa saaneen ekologisen kompensaation NCC Kielo -ohjelman* myötä otettu vastaan ylijäämämaita. Alueelle on tuotu myös louhetta ja suurempia järkäleitä, lisäksi sinne on tehty kolme suppaa.  Maaperän kosteus vaihtelee kuivasta kosteaan.

Täyttömaan myötä alueelle on tullut myös haitallisia vieraslajeja. Haitallisiksi vieraslajeiksi luokitellaan pieni osa vieraslajeista, jotka menestyvät lisääntymällä ja leviämällä tehokkaasti aiheuttaen merkittävää haittaa alkuperäisille lajeille ja elinympäristölle, ihmisten terveydelle tai taloudelle. Haitta voi olla myös sosiaalinen.

Alueella kasvaa ainakin kurtturuusua (Rosa rugosa), tatarta, etelänruttojuurta (Petasites hybridus), kanadanpiiskua (Solidago canadensis) ja komealupiinia (Lupinus polyphyllus). Aiemmin alueelta on poistettu jo jättiukonputkea (Heracleum persicum).

Komealupiinin torjumiseksi läheisellä alueella on tehty kokeilu puutuhkan avulla NCC:n ja Villi vyöhyke ry:n yhteistyönä, tavoitteena nostaa maaperän pH:ta lupiinille epäsuotuisaksi. Kahdelle koealalle, joiden pinta-ala on yhteensä 0,23 ha, on syksyllä 2015 levitetty 3000 kg puutuhkaa. Tällä ei todettu olevan vaikutusta lupiinin itävyyteen.

Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistys onkin kesäisin tehnyt alueella vieraslajitorjuntaa. Komealupiinia on poistettu mm. niittämällä, kitkemällä pieniä lupiineja ja kaivamalla juurineen isoja lupiineja. Myös muita vieraslajeja on yritetty torjua. Työtä on kuitenkin vielä pitkäksi aikaa, sillä esimerkiksi komealupiinin siemenpankkia on maaperässä vuosiksi.

Tällä hetkellä alueella kasvaa torjuttavien vieraslajien lisäksi sekä luonnonkasveja että puutarhakasveja, jotka ovat tulleet täyttömaan mukana. Lisäksi alueelle on on kylvetty niittykukkien siemenseoksia.

Alueella kasvaa mm. silmälläpidettävää muinaistulokasta kartioakankaalia (Ajuga pyramidalis), ahdekaunokkia (Centaurea jacea), ukontulikukkaa (Verbascum thapsus), keltasauramoa (Cota tinctoria), neidonkieltä (Echium vulgare) ja kohokkeja kuten nuokkukohokkia (Silene nutans).

Alueella toteutettiin kolmivuotinen perhostutkimus vuosina 2014-2016 yhteistyössä Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistyksen / Olli Elon kanssa. Perhosseurannassa havaittiin 50 000 perhosyksilöä ja 500 perhoslajia, joista uusia oli mm. jalavakeltayökkönen, harmohirsiyökkönen ja tammimittari.

Talvisin alueella on linturuokintaa ja siellä vierailee runsaasti lintuja. Ruokinnan toteutuksesta on vastannut Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistys / Olli Elo.

Kiuru-alueelle rakennettiin vuonna 2020 puinen lintutorni Helge Hirvinen.

Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistyksen aktiiveista joku on paikalla keväästä syksyyn maanantaisin klo 17-20, joten tervetuloa tutustumaan kasveihin, perhosiin ja lintuihin tai osallistumaan vieraslajitorjuntaan. Osoite on Metsätie 80, Mäntsälä.

*Kielo = kiviaineksen elävä luonto. NCC-Kielo on Pohjoismaissa rekisteröity tavaramerkki.

TOIMINTAA

Yhdistys edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua sekä vaalii kulttuuriperintöä toiminta-alueellaan.

Lue lisää

Perinnemaiseman hoitoa ja kunnostusta

Ohkolanjokilaakson luonnonsuojelualueeseen kuuluva Sandberginpelto, on maakunnallisesti arvokas perinnemaisemakohde. Alueen omistaa Metsähallitus. Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistyksellä on Metsähallituksen kanssa sopimus kummikohdetoiminnasta. Tämä tarkoittaa, että Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistys hoitaa aluetta kohteelle laaditun hoitosuunnitelman mukaisesti. Mahdolliset laidunsopimukset ovat Metsähallituksen tekemiä ja kesällä 2022 kohteessa oli lampaita luonnonhoitotyössä.

Lue lisää