Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Mäntsälän yhdistys

Mäntsälä
Navigaatio päälle/pois

Yhdistys edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua sekä vaalii kulttuuriperintöä toiminta-alueellaan.

Vieraslajitorjuntaa

Satunnaisten eri puolilla kuntaa olevien vieraslajitalkoiden lisäksi Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistys on tehnyt vuosia yhteistyötä NCC:n…

Lue lisää

Perinnemaiseman hoitoa ja kunnostusta

Ohkolanjokilaakson luonnonsuojelualueeseen kuuluva Sandberginpelto, on maakunnallisesti arvokas perinnemaisemakohde. Alueen omistaa Metsähallitus. Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistyksellä on Metsähallituksen kanssa sopimus kummikohdetoiminnasta. Tämä tarkoittaa, että Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistys hoitaa aluetta kohteelle laaditun hoitosuunnitelman mukaisesti. Mahdolliset laidunsopimukset ovat Metsähallituksen tekemiä ja kesällä 2022 kohteessa oli lampaita luonnonhoitotyössä.

Lue lisää