Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Mäntsälän yhdistys

Mäntsälä
Navigaatio päälle/pois

13.5.2021 alkaen ympäristöministeriön asetuksella Ohkolanjokilaakson luonnonsuojelualue sisältää sekä Ohkolanjokilaakson että viereisen Sandberginpellon. Alueen koko on yli 20 ha. Alueen itäpuolella kulkee moottoritie ja oikorata, joista kantautuu jonkin verran häiritsevää melua alueelle. Muuten kohde on hieno luontoelämys.

Alla linkki Metsähallituksen sivulle alueen karttaan.

https://www.metsa.fi/wp-content/uploads/2020/05/Liite_34_Ohkolanjokilaakso.pdf

Ohkolanjoen jokiuoma meanderoi voimakkaasti ja alueen kohdalla kulkee harjulaakso. Alueella on valtakunnallisesti arvokasta lehtokasvillisuutta ja siellä kasvaa mm. keltavuokko, kevätlinnunsilmää, kotkansiipeä, lehtoarhoa, lehtoimikkää, lehtokuusamaa, lehto-orvokkia, lehtotähtimöä, mesiangervoa, mukulaleinikkiä, mustakonnnanmarjaa, näsiää ja purolitukkaa.  lahopuut ovat saaneet kaatua uoman päälle. ja sen alueella on valtakunnallisesti arvokasta lehtokasvillisuutta. Lahopuut ovat saaneet kaatua  uoman päälle, joten joki on harvinaisen luonnontilainen.

kukkiva näsiä
Näsiä

Perhosista Ohkolanjokilaaksossa esiintyy  keltaselkämittari, palsamikenttämittari ja varjopatinayökkönen. Nisäkkäistä alueella pesii liito-orava ja saukko.

Ohkolanjokilaakson itäpuolella on alueeseen kuuluva Sandbergin pelto, joka on luokiteltu Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaaksi perinnemaisemakohteeksi. Pinta-alaltaan entinen laidunkäytössä ollut pelto on noin 3,5 hehtaaria. 

keväinen niitty, kuivaa heinää, ruokailukatos
Sandberginpelto

Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistys on hoitanut Sandberginpeltoa niittämällä. Yhdistys on myös kaskennut koealoja, jolla on ollut positiivinen vaikutus uhanalaisen hirvenkellon esiintymiseen.  
Pellolla kasvaakin niittykasvillisuutta, mm. edellä mainittu uhanalainen (VU) hirvenkello ja silmälläpidettävät (NT) ketoneilikka, ketonoidanlukko ja laskospoimulehti sekä erittäin uhanalainen (EN) saunionoidanlukko. Lisäksi edustavaan niittykasvillisuuteen kuuluu saksan- ja keväthanhikki, hakarasara ja särmäputki.  Sandberginpellon perhoslajisto on myös edustava, siellä esiintyy mm. mansikkakirjosiipi, pihlajaperhonen, keto-, rinne- ja orvokkihopeatäplä,  haapaperhonen, niittyvihersiipi, virnapunatäplä, direktiivilajeihin kuuluva kirjoverkkoperhonen sekä silmälläpidettävät (NT) ketokultasiipi ja tummakirjosiipi.

Kesällä pellolla on Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistyksen järjestämiä talkoita ja talvella linturuokintaa. Talkoista ilmoitetaan yhdistyksen tapahtumissa.

Olli Elon haastattelu Sandberginpellolla

Sandberginpellon talkoista

Kuvat: Riitta Virtanen

Paikallisluonto

Kotojärven ja Isosuon luonnonsuojelualue

Mäntsälän kirkonkylältä Sälinkään suuntaan menevän tien varresta lähtee tie Kotojärven laavulle. Parkkipaikan osoite on Kaltevantie…

Lue lisää