Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Mäntsälän yhdistys

Mäntsälä
Navigaatio päälle/pois

Ohkolanjokilaakson luonnonsuojelualueeseen kuuluva Sandberginpelto, on maakunnallisesti arvokas perinnemaisemakohde. Alueen omistaa Metsähallitus. Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistyksellä on Metsähallituksen kanssa sopimus kummikohdetoiminnasta. Tämä tarkoittaa, että Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistys hoitaa aluetta kohteelle laaditun hoitosuunnitelman mukaisesti. Mahdolliset laidunsopimukset ovat Metsähallituksen tekemiä ja kesällä 2022 kohteessa oli lampaita luonnonhoitotyössä.

Tärkein hoitotoimi kohteella on avoimen alueen pitäminen avoimena, toisin sanoen pellon niittäminen ja niittojätteen pois siirtäminen. Tätä varten yhdistys pitää loppukesästä talkoot, jossa teemme työn perinteisin menetelmin eli viikatteella niittämällä sekä haravalla haravoimalla. Talkoot ovat yhteisöllinen tapahtuma, jonka yhteydessä on mahdollista tutustua alueen kasveihin ja eläimiin. Talkoolaisille tarjotaan luonnollisestikin lounas ja kahvit osallistumisesta. Osallistuminen ei edellytä Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistyksen jäsenyyttä.

Yhdistys on myös kaskennut koealoja, jolla on ollut positiivinen vaikutus uhanalaisen hirvenkellon esiintymiseen.

Pellolla kasvaa niittykasvillisuutta, mm. edellä mainittu uhanalainen (VU) hirvenkello ja silmälläpidettävät (NT) ketoneilikka, ketonoidanlukko ja laskospoimulehti sekä erittäin uhanalainen (EN) saunionoidanlukko. Lisäksi edustavaan niittykasvillisuuteen kuuluu saksan- ja keväthanhikki, hakarasara ja särmäputki. 

Sandberginpellon perhoslajisto on myös edustava, siellä esiintyy mm. mansikkakirjosiipi, pihlajaperhonen, keto-, rinne- ja orvokkihopeatäplä,  haapaperhonen, niittyvihersiipi, virnapunatäplä, direktiivilajeihin kuuluva kirjoverkkoperhonen sekä silmälläpidettävät (NT) ketokultasiipi ja tummakirjosiipi.

Mikäli tunnet kiinnostusta perinnemaisemiin, ota rohkeasti yhteyttä Riittaan, jonka yhteystiedot löydät yhdistyksen hallituksen yhteystiedoista.

TOIMINTAA

Yhdistys edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua sekä vaalii kulttuuriperintöä toiminta-alueellaan.

Lue lisää

Vieraslajitorjuntaa

Satunnaisten eri puolilla kuntaa olevien vieraslajitalkoiden lisäksi Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistys on tehnyt vuosia yhteistyötä NCC:n…

Lue lisää