Sijainti: Pääsivu / Luonto ja ympäristö / Metsät

Metsien lumo: Metsät piirin painopistealuetta

Keski-Suomen maakunnan metsien eliölajien suojelu ei ole suotuisalla tasolla. Maakunnan metsien eliölajeista ainakin 18 on Suomessa äärimmäisen uhanalaisia, ja 33 Suomessa erittäin uhanalaisia. Ainakin 7 metsien lajia on hävinnyt maakunnasta. Maakunnassa on noin 10 % Suomen puuvaroista 1,4 miljoonan hehtaarin alalla (80 % maakunnan maa-alasta), mutta vain noin 2 % metsistä on osoitettu lakisääteiseen suojeluun. Metsäluontotyypeistä Etelä-Suomessa 3/4 on uhanalaisia, Keski-Suomessa ehkä vielä useampi. Maakunnan aikaisemmasta suoalasta jo noin 6/7 on ojitettu metsämaan luokkaan. Metsätalous on aiheuttanut turvemaan, alunperin soiden, ojitusten seurauksena merkittävän osuuden Suomen hiilidioksidipäästöistä.

paatsalosta03.jpgMetsätalous aiheuttaa noin 7 -8 % Suur-Päijänteen alueen rehevöittävästä, mm. sinilevälauttoja aiheuttavasta kuormituksesta vesistöön (ihmistoiminnan alueellisesta osuudesta).

Joillakin Suomen alueilla 10 % metsiensuojeluasteeseen on jo päästy, ja toisaalla siihen pyritään. Silti Suomen metsälajien uhanalaistumista on saatu vain hidastumaan (Suomen metsät 2007 -raportti, MMM heinäkuu 2007). Keski-Suomen metsäluonnon tila  ei ole parempi. Hakkuumäärien nostaminen edelleen on vakava ekologinen riski nykyisillä talousmetsien käsittelykeinoilla.

Metsätalous on tärkein eläin- ja kasvilajien uhanalaisuuden syy.

Plantaasi-metsänkasvatus on lisääntynyt myös Keski-Suomessa.Suomen metsistä on istutettuja plantaasimetsiä 5,9 milj. hehtaaria (2010, FAO), joka on noin 27 % Suomen metsistä.
 
Piirin tavoitteena
on metsäohjelmansa (2004) mukaisesti, että metsäluonnon monimuotoisuutta ei tule ainoastaan säilyttää nykyisellä tasolla, vaan lajiston monimuotoisuutta tulee myös lisätä. Keski-Suomen metsistä noin 10 %  tulee kaikilla luontotyypeillä olla suojeltuna vuoteen 2020 mennessä, painottuen valtion, muiden yhteisöjen ja yritysten metsiin.

Tämä nettisivustomme osa sisältää kaikki luonnonsuojelupiirin suojeluesitykset myös esimerkiksi suoalueista.

Metsien eliölajit yhä ahtaammalla. Selvitys Suomessa erittäin tai äärimmäisen uhanalaisista eliölajeista maakunnassa 2016.

METSO-metsiensuojelutoimintaa luonnonsuojelupiirissämme.

 Puroonhakkuita Keski-Suomen maakunnassa.

Kalajanvuorelta 2014

 

pikkukoivun.jpg MetsäBore-kartoitushanke 2017 metsien monimuotoisuuden edistämiseksi. Loppuraportti (pdf, 10 MT, 13.2.2018, Ari Aalto).

pikkukoivun.jpg Suojeluesitys Metsähallitukselle 3 alueesta: Ilmoniemi (Keuruu), Haapapaununkangas (Kinnula) ja Mustalammi (Kuhmoinen), yhteensä noin 32 ha (9.2.2018).

pikkukoivun.jpg Maakunnan metsät ovat muutakin kuin pelkkää puuta -käännetäänkö Keski-Suomen metsät ilmaston kuumentajiksi?

pikkukoivun.jpg Suojeluesitys Pyykkivuoren vanhan metsän alueen suojelemiseksi Viitasaarella (50 ha, 11.11.2017).

pikkukoivun.jpg Metsätalous tekee rahaa ilmastonmuutoksella (26.10.2017).

pikkukoivun.jpg Suojeluesityskohteen hakkuista pidättäytyminen, Metsähallituksen Viinakangas Kivijärvellä (3.7.2017).

pikkukoivun.jpg Eräiden puutteellisesti tunnettujen Keski-Suomen maakunnassa ja ulkopuolellakin olevin metsien inventointiraportti. Metsät ovat metsäyhtiöiden, kuntien, seurakuntien ja valtion mailla. Miia Kokkonen ja Jenni Toikkanen 12.12.2016 (pdf, 12 MT).

pikkukoivun.jpg Keskisuomalaiset luontojärjestöt esittivät UPM:lle 16.11.2015 metsä- ja suoalueiden suojelua Kuhmoisissä, Jämsässä, Jyväskylässä ja Toivakassa (724 ha, tiedote 25.11.2015).

pikkukoivun.jpg Lausunto Etelä-Konneveden kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta (22.4.2015).

pikkukoivun.jpg Äänekosken sellutehdaslaajennos vaikuttaisi merkittävästi energiankulutukseen, metsien hiilineiluun ja vesistöihin (PDF, 13.4.2015).

 pikkukoivun.jpg Äänekosken biotuotetehdas liukastaisi metsälajiston alamäkeä? Typpidioksidipäästöt 2 % Suomen päästöistä. Typpipäästöt vesiin: puolet valuisi Itämereen.(Tiedote 15.6.2014).

pikkukoivun.jpg Lausunto Metsä-Fibre oy:n Äänekosken biotuotetehdashankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelmasta) 16.6.2014.

pikkukoivun.jpg Lausunto Metsähallituksen selvityksestä Etelä-Konneveden kansallispuiston perustamisedellytyksistä (29.8.2013).

pikkukoivun.jpg Lausunto Metsähallitukselle Etelä-Konneveden suojelualuekokonaisuuden hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksesta (29.8.2013).

pikkukoivun.jpg Nyt suojelemaan myrskyn kaatamia metsiä. Maakunnan metsien hiilivaraston voisi moninkertaistaa (tiedote 3.1.2012).

pikkukoivun.jpg Suojeluesitys Keuruun Roosinpohjasta UPM:lle: Vankkala-Limpsinginmäki ja Rantala 27.9.2011.

pikkukoivun.jpg METSO suojelee metsäsi -valokuvanäyttely (tiedote 4.3.2011).

pikkukoivun.jpg  Metsäkeskuksen Haukanmaa-tiedote on osaksi harhaanjohtava (tiedote 21.4.2010).

pikkukoivun.jpg Metsälain suojelemia kohteita tuhottu Haukanmaalla (tiedote 15.4.2010).

pikkukoivun.jpg Lausunto Pyhä-Häkin kansallispuiston ja Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta (29.11.2009).

pikkukoivun.jpg  Lausunto Metsähallituksen / Länsi-Suomi luonnonvarasuunnitelman tarkistuksesta (26.5.2009).

pikkukoivun.jpg Lausunto Isojärven kansallispuiston HKS-suunnitelmasta (31.1.2008).

pikkukoivun.jpg Vastine Vapon valituksesta ympäristölupaviraston päätökseen keuruulaisesta Lempaatsuosta (29.1.2008).

pikkukoivun.jpg Suojeluesitys Kuhmoisten seurakunnan omistamille Isojärven alueen arvokkaille metsäkohteille (Luonto-Liitto ja Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri 1.11.2007).

pikkukoivun.jpg Kaatuuko VAPOn turpeenkaivuhanke: Lempaatsuo Keuruulla aikaisemmin arvioitua arvokkaampi. Keskisuomalaisten luontoyhdistysten suojeluesitys Lempaatsuo II (1.10.2007, tiedote Hiljaisuuden päivänä 8.10.2007).

pikkukoivun.jpg Luontojärjestöjen yhteinen suojeluesitys Palstonvuori-Murtoselän, Majamäen ja Viitasenvuoren valtionmaille Haukanmaalla (240 ha). Alue sisältyy mm. Pohjois-Päijänteen ekologisesti arvokkaaseen vyöhykkeeseen (3.9.2007).

pikkukoivun.jpg Luontojärjestöjen yhteinen suojeluesitys Tornator oy:n Haukanmaalla, Iilijärven ja Vällyvuoren alueella omistamille arvokohteille (100 ha). Alue on Päijänteen ekologisella suuralueella (3.9.2007).

pikkukoivun.jpg Luontojärjestöjen yhteinen suojeluesitys UPM:n omistuksessa oleville Iilijärven ja Vällyvuoren alueen arvokohteille  (740 ha) Haukanmaalla, Päijänteen ekologisella suuralueella (22.8.2007).

 pikkukoivun.jpg Lausunto Leivonmäen kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta (20.1.2007).

pikkukoivun.jpg Luonnonsuojelupiiri erosi alueellisesta metsäneuvostosta. (28.3.2006)

pikkukoivun.jpg Eriävä mielipide alueelliseen metsäohjelmaan 2006-2010 (21.3.2006).

pikkukoivun.jpg Maakunnan metsäalan toiminta ei kokonaisuutena ekologisesti kestävää (10.1.2006).


pikkukoivun.jpg Eriävä mielipide Metsähallituksen Länsi-Suomen luonnonvarasuunnitelmaan (useiden luontojärjestöjen yhteinen, 4.2.2005).

pikkukoivun.jpg Kansalaisvetoomus metsien puolesta (27.1.2005).

pikkukoivun.jpg Luonnonsuojelupiirin metsäohjelma: Kymmenys luontoarvoille (24.10.2004).

pikkukoivun.jpg Keskisuomalaiset luontojärjestöt: Luonnon monimuotoisuus ja riittävät virkistysalueet turvattava maakuntakaavassa. Keski-LuMo -esitys 17.3.2004 maakuntakaavan luonnonsuojeluryhmälle.

Plantaasi-metsänkasvatus on lisääntynyt myös Keski-Suomessa.pikkukoivun.jpg Metsähallitus hutkii ennen kuin tutkii (26.3.2003).

pikkukoivun.jpg Luonnonsuojelupiiri esittää avohakkuista luopumista Jyväskylän metsissä (27.2.2003).

pikkukoivun.jpg Lausunto taajama-alueiden lähiympäristöjen metsänhakkuista/ Jyväskylä (20.2.2003).

pikkukoivun.jpg Metsä on ystäväsi: Luonnnonsuojelujärjestöt vetoavat vanhojen metsien puolesta (14.2.2003).

pikkukoivun.jpg Esitys Isonevan suo- ja Pyörkkilänperän metsäalueiden luontoarvojen säilyttämisestä UPM:n mailla Keuruulla (17.12.2002).

pikkukoivun.jpg Esitys: Keuruun Isoneva-Kivisuo-Jouhtineva-Siipikangas suo- ja metsäalueen sekä Mullikkasuon ja Pyökkilänperän metsäalueiden luontoarvojen säilyttäminen (10.12.2002).

pikkukoivun.jpg Metsäliiton Lempaatsuota Keuruulla esitetään suojeltavaksi (Tiedote 17.12.2002).

pikkukoivun.jpg Lempaatsuon suo- ja metsäalueen suojeluesitys (10.12.2002).

metsa-raiski.jpgpikkukoivun.jpg Luonnonsuojelujärjestöiltä suojeluesitys Suomenselän valtionmaista (Tiedote 19.11.1002).

pikkukoivun.jpg Suojeluesitys Suomenselän valtionmaista (14.11.2002).

pikkukoivun.jpg Multian (Pylkönmäen) Särkivuoresta suojeluesitys (6.11.2002).

pikkukoivun.jpg Metsähallitus avohakkaa luonnonsuojelullisesti arvokasta metsää Keski-Suomessa (15.10.2002).

pikkukoivun.jpg Pylkönmäen Mantankankaasta suojeluesitys (tiedote 1.10.2002).

pikkukoivun.jpg Suojeluesitys Pylkönmäen Mantankankaasta (1.10.2002).

pikkukoivun.jpg Lausunto 24.9.2002 Haapasuon ja Syysniemen kansallispuiston rajausesityksestä (24.9.2002).

pikkukoivun.jpg Luonnonsuojelupiirien puheenjohtajat: Metsäkeskusten kannanotto suojelualueista vastoin metsäohjelmia (29.4.2002).

 pikkukoivun.jpg Etelä-Suomessa paljon suojelunarvoisia valtion metsiä: Suojeluesitys Jämsän Vatajienkankaasta (25.4.2002).

pikkukoivun.jpg Metsähallituksen tulostavoitteita alennettava. Luonnonsuojelupiirit vetosivat päättäjiin (13.3.2002).

pikkukoivun.jpg Metsähallitus ei suostu lopettamaan luonnonsuojelullisesti arvokkaiden metsien hakkuita Etelä-Suomessa. Moratorio tyrmättiin (7.2.2002).

pikkukoivun.jpg Metsälain ongelmat monimuotoisuuden turvaamisessa (29.1.2002).

pikkukoivun.jpg Korpilahden Kiviönniemi-Haukkavuori- Sokkovuori -alueesta suojeluesitys (19.10.2001).

pikkukoivun.jpg Kelokisa osoitti kelojen suojelun tarpeen (3.10.2001).

pikkukoivun.jpg Tutkintapyyntö Metsähallituksen Kuoreveden alueen hakkuista (21.9.2001).

pikkukoivun.jpg Kerävuori-Keilasvuorta esitetään suojelualueeksi (7.9.2001).

pikkukoivun.jpg Suojeluesitys/ Kuoreveden Pirttijärven metsä (28.8.2001).

pikkukoivun.jpg Metsähallitus hakkaa iäkkäitä kuusikoita Kuorevedellä (7.8.2001).

pikkukoivun.jpg Missä maakunnan komein kelo? (22.5.2001).

pikkukoivun.jpg Metsäluontomme joutsenlaulu? (23.4.2001).

pikkukoivun.jpg Säästö-ja lahopuita lisättävä (10.4.2001).

pikkukoivun.jpg Lausunto/aluemetsäohjelma (AMO) 2001-2005 (2.2.2001).

 
kuvat Juhani Paavola