Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri

Keski-Suomi
Navigaatio päälle/pois
Maakunnan viralliset, Keski-Suomen liiton kirjaamat pitkän ajanjakson ”strategiset linjaukset” esitetään maakuntasuunnitelmassa (MaSu). Se linjaa maakunnan viralliset kehityksen keskeiset tavoitteet 20-30 vuotta eteenpäin lähinnä elinkeinoelämän näkökulmasta. Maakuntasuunnitelma on osa maakuntastrategiaa, joka nyt ulottuu vuoteen 2040.
Maakuntaohjelma (MaOh) on keskipitkän aikavälin, 3-5 vuotta kattava virallinen, Keski-Suomen liitossa valmistettu ohjelma. Se perustuu maakuntasuunnitelmaan. Sillä ”sovitetaan ja suunnataan yhteen” maakunnan lähivuosien virallisia kehittämistoimia.

Nykyään maakuntaohjelma, maakuntasuunnitelma ja maakuntastrategia sekä maakuntakaava on tehty entistä enemmän yhdeksi kokonaisuudeksi.

Maakuntakaavoituksen pääsivullemme