Sijainti: Pääsivu / Yhdistys / Visio

Visio

Visioon kerättiin näkemyksiä viideltä osa-alueelta, jotka olivat: tärkeimmät tehtävät, yhdistyksen pyörittäminen, kaupunkikuva, resurssit ja yhteistyö. Numerot (suluissa) kertovat esittämien painoarvon, eli sen kuinka tärkeäksi työpajaosallistujat kokivat väittämän.

 Turun luonnonsuojeluyhdistyksen visio 2030

Turun luonnonsuojeluyhdistys on Turussa kaikkien tuntema yhdistys. Yhdistyksen asema ja vaikuttavuus on tunnustettu yleisesti (8).

Yhdistyksen maine perustuu faktapohjaiseen toimintaan (4). Yhdistyksellä on kyky kompromisseihin (3). Yhdistys keskittyy isoihin linjoihin (3) ja tarvittaessa puuttuu detaljeihin.

Yhdistyksen toiminnassa on mukana paljon ja luotettavia aktiiveita (2).  Koska tulevaisuudessa vaikuttaminen henkilöityy, vaikuttajilla on hyvät mediataidot ja mediakoulutukseen panostetaan (2).

Rutiinit on minimoitu ja keskustoimisto hoitaa “tylsät” työt (1). Kommunikointi jäsenten ja ulkopuolistenkin kanssa on sujuvaa (1). Yhdistyksen toimintaan osallistumiseen on matala kynnys ja myös sähköinen osallistuminen on mahdollista (1). Yhdistyksellä on vilkas ja viihtyisä toimisto (1).

Yhdistyksen tehtäviin kuuluu mm. rakentaa vihreää/kestävää tulevaisuutta (3) hoitaa kaupunkilaisten luontosuhdetta (1). Yhdistys puolustaa lähiluontoa (4). Yhdistyksen toiminta on helppoa, kevyttä ja vaivatonta (2). Toiminnassa on vähemmän sisällä istumista (1). Yhdistys on turvallinen ja mukava paikka aloittaa oma työ luonnon puolesta (1).

Yhdistyksen talous on kunnossa ja yhdistys kykenee maksamaan palkkioita eri suorituksista (2). Harjoittelijat ovat yhdistykselle tärkeitä (3). Toimintaa on tekemässä on tekemässä laaja yhteisö (2).

Yhdistys tekee aitoa yhteistyö, ei vain nimellisesti (1). Yhdistyksellä on ammattimainen suhde kaupunkiin (1). Yhteistyö on monipuolista: yhteistyötä tehdään yliopistojen, verkostojen, muiden luonnonsuojeluyhdistyksien kanssa (3). Yhteistyössä aikaa ei mene säätämiseen vaan säästää oikeasti aikaa (3). Yhdistyksellä voisi olla yllättäviäkin kumppaneita (esim SLL- Metsästäjäliitto) (2).

Yhdistyksen visio perustuu kaupunkikuvaan, jossa kaupunkirakenne on tiivis eli kaupunkia rakennetaan mieluummin ylöspäin kuin laajalle (3). Yksityisautoilu on minimoitu ja julkinen ja kevyt liikenne toimivat hyvin (4). Kaupungissa toimintoja on yhdistelty, peltojen ja kaupungin rajat hämärtyvät niin että kaupungissa on ruoantuotantoa ja pelloilla ihmisiä (1). Rakennukset ovat kaupunkikuvallisesti, kulttuurisesti ja luonnon kannalta kestäviä (1).

Laadittu lokakuussa 2016, Turussa. Visiotyöpajaan osallistuivat: Riikka Armanto (ohjaus ja suunnittelu), Pertti Sundqvist (ohjaus ja suunnittelu), Venla Kaasinen (taidekollaasi), Pia Roering, Jakke Mäkelä, Jussi Lampinen ja Asta Laiho.