Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Varsinais-Suomen piiri Turun yhdistys

Turku
Navigaatio päälle/pois
Turun luonnonsuojeluyhdistyksen kirjasto löytyy Martinkadun toimipisteestämme ja on myös jäsenien käytettävissä.

Turun luonnonsuojeluyhdistyksen kirjaston (Martinkatu 5) valikoimista löytyy useita luontoaiheisia kirjoja joihin kannattaa tutustua! Pääset tutustumaan kirjaston kokoelmaan alla olevasta listasta.

 

100 kysymystä levistä Rissanen, Johanna
Ajojäällä syntynyt Keränen, S. Et al.
Alue-ekologinen suunnittelu Hallman, E. Et al.
An assessment of the favourable conservation status of the Rekijoki river valley habitats Ikonen, I. & Hagelberg, E. (edit.)
Anything goes? Harkki, S. & Liimatainen, M.
Arveluttavat alibit – toimeksianto ympäristöetsiville Ahonen M. & Hinkkanen J.
Askalan kedot Paimionjokilaaksossa Häkkinen, M.
Aurajokilaakso Lappalainen, M. Et al. (toim.)
Auran, Karinaisten, Pöytyän ja Yläneen Luontoselvitys Tuomisto, Hannu
Auringon siivellä – Vuoden kierto Suomen luonnossa Hautala, Hannu & Lappalainen, Markku
Biodiversiteetti ja tuotantoelämä Hiedanpää, Juha
Biologisk mångfald Aniansson, Britt
Bättre vattenkvalitet – hållbar hantering av avloppsvatten i skärgården Lönnroth, M. & Holttinen, K.
Coastsust – Achievements of the Project Coastal Sustainability as a Challenge Berghäll, Jonna et al.
Dragsfjärd – Länsiosan rantaosayleiskaava luontoselvityksen täydennys Suunnittelukeskus Oy
Ekoarki Linja, Hanna & Viberg, Katja
Ekologia, ihminen, ympäristö Bruno, Erat
Ekologinen maatalous ja kierrätys Granstedt, Artur
Ekotehokkuus-enemmän vähemmästä Rissa, K.
Eläinsuojelulainsäädäntö pääpiirteittäin Jumppanen, Hannes
Elämisen taika taigalla – Ihminen ja luonto Pohjois-Karjalan biosfäärialueella Rannikko, Pertti & Shcuurman, Nora (toim.)
Elävä planeetta. Ratkaisuja maailman ympäristöongelmiin. Telkänranta, H.
Elävän historian kylä – Kuralan kylän käyttö- ja kunnostussuunnitelma Hyvönen, A. Et al.
EnDic2000 – Ympäristösanakirja Maastik, Aleksander et al.
Ensimmäinen eläinoppaani Klinting, Lars
Ensimmäinen hyönteiskirjani Klinting, Lars
Ensimmäinen lintukirjani Klinting, Lars
Ensimmäinen puukirjani Klinting, Lars
Erämaakomitean mietintö Erämaakomitea
Etelä-Suomen ruovikkostrategia Ikonen, Iiro  & Hagelberg, Eija
Euroopan hyönteisopas Chinery, Michael
Euroopan linnut Peterson, R. Et al.
Euroopan linnut Jonsson, Lars
Eurooppalaisen siilin suojelu ja hoito Nyström, Tuula & Kinnunen, Tiina
Florans förändring under ett drygt halvsekel i Skärgårdshavets nationalparks samarbetsområde von Numers, Mikael
Fogur er hlíthin. A study of traditional Nordic and Baltic rural landscapes etc. Ikonen, I. Et al.
Guidelines for consideration of bats in wind farm projects Rodrigues, L., Bach, L., Dubourg-Savage, M-J.,  Goodwin, J, Harbusch C.
Haapa, elämänpuu Koivisto, A.& Sauso, R.
Halikonjoen luonnonhoidon yleissuunnitelma Ikonen, I. Et al.
Harvinaisten maakotiloiden esiintymisestä Lounais-Suomessa ja niiden elinympäristövaatimuksista ELY
Haukkametsä Willamo, Heikki
Havet Larsson, E. (toim.)
Herättäjät, tulenkantajat, muutoksentekijät – Luonnonsuojelun voimahahmot Suomessa Borg, Pekka
Horisontaalisen maaseudun kehittämisohjelman väliarviointi (Manner-Suomi) MTT
Hyljepuhetta. Storm. A. Et al.
Ilmansaasteet -Uhka terveydelle ja ympäristölle Häkkinen, Antti J. Et al.
Inventering av Skärgårdenshavets undervattensnatur Lindholm, J. Et al.
Itämeren ympäristön tila Ilppo, Vuorinen
Janakkalan luonto Ranta, Pertti & Siitonen, Mikko
Jäkälien määritysopas Ahti, Teuvo
Jäkälät ja sammalet Suomen luonnossa Rikkinen, Jouko
Jälkiä luonnossa Bang, Preben & Dahlström, Preben
Jätteet hyödyksi Killpeläinen, A. (toim.)
Jääkö luu kehittyvien maiden käteen Sorsa-Vainikka, Anne
Kaarinan luontokohteet Tuomi, L. (toim.)
Kalat Suomen luonnossa Saura, A. & Varjo. M.
Kalataloudellisesti ja luonnonsuojelullisesti arvokkaat pienvedet, Varsinais-Suomi ja Etelä-Satakunta Virtanen, Teija
Kalle kalalokki Vainio, Gua
Kansallispuistokomitean mietintö Tallgren, C. O. Et al.
Kapeasiemenkotilon (Vertigo angustior) ja pienisiemenkotilon (Vertigo pygmaea) esiintymisestä ja ekologiasta Suomessa Routio, I.
Karhu Saari, S.
Kasvillisuukartoituksessa käytettävä kasvillisuus- ja kasvupaikkaluokitus Toivonen, H. & Leivo, A.
Kasviplanktonopas Tikkanen, Toini
Kaunis saviseutu Kallio, Erkki
Kestävä matkailu
Kesämökin ympäristöopas Tengvall, Helena (toim.)
Kiinteä tieyhteys Ahvenanmaa – manner-Suomi Insinööritoimisto Koskela-Lehvonen
Kiviainesten  käyttöselvitys 1980
Kololinnut ja muut pökkelöpesijät Hautala, H.
Kosteikko – maata, vettä ja elämää Kalinainen, P. Et al.
Kotimaan luonnonkasvit Piirainen, Mikko et al.
Kun kirppu puree sinua – Suomen luonnon kiusankappaleet Kalliola, Iiris
Kuntametsien hyvä hoito Jokinen, M. (toim.)
Kurki Kujala, L.
Kurkimaa Luhta, J.
Kuukkeli Etelä-Suomessa Pihlajaniemi, M.
Käpytalvi -Tuohimetsän tarinoita Willamo, Heikki
Köyliön-Ulvilan harjuselvitys Ällli, E
Laatua luonto-opastukseen Viherkoski, Päivi
Lahemaa rahvuspark Kaasik, Arne & Kask, Edgar
Laitetaankos perä – Näin sinäkin voit auttaa luontoa Halkka, Antti & Kokko, Ulla
Laitumien ja suojavyöhykkeiden ravinnekierto ja ympäristökuormitus Virkajärvi, Perttu & Uusi-Kämppä, Jaakko (toim.)
Laulava lintukuvasto 3 kpl c-kasetti + Värikäs lintukuvasto
Laulujoutsenen perintö Suomen luonnonsuojeluliitto
Lehtojen hoito-opas Alanen, A et al.
Lehtojensuojelutyöryhmän mietintö Lehtojensuojelutyöryhmä
Lepakot – Salaperäiset nahkasiivet Lappalainen, Markku
Liito-oravan metsä Pöntinen, Benjam & Mäkelä, Antero
Lintuharrastajan opas Koskimies, Pertti
Linturetkellä Lappalainen, M.
Littoistenjärven linnustoselvitys Klemola, Hannu & Karhu, Kari
Littoistenjärvi Sarvala, Jouko & Perttula, Heli
Lounais-Suomen metsätalouden alueellinen tavoiteohjelma
Lounais-Suomen retkeilyopas Ahola, Joel
Lumijälkiopas Helle, Eero & Vikman, Marcus
Luonnon marjat ja hedelmät värikuvina Bonekamp, Gunnevi (toim.)
Luonnon poluilla – 555 kasvia ja eläintä värikuvina Salanterä, Ethel
Luonnon- ja maisemanhoidon opas Borg, P.
Luonnonharrastajan opas Hänninen, Pekka
Luonnonkasvit Salon seudulla Valta, Matti
Luonnonkasvit – Suuri maastokäsikirja Kurtto, Arto (toim.)
Luonnonmonimuotoisuuden yleissuunnitelma Paattistenjoen alue Karhunen, A. & Jaakkola, M.
Luonnonsuojelu, lakikokoelma Laiho, R. (toim.)
Luonnonsuojelulain nojalla vuosina 1978-84 rauhoitetut luonnonsuojelualueet ja luonnonmuistomerkit Osara, M.
Luonnonsuojelulaki Sinilä J.
Luonnonsuojelulaki perusteluineen Savolainen, J. Toim.
Luonnonsuojeluselvitysten laatimisopas Ympäristoministeriö
Luonnontutkija Vuosikerta 1948-50 Suomalainen, P. Et al. (toim.)
Luonnosuojeluaapinen Purhonen, Pertti A.
Luonto ja ihminen Leinonen M.
Luonto ja luonnonsuojelu Haapanen, Antti et al.
Luonto tutuksi Tuomaala, Tuija & Myyryläinen, Maija
Luonto-Liiton historia 1943 – 1998 Heimonen, J. & Kaaro, J. (toim.)
Länsi-Suomen alueen luonnonvarasuunnitelma Heinonen, Perti et al.
Löytöretkiä lähiluontoon Laurila, J. Et al.
Maa-aineisten ottaminen ja ottamisalueiden jälkihoito. Ympäristöopas 85 Ympäristöministeriö
Maakunnallinen maisemaselvitys Varsinais-Suomi Rautamäki, M.
Maankäyttö ja rakennuslaki perusteluineen Savolainen, J. (toim.)
Maankäytön luonnonsuojelullinen sääntely Tolvanen, J.P.
Maanviljelysalueiden suojavyöhykkeiden yleissuunnitelman Raision-Ruskon-Vahdonjoen valuma-alue Virolainen, S. & Karhunen, A.
Maapallon biodiversiteetti IUCN
Maaseudun kulttuurimaisemat Luostarinen, M. & Yli-Viikari, A. (toim.)
Maatalouden muutokset ja niiden ympäristövaikutukset Saaristomeren valuma-alueella Setälä, A. & Salmela, K.
Maatalous ja Saaristomeri Pakkanen, T. & Jaakkola, N.
Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden ja monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma Paimion Vähäjoki Lundström, E. Et al.
Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma Vehmaa ja Taivassalo Härjämäki, K. & Pakkanen, T.
Maija tutkii luontoa Anderson, Lena & Svedberg, Ulf
Maiseman hoito Maisema-aluetyöryhmä
Maiseman muisti Hamari, P. & Ranta, H. (toim.)
Maisematoimikunnan mietintö
Matka Etelä-Suomen perinnemaisemiin ja esihistoriaan Hovi, A. Et al.
Menneisyyden Helsingin eläimet Haapanen, E.
Merenkulku ja ympäristö – Veneliikenteen päästöt Lundén, Kai
Meriotakilokki Korppoon Jurmossa Syrjänen, K.
Meriympäristötoimikunnan mietintö
Metsiemme uhanalaiset Jauhiainen, Hannu
Metsien ennallistamisen ekologiaa Tukia, H.
Metsien puut ja pensaat värikuvina Saarnijoki, Sakari
Metsien suojelun tarve Etelä-Suomessa ja Pohjanmaalla
Metsä 2000 -ohjelman tarkistustoimikunnan mietintö Metsä 2000 -ohjelman tarkastustoimikunta
Metsäaapinen Kauppi, Pekka et al.
Metsälaki perusteluineen Savolainen, J. (toim.)
Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt Meriluoto, M. & Soininen, T.
Metsäluonnonhoidon perusteet Häggman, B.(toim.)
Metsäluonto kansakunnan murrosvaiheissa Borg, Pekka
Metsänhoidollisia toimenpiteitä Kovalainen, R. & Seppo, S
Metsäojitettujen soiden ennallistamisopas Heikkilä, H & Lindholm, T
Metsäsertifiointiin liittyvät asiantuntijapalveluiden tulevaisuuskuvat Meriö, Heimo
Metsäsertifiointimme koko kuva Viitala, Juhani
Metsästä ja metsän reunasta Koivisto, A. (toim.)
Metsätalouden säädökset 2000 Niskala, Maija-Liisa (toim.)
Metsäteollisuus ja ympäristö Seppälä, J. & Jouttijärvi, T. (toim.)
Metsätyypit – opas kasvupaikkojen luokitteluun Hotanen, J.-P. Et al.
Mikkoholman lehmuksista Vaisakon tammiin Raisio, Juha & Nyman, Antti
Miten Pohjanlahden käy? Aniansson, Britt
Monimuotoisuuden aika Borg P.
Muuttolinnut Hilden, Olavi et al. (toim.)
Muuttuva pesimälinnusto
Nuoren luonnonpuolustajan käsikirja Alarik, Oscar (suom. toim.)
Onni uikkupolulla -Koiramainen lintuopas Mainela, Liisa
Otajärven luonto ja merkitys Varsinais-Suomen luonnonsuojeluyhdistys
Otavan värikasvio Hiitonen, Ilmari & Kurtto, Arto (toim.)
Paha virsta – Luonto-opas kantatien 66 kulkijoille Lahti, Tapani (toim.)
Paimionjoki Perttula, H.
Paimionjokilaakson ja Vähäjoen maisemanhoidon yleissuunnitelma Ikonen, I. Et al.
Palaako elävä metsä? Harkki, S. Et al.
Paraisten luonnoninventointi
Perinnebiotooppien hoito Suomessa. Suomen ympäristö 443 Perinnemaisemien hoitotyöryhmä
Perinnebiotooppien monimuotoisuus (seminaariesitelmät) Lampinen J. (toim.)
Perustiedot kansallispuistoista Borg, Pekka & Ormio, Hannu
Petolinnut ja metsätalous Kontkanen, H. & Nevalainen, T.
Pohjoinen erämaa – Kessi-Vätsäri Lammi, Seppo
Pohjois-Euroopan luonto Hallanaro, E.-L. Et al.
Pohjoismaiden uhanalaiset eläimet ja kasvit Haapanen, Antti & Aarnio, Tapani (toim.)
Promenadi Piispankadulla Nylund, M. Et al.
Protect Our Planet King P.
Puhtaanpaa vettä. Jätevesien kestävä käsittely saaristossa Lönnroth, M. & Holttinen, K.
Pyhäjärviseudun luonnonaarteet Hurme, Tuomo
Pöntöt linnut BirdLife Suomi Finland
Rakennuskonservointi Kaila P. Et al
Rakennussuojelu Rautsi, J. & Santaholma, K. (toim.)
Rannasta rakennukseen – ruokorakentamista Itämeren alueella Stenman, H. (toim.)
Rantojensuojeluohjelman alueet Heikkilä, T. & Heikkinen, I. (toim.)
Rauman seudun lintuatlas Vasko, Ville et al.
Read up on reed Ikonen, I. & Hagelberg, E. (edit.)
Rekijokilaakson luonnonhoidon suunnitelmat Ikonen, I. Et al.
Restaurering av ängs- och hagsmarker Johansson, O. & Hedin, P.
Retkeilijän kalaopas Koli, L.
Retkeilykasvio Hämet-Ahti, L. Et al. (toim.)
Retkeilykasvio Hämet-Ahti, L. Et al. (toim.)
Riistan jäljille Lindén, H. Et al. Toim.
Rikastettu vai köyhdytetty? Ympäristötarinoita etelän kaivoksista. Rajala, A. (toim.)
Roskapuhetta: Jäteneuvonnan käsikirja Lettenmeier, M.
Ruissalo -Auringonkierron saari Lahti, Johannes & Ruola, Jaakko
Ruissalon linturetkeilyopas Gustafsson, Esko et al.
Ruoko- ja olkikattojen valmistusopas Sooster, S.
Ruokoenergiaa -järviruo´on energian käyttömahdollisuudet Etelä-Suomessa Komulainen, M. et al.
Ruoppausten vesistövaikutukset Kärmeniemi, T. & Leivonen, J.
Saaremaa Kormasov, Andrei (toim.)
Saaren kartano Mynämäellä Nurminen, Hanna (toim.)
Saaristomeren kansallispuiston niittyjen ja hakojen perhoset Nieminen, M. & Kaitila, J.-P.
Saaristomeren kansallispuiston niveljalkaiset Clayhills, Tom et al.
Saaristomeren kansallispuiston suursienet Vauras, J.
Saaristomeren kansallispuistotoimikunnan mietintö Jaatinen, S. Et al.
Saaristomeren tilan parantaminen – Toimenpide- ja toteutusohjelma
Saaristomeren vedenalaiset maa-ainesvarat Häkkinen, A.
Saariston elämää Hario, M. Et al
Saaristonmeren kansallispuiston runkosuunnitelma Metsähallitus
Saimaannorppa Becker, P. Et al.
Sammuuko suuri suku? Järvinen, Olli & Miettinen, Kaarina
Sanikkaiset, sammalet, jäkälät Jahns, Hans Martin
Satakunnan rakennusperinne Ahtola, J. Et al.
Siilinpiikki Heimonen, Jyrki et al.
Sinisiä arvoituksia – toimeksianto ympäristöetsiville Ahonen M. & Hinkkanen J.
SLL historiaa. Järjestö tänään SLL
Soiden ennalllistamistutkimus vuosina 1987-1996 Heikkilä, H & Lindholm, T
Someron Rekijokilaakson maankäytön historia, kasvillisuus ja kasvisto Kontula, T. Et al.
Suojele harjuja
Suojelualueverkoston merkitys metsälajistolle Heikkinen, R. Et al.
Suokasviopas Eurola, S. Et al.
Suomalainen kulttuurimaisema Heikkilä T.
Suomalainen lintuopas Laine, Lasse J.
Suomen kansallispuistot Rautavaara, Arno
Suomen kansallispuistot CD-ROM Metsähallitus
Suomen linnut 2, CD-Facta Lokki, Juhani & Koskimies, Pertti
Suomen lintuatlas Hyytiä, Kalevi et al. (toim.)
Suomen luokitellut pohjavesialueet Britschgi, R. & Gustafsson, J. (toim.)
Suomen luonnon monimuotoisuus Lappalainen, Iiris (toim.)
Suomen Luonto 1: Tunturit Havas, Paavo (Toim.)
Suomen luonto 1945-49 Vuosikerta SLL
Suomen luonto 1950-54 Vuosikerta SLL
Suomen luonto 1955-60 Vuosikerta SLL
Suomen luonto 1965-69 Vuosikerta SLL
Suomen Luonto 2: Metsät Havas, Paavo (Toim.)
Suomen Luonto 3: Suot Havas, Paavo (Toim.)
Suomen Luonto 4: Vedet Havas, Paavo (Toim.)
Suomen Luonto 5: Asuttu maa Havas, Paavo (Toim.)
Suomen luonto. Vuosikirja 5-6. Tuottavat vedet Suominen, T.& Miettinen, K. (toim.)
Suomen nisäkkäät 1 Siivonen, Lauri (toim.)
Suomen nisäkkäät 2 Siivonen, Lauri (toim.)
Suomen pöllöt Saurola, Pertti (toim.)
Suomen retkeilyopas Rautio, Antero
Suomen sudenkorennot Karjalainen, Sami
Suomen säädöskokoelma – Asetus vanhojen metsien suojelusta
Suomen uhanalaiset sammalet Laaka-Lindberg, Sanna et al. (toim.)
Suomen ympäristön tulevaisuus Wahlström, E. Et al.
Suomi ilmasta Vallas, Hannu
Suotyypit ja niiden tunnistaminen Laine, J. & Vasander, H.
Suotyyppiopas Eurola, Seppo & Kaakinen, Eero
Talande träd. Puhuvat puut. Kemiönseudun lsy
Teijon alue-ekologinen suunnitelma Björkqvist N. Et al
Terve talo – ekologinen ja terveellinen rakentaminen Rytilä, P.
Tie vie Kylänpää, Lasse
Tiiliskivi – Luonto-Liiton opas ympäristötoimintaan Useita
Top 10 maailman ennätykset 2009 Ash, Russell
Tropiikin vihreä kulta Kuvaja, S. Et al.
Tunne maasi – Suomen matkailun kehitys ja kehittäjiä Suomen matkailijayhdistys ry
Tuomon luontopäiväkirja Svedberg, Ulf & Klinting, Lars
Turun kansallinen kaupunkipuisto perustamiselvitys Saarinen, S. (toim.)
Turun kaupungin pienvesikartoitus Ikonen, I. Et al.
Turun kaupunki, ympäristön tila 1992
Turun luonnonkohteet 1 Kallio, P. Et al.
Turun luonnonkohteet 2 Lemmetyinen, R. Et al
Turun maakotilot Routio, I. & Valta M.
Turun puisto-opas Järventausta, K. Et al.
Turun viheralueohjelma 2006-2015 ehdotus
Turun yleiskaava 1976
Tämä vihreän kullan maa Elo, K. (toim.)
Uhanalaiset Koivisto, I.
Uhanalaisten eläinten ja kasvien seurantatoimikunnan mietintö
Uhanalaisten kasvien seuranta. Ympäristöopas 45. Syrjänen, K. & Ryttäri, T.
Uhananalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikunnan mietintö I – Yleinen osa Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikunta
Uhananalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikunnan mietintö II – Suomen uhanalaiset eläimet Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikunta
Uhananalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikunnan mietintö III – Suomen uhanalaiset kasvit Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikunta
Uhattu merikotka Koivusaari, J. Et al.
Uhatut eläimemme Kaikusalo A.
Ulkosaariston arkeologiaa Tuovinen, Tapani
Undersök ditt vattendrag – En guide för vattendragsobservationer Karppi, K. & Perkonoja, M.
Urho Kekkosen kansallispuiston suunnittelutoimikunnan mietintö 1 Seiskari, P. Et al.
Urho Kekkosen kansallispuiston suunnittelutoimikunnan mietintö 2 Seiskari, P. Et al.
Uskelan joki Kylänpää, Lasse
Uudenkaupungin ympäristöohje, kohteet Ström, Olli
Uusi metsäkirja Jalonen, R. (toim.)
Uusi sienikirja Korhonen, M.
Uusi värikuvakasvio Kurtto, Arto (toim.)
Uusi ympäristönsuojelun hallinto ja lainsäädäntö Palokangas, Risto et al.
Uusia ajatuksia jätteistä Kilpeläinen, Auli et al.
Vad händer med Skärgårdshavet? Blomqvist, E.
Vakka-Suomi -Merestä maaksi Hinneri, Sakari et al.
Valokuvaus & ympäristö Hietanen, O. Et al.
Valtakunnallinen harjujen suojeluohjelma Harjujen suojeluryhmä
Valtakunnallinen lehtojen suojeluohjelma; kartat Lehtojensuojelutyöryhmä
Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma Lintuvesityöryhmä
Valtakunnallisesti arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat Mäkinen, K., Teeriaho, J., Rönty H., Rauhaniemi T, Sahala L
Valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden soveltaminen kaavoituksessa
Vanhojen metsien suojelu valtionmailla Etelä-Suomessa Vanhojen metsien suojelutyöryhmä
Vanhojen metsien suojeluohjelman täydennys Etelä-Suomessa Vanhojen metsien suojelutyöryhmä
Varsinais-Suomen linnut Lehikoinen, Esa et al.
Varsinais-Suomen seutukaavojen yhdistelmä Varsinais-Suomen seutukaavaliitto
Varsinais-Suomen suot ja turvevarojen käyttökelpoisuus Tuittila, H. Et al.
Varsinais-Suomen tieluonnon inventointi ja hoitopilotti Turun tiepiiri
Varsinais-Suomen turvevarojen kemiallinen kartoitus (raportti)
Varsinais-Suomen uhanalaiset kasvit Rautiainen V.-P. & Laine U.
Varsinais-Suomen vahvistetut seutukaavat
Varsinaissuomalaisia maisemapuita Lappalainen, Markku (toim.)
Veden taika Nikulainen, T. (toim.)
Vesiemme pikkueläimiä värikuvina Palmén, Ernst
Vesilaki, lakikokoelma Luhtanen, R. (toim.)
Vesiopas – vedet ja vesiluonto Tyystjärvi-Muuronen, K. (toim.)
Vihreät jättiläiset, Suomen paksuimmat puut Karhu, Niilo
Vihreät varjot – toimeksianto ympäristöetsiville Ahonen M. & Hinkkanen J.
Viikinkien kalantiväylä Hinneri, Sakari & Santamala, Erkki
Viktiga vikar Degerlund. Maria (red.)
Vuoden 1993 metsästyslaki Pulliainen E. & Saario V.
Vuoden luontokuvat 2009 Suomen luonnonvalokuvaajat ry
Yhdistyslaki ja säätiölaki Luhtanen, R. (toim.)
Yhteisöllinen kekseliäisyys ja kansalaistoiminta Juha Hiedanpää, Juhani Salmi ja Kari Ylikoski
Ympäristöjuridiikka 1/1999 Hollo, E.J. Et al.
Ympäristöjuridiikka 4/1997 Hollo, E.J. Et al.
Ympäristölainsäädäntö 2009 Tuominen, Tia
Ympäristölupakomitean mietintö Ympäristölupakomitea
Ympäristönsuojelu 1 -Ympäristön pilaantuminen ja hoito Ruuhijärvi, Rauno & Häyrinen, U. (toim.)
Ympäristönsuojelu 2 -Ympäristön pilaantuminen ja hoito Ruuhijärvi, Rauno & Häyrinen, U. (toim.)
Ympäristönsuojelu ja yhteiskunta Jokinen, Pekka et al.
Ympäristönsuojelu, lakikokoelma Laiho, R. (toim.)
Ympäristönsuojelulaki perusteluineen Mutalahti, V. (toim.)
Ympäristöntila Suomessa Whalström, E. Et al.
Ympäristösanasto Tekniikan sanastokeskus
Ympäristötietoa Kokemäenjoesta Raunio, A.

Yhdistys

Turun luonnonsuojeluyhdistyksen historia ulottuu vuoteen 1969, jolloin se aloitti toimintansa nimellä 'Varsinais-Suomen Luonnonsuojeluyhdistys…

Lue lisää

Visio

Turun luonnonsuojeluyhdistyksen visio 2030 Visioon kerättiin näkemyksiä viideltä osa-alueelta, jotka olivat: tärkeimmät tehtävät, yhdistyksen…

Lue lisää

Historiaa

Yli 30 vuotta luonnonsuojelua Turussa!

Lue lisää

Toimintasuunnitelma

Turun luonnonsuojeluyhdistys ry:n toimintasuunnitelma 

Lue lisää

Toimintakertomus

Turun luonnonsuojeluyhdistys ry:n toimintakertomus 2018

Lue lisää

Säännöt

Turun luonnonsuojeluyhdistyksen säännöt 1§ Nimi ja kotipaikka

Lue lisää

Toimitila

TLSY:n toimisto (Luonnonsuojelukeskus, Martinkatu 5, Turku) on luonto- ja ympäristötoimijoiden vuokrattavissa hintaan 35 euroa/ilta. Tiedustelut:…

Lue lisää