Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Varsinais-Suomen piiri Turun yhdistys

Turku
Navigaatio päälle/pois

Turun luonnonsuojeluyhdistys ry:n toimintakertomus 2016

”Yhdistyksen tarkoituksena on edistää toiminta-alueellaan luonnon-, ympäristön- ja maisemansuojelua sekä vaalia kulttuuriperinteitä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa valistus- ja neuvontatoimintaa järjestämällä kokouksia ja esitelmätilaisuuksia, harjoittamalla alan julkaisutoimintaa sekä tiedottamalla; tekee aloitteita ja esityksiä viranomaisille ja yhteisöille sekä ottaa tarpeen mukaan kantaa toimialaansa liittyvissä asioissa; edistää luonnon kaikinpuolista tuntemusta järjestämällä yleisöretkiä luontoon ja antamalla siellä asianmukaista havainto-opetusta sekä edistämällä luontoon kohdistuvaa tutkimusta ja harjoittamalla nuorisotoimintaa.”

(Ote TLSY:n säännöistä.)

1. Yleistä

Yhdistyksellä oli vuoden 2016 syyskuussa jäsenrekisteriotteen mukaan yhteensä 1284 jäsentä,  kun jäsenmäärä vastaavaan aikaan 2015 oli 1290.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Maria Louna-Korteniemi Hallituksen varsinaiset jäsenet olivat Riikka Armanto (varapuheenjohtaja), Asta Laiho (sihteeri), Kaisa Lappalainen (taloudenhoitaja), Pertti Sundqvist, Jakke Mäkelä, Eva Nordling, Riitta Salokannel ja Anna-Leena Siltanen.  Arttu Siivonen toimi hallituksen varajäsenenä.

Yhdistyksen hallituslaisia, vasemmalta oikealle: Eva Nordling, Jakke Mäkelä, Jussi Lampinen (vuoden 2015 hallituksesta), Kaisa Lappalainen, Riikka Armanto, Asta Laiho, Pertti Sundqvist, Maria Louna-Korteniemi.

Yhdistys oli tiiviissä yhteydessä sekä järjestön piiri-,  että liittotasoon: Pertti Sundqvist ja Jakke Mäkelä toimivat piirin hallituksessa ja  Kaisa Lappalainen ja Pertti Sundqvist liiton hallituksessa. Lisäksi Asta Laiho ja Anna-Leena Siltanen toimivat liiton vapaaehtoistoiminnankehittämistyöryhmässä ja Kaisa Lappalainen talousvaliokunnassa. Yhdistyksen edustajat osallistuivat myös piirin kevät- ja syyskokouksiin.

Turun luonnonsuojeluyhdistyksen ja Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin kokoukset pidettiin Luonnonsuojelukeskuksessa (Martinkatu 5). Kuten aikaisempinakin vuosina, toimistoa käyttivät yhdistyksen harjoittelijat ja sitä myös vuokrattiin muille ympäristö- ja luontojärjestöille (esim. Turun Lintutieteellinen yhdistys r.y., Turun Sieniseura, Turun seudun matkailijat, Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistys ja Luonto-Liiton susiryhmä).

Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin aluepäällikkö Hannu Klemola työskentelee Luonnonsuojelukeskuksessa. Aluepäällikkö on paikalla tavallisesti virka-aikana, jolloin Luonnonsuojelukeskus on myös yleisölle auki. Toimistolla on kirjasto, jossa on laaja valikoima luontoaiheisia ja yhdistystoimintaa käsitteleviä kirjoja, lehtiä sekä ilmaista esitemateriaalia.

2. Kokoukset

Yhdistyksen jäseniltoja järjestettiin Luonnonsuojelukeskuksella noin kuukausittain, keväällä viisi ja syksyllä neljä kertaa. Tapaamisissa käsiteltiin ajankohtaisia yhdistyksen toimintaan liittyviä asioita, ja joidenkin iltojen yhteydessä kuultiin alustuksia erilaisista aiheista kuten tähtitaivaan ilmiöistä, ketojensuojelutyöstä perinnebiotoopeilla, kotien kemikaaleista, viherkatoista ja GMO-teknologiasta.

Sääntömääräisen kevätkokouksen yhteydessä kuultiin Ari Karhilahden esitelmä ‘Luontokohteita ja limasieniä’ ja syyskokouksen jälkeen Esa Lehikoinen Turun lintutieteellisestä yhdistyksestä kertoi Varsinais-Suomen lintukartoituksista ja muutoksista linnustossa. Yhdistyksen ansioituneet ja pitkään toiminnassa mukana olleet jäsenet Arttu Siivonen ja Katja Samsten palkittiin Luonnonsuojeluliiton hopeisilla ansiomitaleilla kevätkokouksen yhteydessä.

Viralliset hallituksen päätökset tehtiin vuoden aikana sähköpostikokousten avulla.

Ansiomerkein palkitut Arttu Siivonen ja Katja Samsten.

3. Toiminta

3.2. Toimintaryhmät

Yhdistyksessä toimi kolme toimintaryhmää vuoden 2016 aikana.

Kaavaryhmä

Kaavaryhmällä ei ollut kokouksia vuoden 2016 aikana. Kaavaryhmä seurasi Turun kaupungin kuulutuksia, mutta kaupungissa ei ollut nähtävänä sellaisia kaavoja, joihin olisi tarvinnut ottaa kantaa luonnon- tai ympäristönsuojelun kannalta. Ryhmä varautui etukäteen Hirvensalon osayleiskaavaasta muistuttamiseen, mutta lausunto tehtiin vasta vuonna 2017.

Viestintäryhmä

Luonnonsuojelupiirin kanssa yhteinen viestintäryhmä hoiti ja kehitti aktiivisesti viestintää. Vuoden aikana käynnissä oli mm. viikon kuva -kampanja, jolla jäsenistöä kannustettiin lähettämään viestinnässä käytettäväksi ajankohtaisia luontokuvia, jotka samalla tekivät kuvapankkia tutuksi.

Roskaryhmä

Roskaryhmän tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta roskien vaikutuksesta ympäristöön ja kannustaa heitä siivoamaan Turkua ja sen luontoa. Roskaryhmässä toimi vuonna 2016 noin 22 jäsentä. Vuoden 2016 tärkeimpiä siivoustapahtumia olivat:

 • Itämeri-haaste 23.4.2016 (Aurajokirannan siivousta)

 • DBTL-tapahtuman yhteydessä Siisti Aurajoki tempaus 30.7.2016

 • Pokemon Go -teemainen siivousprojekti Ruissalon Honkapirtin pihassa 4.9.2016

 • Ruissalon Marjaniemen siivous 12.9

Tämän lisäksi ryhmä järjesti useita pienempiä siivoustapahtumia eri puolilla Aurajoen rantaa sekä suunnittelukokouksia.

Roskaryhmä keväisellä Halistenkoskella.

3.3. Muut retket ja tapahtumat

Yhdistyksen muu toiminta käsitti muun muassa seuraavia tapahtumia, tempauksia ja talkoita:

 • 20.2 Luontoviikon satuhetki pääkirjastolla

 • 27.2. Talviretki Kaarinan Vaarniemeen

 • 23.4. Itämerihaasteen Puhtaan rannat -siivoustapahtuma

 • 5.5. Sieniretki Kaarinaan yhteistyössä Turun sieniseuran kanssa

 • 26.5. Jättipalsamitalkoot Kuninkojalla

 • 22.6. Luontoretki Nautelankoskelle

 • 29.6. Jättipalsamitalkoot

 • 2.7. Vierailu eläinsuojelukeskus Tuulispäähän

 • 30.7 Siisti Aurajoki -tempaus Aurajokirannassa

 • 4.8. Talkoot Juhannuskukkulan kaupunkikedolla

 • 23.8. Luonnonkosmetiikkailta yhteistyössä Luonnonsuojelupiirin kanssa

 • 18.9. Yhdistys Turun Mahdollisuuksien torilla

 • 19.6. Luonnonkukkien päivän retki Iso-Heikkilään

 • 9.12. Pikkujoulut yhdessä Luonnonsuojelupiirin kanssa

Yhdistyksen aktiivit Mahdollisuuksien Torilla.

Siisti Aurajoki-tempaus heinäkuussa Aurajokirannassa.

 

Luonnonkukkien päivän retkellä, teemalajina koiranputki.

3.4. Muu toiminta

Turjake-hanke

Turjake (Turun johtoaukeakedot) -hankkeen yhteydessä hoidettiin kolmea sähköjohtoaukealla sijaitsevaa pienialaista ketokohdetta Turun keskustan läheisyydessä. Kohteiden hoito koostui puiden ja pensaiden raivauksesta, kenttäkerroksen niitosta ja niitetyn heinän haravoinnista pois. Hoitotyöhön osallistuivat hankevetäjä Jussi Lampinen ja yhdistyksen harjoittelija Stella Siitonen. Hankkeenhoitokohteet valittiin yhteistyössä yhteistyökumppanina toimineen paikallisen sähkönsiirtoyhtiö Turku Energia Oy:n kanssa. Hanke sai 500 euron apurahan Ilmari Räsäsen Säätiöltä.

Lasten luontokerho

Luonto-Liiton ohjaama lasten luontokerho kokoontui yhdistyksen ja piirin kannatuksella ilmaiseksi Luonnonsuojelukeskuksella viikottain sekä kevät, että syyskaudella.

Visiotyöpaja

Järjestettiin kaikille avoin yhdistyksen toivottua tulevaisuutta kartoittava visiotyöpaja. Työpajan seurauksena syntyi unelmien vuotta 2030 kuvaileva visio ja sitä vastaava taidekollaasi (kuvassa alla). Työpajan ja yhteisen tulevaisuusvision luomisen tarkoitus oli lisätä yhteisöllisyyden tunnetta, antaa aktiiveille inspiraatiota ja herättää miettimään yhdistykseen liittyviä tulevaisuuden toiveita.

 

VISIO2030.png

4. Harjoittelijat

Toimintavuoden aikana yhdistyksessä opintoihinsa liittyvää harjoittelua suorittivat  Stella Siitonen Hämeen ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen linjalta ja Venla Kaasinen Lapin ammattikorkeakoulun kuvataiteilijalinjalta.

Stellan harjoitteluun kuuluivat mm. Turjake-hankkeessa ketojen luonnonhoito maastossa,

Juhannuskukkulatalkoisiin osallistuminen ja Varsinais-Suomen piirin Jungfruskärin heinäkuun talkooleirille osallistuminen. Stellan harjoittelu käsitti erilaisia viestintään  liittyviä tehtäviä, mm. kuvapankkiin liittyen.

Venla on harjoittelussaan hoitanut yhdistyksen visuaalista puolta mm. tehden esitteitä ja uutiskirjeitä, valokuvaten, sekä pyörittäen luontokuvakisaa facebookissa, ja ylläpitäen sosiaalista mediaa. Lokakuussa järjestetyssä visiotyöpajassa Venla auttoi toteuttamaan visuaalisen kollaasin työpajan tuloksista.

 

5. Tiedotus ja medianäkyvyys

Yhdistyksen jäsentiedote ilmestyi vuoden 2016 aikana kaksi kertaa. Syksystä lähtien jäsentiedote päätettiin lähettää ensisijaisesti sähköisesti niille, joilta on liiton jäsenrekisterissä toimiva sähköpostiosoite. Yhdistys tiedotti toiminnastaan aktiivisesti myös nettisivuillaan, Facebook-sivullaan, Twitterissä sekä sähköpostilistallaan mm. visuaalisen uutiskirjeen muodossa. Lisäksi toimintaryhmät tiedottivat toiminnastaan omilla sähköpostilistoillaan. Loppuvuodesta yhdistys aloitti myös Instagram-kuvatilin päivittämisen.

Yhdistys laati myös mediatiedotteita toiminnastaan ja julkaisi Turun Sanomissa 17.6. mielipidekirjoituksen Pukkilan kaakelitehtaan kedon säilyttämisen puolesta. Turun sanomien toimittaja ja kuvaaja kävivät myös mm. Siisti Aurajoki-tempauksessa ja kirjoittivat siitä jutun lehteen.

6. Jäsenhankinta

Yhdistyksen jäsenhankinta käsitti vuonna 2016 talkoiden ja muun toiminnan ohessa tehtävää hankintaa. Sen lisäksi yhdistys järjesti oman “norppakassikampanjansa”. Uusia jäseniä liittyi yhdistykseen vuoden aikana 111 henkilöä.

7. Taloudellinen tilanne

Yhdistyksen tilinpäätös 2016 on ylijäämäinen, kuten edellisenäkin vuotena ja yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa. Tuloja yhdistys saa pääasiassa jäsenmaksuista sekä avustuksina luonnonsuojelupiiriltä ja Turun kaupungilta. Menoja kertyy pääasiassa vuokranmaksusta sekä paperisen jäsenkirjeen painatuksesta ja postituksesta.

Yhdistys

Turun luonnonsuojeluyhdistyksen historia ulottuu vuoteen 1969, jolloin se aloitti toimintansa nimellä 'Varsinais-Suomen Luonnonsuojeluyhdistys…

Lue lisää

Visio

Turun luonnonsuojeluyhdistyksen visio 2030 Visioon kerättiin näkemyksiä viideltä osa-alueelta, jotka olivat: tärkeimmät tehtävät, yhdistyksen…

Lue lisää

Historiaa

Yli 30 vuotta luonnonsuojelua Turussa!

Lue lisää

Toimintasuunnitelma

Turun luonnonsuojeluyhdistys ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Lue lisää

Säännöt

Turun luonnonsuojeluyhdistyksen säännöt 1§ Nimi ja kotipaikka

Lue lisää

Kirjasto

Turun luonnonsuojeluyhdistyksen kirjasto löytyy Martinkadun toimipisteestämme ja on myös jäsenien käytettävissä. Turun luonnonsuojeluyhdistyksen…

Lue lisää

Toimitila

TLSY:n toimisto (Luonnonsuojelukeskus, Martinkatu 5, Turku) on luonto- ja ympäristötoimijoiden vuokrattavissa hintaan 35 euroa/ilta. Tiedustelut:…

Lue lisää