Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Tampereen yhdistys

Tampere
Navigaatio päälle/pois

Suomen luonnonsuojeluliiton Tampereen yhdistys Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys.

Suomen luonnonsuojeluliitto toimii kolmella tasolla: Luonnonsuojelu Tampere paikallisesti, piiri maakunnallisesti ja liitto valtakunnallisesti. Yhdistys on perustettu vuonna 1981 ja sillä on jäseniä noin 1400.

Yhdistyksen toiminnan yleisinä tavoitteina ovat

  • luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen
  • ympäristönäkökulman esillä pitäminen kaavoituksessa ja kaupunkisuunnittelussa
  • kestävän elämäntavan edistäminen
  • viihtyisän elinympäristön vaaliminen
    lähiluonnon merkityksen korostaminen Tampereella

Yhdistys toimittaa Tampereen luonto -lehteä, joka ilmestyy kahdesti vuodessa. Lehti jaetaan kaikille jäsenille.

Yhdistyksen toiminnasta vastaa syyskokouksessa valittava hallitus. Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon jäsenten toivomuksia. Toimintaa järjestetään taloudellisten, tiedollisten ja ajallisten voimavarojen mukaan.

Yhdistys kaipaa jatkuvasti aktiivisia ihmisiä mukaan toimintaan. Mukaan pääset osallistumalla yhdistyksen tapahtumiin tai ottamalla yhteyttä hallituksen jäseniin.

Hallitus

Suomen luonnonsuojeluliiton Tampereen yhdistyksen hallituksen jäsenet valitaan aina vuodeksi kerrallaan. Yhdistyksen vuoden 2023 hallitus:

Lue lisää

Historia

Suomen luonnonsuojeluliiton Tampereen yhdistys ry (Luonnonsuojeluliitto Tampere) on eri muodoissaan toiminut jo usean vuosikymmenen ajan. Täältä…

Lue lisää

Säännöt

Suomen luonnonsuojeluliiton Tampereen yhdistyksen säännöt

Lue lisää