Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Tampereen yhdistys

Tampere
Navigaatio päälle/pois

2021

9.3.2021 Lausunto Metsien hoidon toimintamalli 2021-2030 -luonnoksesta

2020

18.6.2020 Jätettiin yhdessä Nokian Luonnon kanssa mielipide Kolmenkulman kiertotaloushankkeeseen liittyen.

30.11.2020 Yhdistys jätti LUMO-palautteen kaupungin uudesta luonnonmonimuotoisuusohjelmasta

2019

31.1. jätettiin mielipide Kangasalan Saarenmaan osayleiskaavasta yhdessä Kangasalan luonnon, Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin ja Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen kanssa.

31.5. jätettiin lausunto Pohjois-Tampereen strategisesta yleiskaavasta (Dnro TRE:864/10.02.03/2018).

30.9. jätetettiin mielipide SLL Pirkanmaan kanssa Tampereen kansallisen kaupunkipuiston rajausehdotuksesta (Diaarinumero TRE:4923/11.04.00/2018)

2018

Yhdessä Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin kanssa tehtiin 23.2.2018 aloite turpeen polton lopettamiseksi Tampereen Naistenlahden voimalaitoksessa.

Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri, Luonnonsuojeluliitto Tampere ja Luonto-Liiton Hämeen piiri laativat yhteisen adressin (16.4.) Kauppi-Niihaman metsien säilyttämisestä virkistysalueena ja säästämisestä rakentamiselta.

8.6. Eteläpuistoon liittyen Eläköön Eteläpuisto ry:n ja Tampereen kasvitieteellinen yhdistys ry:n kanssa vastaselvitys Tampereen kaupungin vastaselvitykseen (7.4.2017 nro 17/0114/2)

15.6. Yhdessä Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin kanssa on tehty tutkintapyyntö luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräysten rikkomisesta Tampereella (Vaakkolammin ls-alueella) Pirkanmaan ELY-keskukselle j Sisä-Suomen poliisilaitokselle.

21.6. Eteläpuistoon liittyen yhteistyössä Eläköön Eteläpuisto ry:n, Tampereen kasvitieteellinen yhdistys ry:n ja Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry:n kanssa valituslupahakemus ja valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeus päätökseen (23.5.2018 N:o 18/0191/2) Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 hyväksymisestä

8.10. Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaostolle on jätetty muistutus YIT Infra Oy:n Tampereen Kokonkallion louhinnan ja murskauksen ympäristöluvan muuttamiseen yhdessä SLL Pirkanmaan kanssa (Dnro TRE:5441/11.01.02/2018)

26.10. Eteläpuistoon liittyen yhteistyössä Eläköön Eteläpuisto ry:n, Tampereen kasvitieteellinen yhdistys ry:n ja Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry:n kanssa vastaselitys Pirkanmaan liiton lausuntoon 17.9.2018 (DN:o 2953/1/18).

28.12. Yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piirin kanssa jätettiin Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaostolle hakemua, jossa pyydettiin YSL:n 89 §:n mukaisesti tarkistamaan Kintulammin luonnonsuojelu- ja retkeilyaluetta ympäröivien kivenlouhimoiden ympäristöluvat ja tarvittaessa perumaan ne tai muuttamaan niitä.