Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Tampereen yhdistys

Tampere
Navigaatio päälle/pois

Ennallistamisryhmän toiminnan tarkoitus on suo- ja metsäluonnon ennallistaminen vapaaehtoistyönä.

Pato Kintulammilla

Ennallistamisryhmä on Luonnonsuojeluliitto Tampereen ja Villi Vyöhykkeen yhteinen toimintaryhmä, joka on perustettu 2018 alkuperäiseinä tarkoituksena Kintulammin luonnonsuojelualueen ennallistamistoimet, mutta nykyään toimintamme on laajentunut Kintulammin ulkopuolelle. Ryhmän toimenkuvaksi on muotoutunut erityisesti suo- ja metsäojien patoaminen, lahopuiden tuottaminen eri menetelmillä ja metsän ennallistaminen polttamalla. Ennallistamispolttoihin päätettiin kouluttautua Metsähallituksen luontopalveluiden ennallistamispoltoissa. Lisäksi toimintaamme kuuluu myös Solkivuoren liito-oravien suojelu- ja hoitometsähanke.

Mukaan toimintaan

Jos haluat mukaan toimintaan, niin ota yhteyttä luonnonhoito ät gmail.com

Suurin osa Ennallistamisryhmän toiminnasta suoritetaan Ennallistamisryhmän omalla porukalla joustavasti. Muutaman kerran vuodessa järjestetään avoimia suotalkoita, joista tiedotetaan laajemmin yhdistyksen tiedotuskanavissa. Avoimet suotalkoot ovat hyviä väyliä tutustua toimintaamme. Mutta jos et niitä jaksa odotella, liity rohkeasti mukaan joukkoomme.

Suotalkoisiin osallistujan ei tarvitse olla huippukuntoinen, vaan talkoisiimme osallistuu väkeä laajalla kirjolla. Meidän talkoissa jokaisen antama panos on riittävä. Talkoissamme on hyvä yhteishenki ja uudet jäsenet otetaan lämpimästi vastaan. Alla olevalta talkoolaisemme tekemältä videolta selviää hyvin padon rakennuksen eri vaiheet, tosin kevyemmät toimet jäävät videon ulkopuolelle.

Osallistuminen ei edellytä jäsenyyttä yhdistyksessämme, mikä myös pätee yhdistyksemme kaikkiin muihinkin tapahtumiin ellei tapahtumailmoituksen yhteydessä toisin mainita. Luotamme siihen, että toimintamme puhuu puolestaan ja saa myöhemmin osallistujan liittymään jäseneksi yhdistykseemme.

Ryhmämuotoinen toiminta

Toisin kuin muut luonnonhoidolliset talkoomme, joista tiedotetaan avoimesti yhdistyksemme viestintäväylissä (pääasiassa nettisivuillamme ja sähköpostilistoillamme), niin yhdistyksemme Ennallistamisryhmä toimii pääsääntöisesti ryhmämuotoisesti, minkä tavoitteena on esimerkiksi toiminnan joustavuus, ajankohdista ja järjestelyistä sopiminen aktiivisimpien osallistujien kesken, järjestelytyön huomattava helpottaminen. Avoimet suotalkoot ovat huomattavasti suuritöisempiä järjestää eikä ajankohtaa päättäessä ole takuuta siitä, että tuleeko riittävästi osallistujia paikalle. Tästä suljetummasta toimintamallista huolimatta Ennallistamisryhmä järjestää vuosittain pari kappaletta avoimia suotalkoita, joista tiedotetaan laajemmin. Vuonna 2024 on tavoitteena järjestää enemmän avoimia talkoita. Mutta jos ei jaksa odotella näiden mahdollista toteutumista, niin kannattaa ilman sitoumuksia liittyä suoraan Ennallistamisryhmään, sillä toiminnastamme pääsee myös pois yhtä helposti kuin mukaan.

Yhteistyökumppaneille

Meiltä voi tiedustella pienialaisten soiden, lähteiden, lehtojen, kaupunkimetsien ja purojen ennallistamisen suunnittelua ja toteutusta erityisesti Pirkanmaan alueella sekä apua ennallistamispolttoihin vähän pidemmänkin matkan päähän luonnonhoito ät gmail piste com

Suotalkoot

Toimintamme sisältää konkreettista luonnonsuojelutyötä erityisesti luonnon monimuotoisuuden eteen. Suotalkoissa rakennetaan käsityönä ojitetuille suoalueille patoja monimuotoisen suoluonnon palauttamiseksi. Pitkällä tähtäimellä soiden ennallistaminen on myös tärkeä ilmastotoimi, sillä ojitetuista soista vapautuu valtavia määriä hiilidioksidia ja puolestaan luonnontilaiset suot sitovat paljon hiilidioksidia. Hehtaaria kohden suoluonnon sitoma hiilidioksidimäärä on moninkertaisesti suurempi kuin minkään muun ekosysteemin. Soiden ennallistaminen on myös tärkeä vesistöjen suojelutoimi, sillä ojitetuista soista pääsee kiihtyvällä tahdilla ravinteita vesistöihin. Lisäksi soilla ja muilla turvemailla on merkittävä rooli luonnon vedensäätelyssä toimiessaan vesivarastoina ja hidastaessaan vedenkulkua.

Talkoissa jokaisen antama panos on riittävä. Tervetuloa mukaan!

Mitä suotalkoissa tehdään?

Voit tutustua suotalkoiden sisältöön seuraavan erään talkoolaisemme kuvaaman videon avulla. https://www.youtube.com/watch?v=A0BX1J5r6sg

SLL Tampereen organisoima ennallistamistoiminta:

2023

 • Suotalkoot 22.1.
 • Purotalkoot 17.5.
 • Kintulammin ennallistamispoltto 5.-7.6.
 • Purotalkoot 29.6,
 • Purotalkoot 4.7.
 • Suotalkoot 15.7.
 • Suotalkoot 27.7.
 • Suotalkoot 12.8.
 • Ennallistamispoltto Helvetinjärvellä 15.-18.8.
 • Suotalkoot 22.8
 • Suotalkoot 16.9.
 • Suotalkoot 30.9.
 • Suotalkoot 15.10.
 • Saaga jatkuu…

2022

 • Suotalkoot Kintulammilla 21.6.
 • Suotalkoot Kintulammilla 4.7.
 • Avoimet suotalkoot Kintulammilla 17.7.
 • Suotalkoot Kintulammilla 6.8. 
 • Suotalkoot Kintulammilla 14.8. 
 • Suomen luonnon päivän avoimet suotalkoot Kintulammilla 27.8.
 • Suotalkoot 17.9.
 • Suotalkoot 29.10.
 • Suotalkoot 12.11.
 • Suotalkoot 19.11.
 • Itsenäisyyspäivän suotalkoot 6.12.
 • Useita suotalkoiden valmistelutoimia ja maastokartoituksia

2021 

 • Ennallistamisryhmä osallistui Seitsemisen kansallispuistossa järjestettyyn ennallistamispolttoon heinäkuun alussa. 
 • Ennallistamispolttojen sammutuslinjaston purkutalkoot 12.7.
 • Ennallistamisryhmän suotalkoot Kintulammilla 31.7. 
 • Ennallistamisryhmän suotalkoot Kintulammilla 28.8. 
 • Kevyet suotalkoot Eloisan viikonlopun yhteydessä 11.9. (avoimet suotalkoot)
 • Ennallistamisryhmän suotalkoot Kintulammilla 5.10. 
 • Ennallistamisryhmän suotalkoot Kintulammilla 17.10. 
 • Ennallistamisryhmän suotalkoot Kintulammilla 30.10. 
 • Ennallistamisryhmän suotalkoot Kintulammilla 13.11. 
 • Ennallistamisryhmän ”arktiset” suotalkoot Kintulammilla 28.11. 
 • Lisäksi talkoiden valmistelutoimia

2020

 • Ennallistamisryhmä osallistui Seitsemisen kansallispuistossa järjestettyyn ennallistamispolttoon kesäkuun alussa.
 • Ennallistamisryhmän suotalkoot Kintulammilla 4.7.
 • Ennallistamisryhmän suotalkoot  Kintulammilla 12.7.
 • Avoimet suotalkoot Kintulammilla 1.8.
 • Suotalkoiden valmistelutoimia Kintulammilla 26.8.
 • Avoimet suotalkoot Eloisa Elokuu -viikonloppuna 29.8.
 • Ennallistamisryhmän suotalkoot Kintulamilla 6.9.
 • Ennallistamisryhmän suotalkoot  Kintulammilla 26.9.
 • Ennallistamisryhmän suotalkoot  Kintulammilla 24.10.
 • Ennallistamisryhmän suotalkoot  Kintulammilla 1.11.
 • Ennallistamisryhmän suotalkoot  Kintulammilla 14.11.
 • Lisäksi talkoiden valmistelutoimia

2019 Toiminta itsenäistyy

 • Osallistuminen Seitsemisessä ennallistamispolttoon kesäkuussa
 • Suotalkoot 10. – 11.8. Eloisa elokuun yhteydessä Kintulammilla
 • Kintulammin_ennallistamissuunnitelma 2019
 • Patotalkoot 22.8. Kintulammilla
 • Suotalkoot 31.8. toisen Eloisa elokuu -viikonlopun yhteydessä Kintulammilla
 • Patotalkoot 19.10. Kintulammilla
 • Kaulaustalkoot 9.11. Kintulammilla

2018 Alkuaskeleet

 • Seitsemisen kansallispuistossa suoritettu ennallistamispoltto​ toukokuussa
 • Eloisa elokuu -viikonlopun yhteydessä
  ennallistamisryhmä järjesti suon ennallistamistalkoot Kintulammilla
  Kaukaloisen lounaspuolella sijaitsevalla suolla ​ 18.8​
Puolukan varpu

Mitä teemme

Ketotalkoot Koivulanniityllä.

Luonnonhoito

Luonnonhoitoryhmä järjestää Tampereen alueella vieraslajien torjuntatalkoita ja perinnebiotooppien, tavallisimmin niittyjen, hoitotalkoi…

Lue lisää

Retket

Retkiryhmä on matalan kynnyksen retkeilytoimintaa järjestävä vapaaehtoisporukka.

Lue lisää

Roskaryhmä

Roskaryhmä on yhdistyksen uusin tulokas, joka tekee töitä siistin Tampereen puolesta.

Lue lisää