Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Riihimäen yhdistys

Riihimäki
Navigaatio päälle/pois

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

Toiminnan tarkoitus

Riihimäen Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry:n toiminnan tarkoitus on edistää Riihimäen ja Hausjärven kuntien luonnon- ja ympäristönsuojelua.

Luonnon- ja ympäristönsuojelu

• Yhdistyksen tavoitteena on saada päättäjät ja asukkaat havahtumaan luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen ja suojelutarpeisiin. Yhdistys tekee tunnetuksi laadukasta lähiluontoa.
• Yhdistys tekee esityksiä toiminta-alueensa kunnille ja maanomistajille arvokkaiden luontokohteiden suojelemisesta sekä niiden hoidon ja käytön kehittämisestä.
• Yhdistys seuraa maankäytön suunnittelua sekä kaavoitusta ja pyrkii kannanotoillaan edistämään luonnon- ja ympäristönsuojelun huomioimista. Riihimäki ja myös Hausjärvi pyytävät valmisteilla oleviin kaavoihin yhdistykseltä lausuntoja. Yhdistys seuraa kaavoitusta myös oma-aloitteisesti.
• Toiminta linkittyy liiton teemoihin ja yhdistys osallistuu myös Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin toimintaan. Vuonna 2019 Luonnonsuojeluliiton pääteemana jatkuu metsiensuojelu. Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen tähtäävät toimenpiteet ovat vuoden 2019 eduskuntavaaleissa esillä puolueiden vaaliteemoissa ja hallitusohjelmassa, Suomen luonnonsuojeluliitto on vahvasti mukana vaikuttamassa poliittisiin linjauksiin. Vaalien yhteydessä nousee esiin myös maakuntauudistus ja sen oletettavan suuret ympäristövaikutukset. Varautuminen maakuntauudistuksen ja ympäristölainsäädännön heikentymiseen lisää koko järjestön vaikuttamistyön tarpeellisuutta alueellisessa päätöksenteossa. Vuoden 2019 aikana myös valmistaudutaan vuosien 2020-2021 kärkiteemaan, vesiluontoon. 2019 toiminnassa yhteisöllisyyttä ja yhtenäisiä toimintatapoja kehitetään edelleen.

Tiedotus ja valistus

• Yhdistys hoitaa tiedotusta jäsenistölle jäsenkirjeillä ja sähköpostitiedotteilla.
• Tapahtumista tiedotetaan myös lehdissä (Aamuposti, Viikkouutiset, Luonnonsuojelija, Ekokaari), Facebookissa yhdistyksen sivulla, yhdistyksen omalla kotisivulla www.rsly.net ja liiton tapahtumakalenterissa.
• Jäsenetuna kaikki jäsenet saavat Luonnonsuojelija-lehden.
• Vuoden aikana järjestetään yleisötilaisuuksia ajankohtaisista aiheista.
• Yhdistys jatkaa yhteistoimintaa Riihimäki-Seuran, ympäristöyhdistysten ja muiden ympäristönsuojelusta kiinnostuneiden toimijoiden kanssa.

Retkeily ja muu toiminta

• Järjestetään linturalli tammikuussa kaikille Riihimäen kouluille yhdessä Kanta-Hämeen lintutieteellisen yhdistyksen kanssa.
• Helmikuussa osallistutaan luonto lainassa – viikkoon kirjastossa, teemana ilmasto.
• Riihimäki-Seuran kanssa järjestetään torstaikävelyjä (aiempina vuosina suosittuja ovat olleet mm. villiyrttiretki, lepakkoretki, sieniretki, yölaulajaretki ja muut linturetket). Retkitoiminnassa tavoitteena on myös tutustua uusiin kiinnostaviin retkikohteisiin
• Järjestetään hiljaisuusteeman ympärille rakentuva supparetki ja retki Nuuksion Jälki-näyttelyyn
• Osallistutaan Rakas Riksu – tapahtumaan
• Osallistutaan kaupungin siivoustalkoisiin ja vieraslajien torjuntatapahtumiin
• Jaetaan ympäristöpalkinto 2019

Nuorisotoiminta

• Jatketaan nuorten toimintaa luontokerhon muodossa yhteistyössä Riihi-ladun muumi-retkikoulun kanssa

Yhdistyksen talous

• Toiminnan turvaamiseksi hankitaan lisää jäseniä. Jäsenhankintaa suoritetaan yhdistyksen yleisötapahtumissa.
• Varoja hankitaan myös esimerkiksi myymällä arpoja sekä yhdistyksen painamia luontokortteja tapahtumissa.
• Riihimäen kaupungilta ja muista mahdollisista lähteistä haetaan toiminta-avustuksia ja avustusta nuorisotoimintaan.

Yhdistys

Säännöt

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys ry:n säännöt

Lue lisää

Historiaa