Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Riihimäen yhdistys

Riihimäki
Navigaatio päälle/pois

Yhdistyksen suurin ylpeydenaihe, Vahteriston luonnonsuojelualue, synnytettiin luonnonsuojeluyhdistyksen aloitteen pohjalta vuonna 2008. Suojelualueesta muodostettiin 121 hehtaarin suuruinen.

Hämeen ympäristökeskuksen päätös sinetöi suojelualueen synnyn 26.5.2008.  Alueen suojelusta kiisteltiin sitä ennen pitkään. Kaupunki hankki maa-alueen alun perin rakennusmaaksi. Aluetta hoidettiin pääosin talousmetsämäisesti, joka närkästytti kaupunkilaisia. Mikään vetoomus tai adressi hakkuista luopumiseksi ei vain tehonnut.

Lopulta alueen kaavoittaminen alkoi tulla ajankohtaiseksi. Kaupunki oli aloittamassa alueen asemakaavoitusta, jossa olisi tullut alueelle runsaasti  asutusta. Yhdistys ryhtyi pikavauhtia keräämään tietoa luontokartoituksia suojelun pohjaksi, järjestämään retkiä ja tilaisuuksia. Yhdistys laati lopulta luonnonsuojelualueen perustamisesta kuntalaisaloitteen, jossa oli valmis karttarajaus ja suunnitelma perusteluineen.

Yhdistys hyödynsi  jo asemakaavatyötä varten tehtyjä luontoselvityksiä, omia aiempia kartoituksiaan ja ympäristökeskuksen luontokartoituksia.  Kaikki ne puolsivat alueen suojelua, vaikka pieniä hakkuuakkoja olikin syntynyt. Ne kehittyisivät  luonnontilaan ajan oloon, todettiin, ja yhdistys laati laajan suojelualue-esityksen.

Vahteriston luonnonsuojelualueen syntyä vauhditti myös Vahteristo-liike, joka oli jyrkimmällä kannalla, vastustaen kaikkea rakentamista. Oma sanansa sanottavana oli myös urheiluseuroilla. Lopulta luonnonsuojeluyhdistyksen tarjoama kompromissi tuli ratkaisuksi ja sopi päättäjille. Siihen sisältyi rakentamisen mahdollisuus vain pieneen osaan aluetta, joka oli lähimpänä tietä ja luontoarvoiltaan heikointa. Muuta osaa esitettiin yhtenäiseksi luonnonsuojelualueeksi, josta kaupunki muodostaisi luonnonsuojelualueen ilman korvausta.

Suojelualue-esitys hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa yksimielisesti.

Luonnonsuojeluyhdistys pääsi mukaan kaupunginjohtajan perustamaan työryhmään, jossa alueelle suunniteltiin uudet kuntopolut ja luonnonsuojeluyhdistyksen esittämä luontopolku. Alueesta löytyy nyt hyvät kartat ja polut ovat suunnitelluilla paikoillaan. Alueen merkitys on nykyisin suuri. Suojelualue yhdistyy  Hausjärven laajoihin metsäalueisiin, eli muodostaa viherkäytävän laajalle alueelle.

Vahteriston virkistyskäyttö onkin lisääntynyt vuosi vuodelta. Toista parkkipaikkaa on jo kaupunki joutunut laajentamaan, vaikkakin alue on keskustan lähellä ja myös hyvin pyörällä ja kävellen saavutettavissa.  Käy tutustumassa ja löydä oma lempipolkusi!

(teksti: Tarja Heikkonen)

Luonnonsuojelullisia kohteita ja paikallisluontoa

Riihimäen luonnonsuojelualueet on listattuna Riihimäen kaupungin kotisivuilla:

Lue lisää

Peltosaaren kosteikkopolku syntyi yhteistyönä

Yhdistyksen aloitteesta syntynyt Peltosaaren kosteikkoluontopolku on osoittautunut Riihimäellä aarteeksi – joka on nyt myös uhattuna. Yhdistys…

Lue lisää