Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kainuun piiri

Kainuu
Navigaatio päälle/pois

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry

Kajaanin yhdistyksen pj Elsa Lankinen ja piirin toiminanjohtaja ”Avohakkuut historiaan” -kampanjan avauksessa Kajaanin Raatihuoneen torilla toukokuussa 2018.
Kuva: Jukka Eskelinen
Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry on maakuntajärjestö, joka edistää toimialuellaan luonnon- ja ympäristönsuojelua.

Me suojelemme yhdessä kainuulaista luontoa

Piirin tavoitteena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua Kainuun alueella, johon kuuluu 8 kuntaa: Kajaani, Kuhmo, Sotkamo, Suomussalmi, Paltamo (yhdistyksen säännöissä myös Vaala), Puolanka, Hyrynsalmi ja  Ristijärvi.

Kainuun piirin alueella on viisi paikallisyhdistystä.

Piiri tekee käytännön luonnonsuojelutyötä: järjestää ympäristötalkoita, antaa suosituksia maankäytöstä ja valvoo kaavoitusta ja lupia antamalla muistuksia, lausuntoja ja mielipiteitä. Toiminnasta vastaa vapaaehtoisista koostuva piirihallitus.

Kainuun piirin toiminnassa on korostunut Kainuun luonnonsuojelullisesti arvokkaiden metsien suojelu. Toiminnassa ovat esille nousseet monet ympäristöön liittyvät kysymykset: kaivosasiat, suurpetokysymykset, maakuntakaavoitus sekä liito-oravan että muidenkin eliölajien elinympäristöjen suojelu.

Kainuun piiri kokoaa yhteen aktiivisia toimijoita maakunnallisien haasteiden puolesta. Kainuun piiri tukee paikallisyhdistysten toimintaa ja toimii niiden kanssa yhteistyössä esim. järjestämällä yhdessä retkiä ja tapahtumia

Teemme työtä luonnon monimuotoisuuden puolesta, jotta saamme suojeltua

  • metsiä, soita ja ekologisia verkostoja
  • puhtaat vesistöt
  • uhanalaiset lajit ja luontotyypit

Haluamme torjua ylikulutusta, ilmastonmuutosta, henkilöautoliikenteen kasvua, energiankulutusta ja jätemäärän kasvua. Haluamme edistää materiaalitehokkuutta ja kohtuutaloutta sekä varjella hiljaisia alueita.

Näiden päämäärien saavuttamiseksi

  • teemme yhteistyötä viranomaisten ja  eri järjestöjen kanssa
  • vaikutamme kaavoitukseen
  • teemme luontoselvityksiä
  • järjestämme erilaisia tapahtumia

Vienan reitti

Kuvat: Jukka Eskelinen

Lue lisää
luontototeemi_8B_Paltamo

Ympäristökasvatus

Ympäristökasvatushanke 2020

Lue lisää