Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri Joensuun yhdistys

Joensuu
Navigaatio päälle/pois

Joensuun ympäristön luontokohteita

Aavaranta (Noljakka)

Kaunis puusiltojen, lahtien ja uimarannan kokonaisuus järvimaisemissa. Jaaman kierros ja hiihtoladut kulkevat alueella. Täältä matka jatkuu sujuvasti Höytiäisen kanavan suistolle ja Noljakan Natura-alueelle (kts. alempana).

Herajärven metsä (Tuupovaara)

Noin sadan hehtaarin Natura-alueella on hyvin vaihtelevassa maastossa rehevä koivuvaltainen sekametsä, jonka monet kuolleet puut ja yksinäiset järeät haavat tarjoavat erittäin hyvän elinympäristön liito-oraville ja muille uhanalaisille lajeille.

Hopealahden metsät (Hopealahti)

Vehkapuron tuntumassa Pyhäselän rannalla on pienikokoinen (19 ha), mutta tärkeä vanhojen metsien suojelualue. Metsässä esiintyy mm. liito-orava, metso ja pikkutikka. Hopealahden ympäristössä on nykyään muitakin pienikokoisia metsiensuojelualueita.

Höytiäisen kanavan suiston luonnonsuojelualue (Noljakka)

Linnustonsuojelualueella on luontopolku, jonka opastaulut kertovat linnuista, kasveista ja hyönteisistä, lintuasema sekä lintutorni. Parkkipaikalta alkaa noin 2,5 km pituinen polku, josta osa kulkee pitkospuita pitkin. Alue rajautuu suoraan Noljakanmäen Natura-alueeseen (kts. alla).

Suiston 7 m korkea lintutorni on valittu vuonna 2002 Suomen parhaaksi lintutorniksi. Tornissa on 2 lavaa, tukevat portaat ja torni on tärinävapaa.

Noljakanmäen Natura-alue (Noljakka)

Noin 50 ha runsaslajinen lehtojen ja lehtomaisten kankaiden kokonaisuus, jossa on lisäksi niittyjä ja perinnemaiseman elementtejä, mm. vanhoja kivi- ja puuaitoja ja perinteisiä rakennuksia. Alueella elää runsas ja monipuolinen linnusto sekä lukuisia lehtoisuudesta ja runsaasta lahopuusta riippuvaisia harvinaisia ja uhanalaisiakin eliölajeja.

Jaaman kierros (Joensuu, Kontiolahti)

Polkupyörälle hyvin soveltuva 47,7 km pitkä rengasreitti lähtee kaupungin keskustasta Lykynlammelle, Jaamankankaalle ja Utranharjulle. Rantakylän ja Lykynlammen välinen osuus sopii lapsiperheille, kun taas Utranharjun maasto on melko vaikeaa. Osuus on mahdollistaa ohittaa Jokirannantien kautta. Reitillä on kuusi uimarantaa ja nuotiopaikkoja. Kannattaa myös poiketa Puntarikosken Häikänniemen virkistäytymisalueella. Jaamankierros  yhdistyy Kolinpolkuun lähellä kuutostien ylityspaikkaa.

Joensuun kasvitieteellinen puisto (Linnunlahti)

Puulajipuisto eli arboretum sijaitsee Linnunlahden kaupunginosassa. 71 ha puistoalueelle on istutettu 255 eri lajia: lehtikasvilajeja 184 ja havukasvilajeja 71. Merkittävät elinympäristöt ovat Honkaniemen laaja yhtenäinen rehevä tervaleppälehto, Siilaisenpuron uoman lähialue, Heinäpuron ja Siilaisenpuron suistoalueella kohoava ranta.

Puistoalueella löytyy myös Noljakantien lähellä vanha bunkkeri, uimaranta Honkaniemessä sekä kuntorata ja talvisin hiihtolatu.

Botania (Linnunlahti)

Linnunlahden arboretumin vierestä löytyy Botanian sisä- ja ulkopuutarha. Sisäpuutarhassa voi ihailla trooppisia perhosia ja kultatöyhtökakadu Juusoa.

Kalliojärvi (Pyhäselkä)

Pyhäselän Kalliojärven ympärillä kulkee keskivaikea 4km pituinen rengaspolku, jonka varrella on rotko ja jyrkänne. Polulla on pitkospuut ja reitiltä löytyy laavu ja nuotiopaikka. Kalliojärvi on rauhallinen paikka nauttia kauniista maisemista.

Kuhasalo (Penttilä)

Kuhasaloon voi tutustua 1 ja 2 km helpoilla luontopoluilla. Noin 50 ha suuruisella virkistysalueella on myös monia nuotiopaikkoja, varaustupa ja vanhan luostarin muistomerkki.

Lykynlampi (Onttola, Kontiolahti)

Kokoperheen ympärivuotinen ulkoilu- ja virkistyspaikka n. 10 km Joensuun keskustasta. Lykynlammella on luontopolku, laavu, uimapaikka ja kiintorastiverkosto sieni- ja marjametsien keskellä. Talvella löytyy myös hiihtolatuja, lasten hiihtomaa ja pulkkamäkiä.

Onkilampi ja Onkilammensuo (Rantakylä, Lehmo)

Rantakylän ja Kontiolahden Lehmon välillä on 4km rengasreitti Onkilammen ympäri. Alueella on  2,5 km² laajuinen Onkilammensuo, jossa pääasiassa nevan ja rämeen kasvillisuutta. Suo on osittain ojitettu.

Paimenpojan polku (Tuupovaara)

Vaellusreitti, jonka pituus on 37km kulkee Jänisjoen ja sen monien koskien läheisyydessä. Reitillä on monia nuotiopaikkoja ja laavuja, kota, lintutorni ja Höttösen lintualue, uimaranta, Vekarusken ulkoilualue, Koskenniskan mylly- ja kievarimuseo sekä varaussavusauna. Matkalla voi nähdä majavan pesiä sekä saukkojen ja liito-oravien elinympäristöjä. Jänisjoen ylittäminen tapahtuu kesäisin käytössä olevalla vetoköysilautalla. Vaellusreitin lähtöpaikka Tuupovaaran kirkonkylän nuorisotalon pihasta ja päätepiste Korpiselkätalolla Hoilolassa.

Repokallio (Hukanhauta)

Hukanhaudassa suosittu virkistysalue.  Alueella on 2,8 km pitkä luontopolku ja 1,6 ja 4,2 km kuntoradat sekä talvisin hiihtolatu. Luontopolun opastaulut esittelevät luontoon, kasveihin, maaperään ja metsänmittaukseen liittyviä asioita. Kuntoradan varrella on lisäksi opastauluja mm. puulajeista.

Utranharju (Utra, Lehmo)

Utrasta Lehmoon hyvin vaihteleva maasto soveltuu patikoitiin, hiihtoon ja maastopyöräilyyn. Merkittävä luontokohde, joka kuuluu Salpausselkään. Harjua käytetään soranottoon, metsätalouteen ja pohjaveden nostamiseen.

Utran saaret (Utra)

Historiallisesti merkittävä paikka, joka liittyy Joensuun teollisuuden kehitykseen. Utran saareen rakennettiin vesisaha vuonna 1780 ja myöhemmin lasitehdas sekä maan ensimmäinen kanavasulku vuonna 1832. Nykyisenä se on hyvin hoidettu ja suosittu virkistysalue koivikossa mihin pääsee puusiltojen pitkin. Alueella on 3 laavua sekä illanviettomaja.

Vaarapolku (Kovero)

Maakunnallisesti arvokkaalla ja upealla vaaramaisema-alueella kulkeva 2,7 km pitkä polku perinnemaisemassa. Opastaulut esittelevät alueen kulttuurihistoriaa. Perinnemaisemia edustaa mm. Ikolan pihapiiri niittyineen ja lammaslaitumineen. Lähtöpaikka on nuorisoseuran talolla. Reitillä on varauskota.

Varaslampi (Niinivaara)

Pyrstötiainen Varaslammella. Kuvaaja: Eveliina Korkiatupa (2016)

Niinivaaralla sijaitsevalla Varaslammella pesii laulujoutsenia ja majavia. Rannat ovat pääasiallisesti soistunutta luhtaa. Polkuja lähtee Sortavalankadulta VR:n varikon takaa sekä kevyen liikenteen väylältä Kettuvaaran puolelta.

Viklinrimpi (Polvijärvi)

Polvijärven Rauanlahden ja Ruvaslahden välillä kolmen suuren avosuon, kahden pienen suon ja harjun muodostava kokonaisuus. 1 500 ha.  Viklinrimpi kuuluu soidensuojelu-alueeseen. Kokonaisuuden ympärillä muut suot ovat ojitettu ja soraa on otettu harjusta. Alue on merkittävä monella tavalla, siellä esiintyy runsas lajisto ja runsaasti elinympäristöjä.