Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Hyvinkään yhdistys

Hyvinkää
Navigaatio päälle/pois

Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistys seuraa tarkasti Vantaanjoen tilaa. Kevättulvien ja runsaiden sateiden aikana jätevesiä juoksutetaan puhdistamoiden ohi suoraan Vantaaseen. Aloitteessamme kaupungille esitimme sekaviemäreistä luopumista ja tasausaltaiden rakentamista, jotta jätevesien ohijuoksutus loppuisi.

Olemme myös ottaneet kantaa kaupungin metsien hakkuisiin. Kaupunkilaisten suosimien lähimetsien paljaaksi hakkuista pitää luopua ja siirtyä puistometsänhoidollisiin menetelmiin. Tähdennämme myös Vantaan varren rantapuuston ja pensaikon säästämistä.

Otamme kantaa myös kaavoitukseen. Hyvinkäällä on ollut käynnissä isompi osayleiskaavan tarkistus, johon ympäristönsuojeluyhdistys ottaa kantaa ja tiedottaa suunnitelmien edistymisestä. Uusimpina aiheina Sveitsin-Härkävehmaan kaavoitus sekä Kytäjän kartanon alueen kaavamuutokset.

Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia säilytettävistä luontokohteista.

Valitettavasti kotisivujen alustan muutosten myötä vanhat kannanottomme jäivät kopioitumatta, joten lausunnot ja kannanotot ennen 15.5.2019 puuttuvat listasta ja myöskään vanhemmat linkit eivät toimi. Pyrimme kopioimaan myös vanhempia lausuntoja uudestaan alla olevaan listaan!

Antamiamme lausuntoja:

Vireillepano Uudenmaan piiri_Sahanmäen metsähakkuiden keskeytyspyyntö 31.1.2023

Muistututus vireillä olevan Kotirinteen asemakaavan muutoksen ehdotuksesta 27.1.2023

Lausunto maalämpökaivojen porausvesien käsittelyohjeesta 27.1.2023

Muistutus Ventoniemen Sora oy yhteislupahakemuksesta kallion louhinnasta Ridasjärvellä 23.1.2023

Suomirata-kannanotto 23.1.2023

Lausunto Hangonsilta 1b asemakaavan ja asemaakaavan muutoksen ehdotuksesta 2.1.2023

Avoin kirje MTY Laakkoselle ja Hyvinkään kaupungille Arvokkaiden rakennusten säilyttämisestä 2022

Hyvinkään katupuita ja kaupunkimetsiä on vaalittava 6.12.2022

Lausunto Kehätien yritysalueen asemakaavan ehdotuksesta 23.3.2022

Vastaus maaoikeudelle NCC Industry Oy yksityistietoimitus 8.2.2022

Valitus Suomen riistakeskuksen päätoksestä poikkeuslupa Ilves 11.11.2021

Muistutus Hirvitorninmäen ja Kettumäen louhinta Kytäjä MTY Laakkonen 30.6.2021

Lausunto koskien louhoshankkeita Hirvitorninmäellä ja Kettumäellä 30.6.2021

Helsingin hallinto-oikeus vastaselitys Kytäjän kartanokeskus asemakaava 3.3.2021

Valitus Hyvinkään kaupunginvaltuuston päätöksestä Kytäjän kartanon talouskeskus 19.11.2020

Kannanotto maatalousyhtymä Laakkosen ympäristölupahakemukseen 11.5.2020

Muistutus koskien Gles Kierrätys Oy ympäristölupahakemusta 4.3.2020

Muutoksenhaku Sveitsin-Härkävehmaan osayleiskaava yksityishenkilöinä 6.7.2018

Kunnallisvalitus Sveitsi-Härkävehmaa osayleiskaavasta_Meidän Sveitsi-liike 2.7.2018

Asukaskysely Sveitsi-Härkävehmaan alueen tulevaisuus (liite 1 Meidän Sveitsi)

Asukaskysely Sveitsi-Härkävehmaan maankäyttö (liite 2 Meidän Sveitsi)

Lausunto ehdotuksesta Sveitsin-Härkävehmaan alueen osayleiskaavaksi 2018 (liite 3 Meidän Sveitsi)

Muistutus liikennevirastolle ratasuunnitelmasta Pasila-Riihimäki 18.11.2014

Aloite Altialle_suojelualue Kurkisuolle 18.8.2010

 

Näissä ei linkki toimi, muta tiedoksi kuitenkin (Päivitämme näitäkin kun ennätämme, kysy tarvittaessa lausuntoa yhdistykseltä)

Lausunto Hyvinkään kaupungille Sveitsin-Härkävehmaan alueen osayleiskaavaehdotuksesta, 2.3.2018

Lausunto Hyvinkään kaupungille Sveitsin-Härkävehmaan alueen osayleiskaavasuunnitelmasta, 18.8.2017

Lausunto Uudenmaan liitolle vaihemaakuntakaavasta, 9.12.2016 (PDF)

Kannanotto Sveitsin-Härkävehmaan alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan, 16.9.2016 (PDF)

Lausunto Palopuron osayleiskaavan rakennemalleista, 2.9.2016 (PDF)

Muistutus Morenia Oy:n maa-aineslupa- ja ympäristölupahakemuksista Karjulamminvuoren alueelle, 8.8.2016 (PDF)

Vastaselitys Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Lemminkäinen Infra Oy:n ympäristöluvasta Vantaanniemessä, 1.8.2016 (PDF)

Valitus Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Vantaanniemen ympäristölupa-asiassa, 16.5.2016 (PDF)

Muistutus asemakaavan muutosehdotuksesta Sahanmäessä (Lentokentänsuo), 13.5.2016 (PDF)

Kannanotto Sveitsin-Härkävehmaan alueen maankäytön kehittämissuunnitelmaluonnokseen, 10.5.2016 (PDF)

Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistyksen lausunto Sveitsinpuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta, 10.5.2016

Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistyksen kannanotto Sveitsinpuiston rakennussuunnitelmista, 12.4.2016

Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistyksen lausunto Kruununpuiston asemakaavamuutoksen luonnoksesta, 29.3.2016

Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistyksen kannanotto Kytäjärven Keimonniemen ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan, 10.2.2016 (PDF)

 

Toiminta

Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistys (Hyysy) seuraa aktiivisesti Hyvinkään alueen ja lähiympäristön rakennetun sekä luonnonympäristön…

Lue lisää

Retket

Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistyksen retket ja tapahtumat löydät tapahtumakalenteristamme.

Lue lisää