Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Ylä-Satakunnan yhdistys

Ylä-Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Suurin osa suoluonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeistä Pirkanmaan luonnon ydinalueista sijoittuu Parkanon, Kihniön ja Karvian rajoille ja alueellamme on säilynyt vielä erämaisia kohteita. Alueemme luonnossa näkyy monin tavoin erilaisten rajojen tuntuma.

Ylä-Satakuntaan tultaessa Pirkanmaan lounainen viljelyseutu muuttuu ylämaaksi ja Suomenselän maisema-alueeksi. Karvian pohjoisosissa huomaa jo Pohjanmaan lakeuksien läheisyyttä. Eteläboreaalinen metsäkasvillisuusvyöhyke vaihtuu vähitellen keskiboreaaliseen ja toisaalta Suomenselän eteläpuolen metsävyöhykettä leimaa jo keskisemmän järviluonnon piirteet. Suoluonnosta löytyy pohjoisimpien viettokeitaitten ohella maamme eteläisimpiä aapasoita.

Eliöt ja lajit luokitellaan Satakunnan eliömaakuntaan, Parkanon itärajoilla lajit määritellään jo Etelä-Hämeen ja pohjoisrajalla Keski-Pohjanmaan eliömaakuntiin kuuluviksi.

Kurjen huuto parkanolaisen suon aamuhämärissä

Karun kaunista luontoa

Suoluonnon monet kasvot

Ylä-Satakunnassa suoluonto näyttää monet kasvonsa. Suokasvien muodostamia kasviyhteisöjä kutsutaan suotyypeiksi ja useat suotyypit yhdessä muodostavat laajempia suokokonaisuuksia.

Lue lisää

Vesistöjen ja harjujen ketjuja

Merkittävä osa Ylä-Satakunnan vesistöistä on lampia ja pieniä tai keskisuuria järviä. Humusvetiset lammet ja pienet järvet ovat Ylä-Satakunnan metsä- ja suoluonnolle leimaa antava maisemaelementti. Järvien yhteenlaskettu lukumäärä on suuri.

Lue lisää