Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri Rovaniemen yhdistys

Rovaniemi
Navigaatio päälle/pois

11.5.2023: Lapin Ely-keskus hylkäsi SLL Rovaniemen vireillepanon mutta painotti päätöksessään, että vesiluvan ehtojen toteutumista tullaan valvomaan.

21.3.2023: Saimme Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen valitukseemme Sierilän voimalaitoksen vesiluvan jatkamisesta. Hävisimme valituksemme ja lisäksi oikeus antoi Kemijoki Oy:lle luvan aloittaa rakentamisen miljoonan euron vakuudella. SLL Rovaniemi teki tästä töiden aloittamisluvasta viertillepanon Lapin Ely-keskukseen. SLL, SLL Lapin piiri ja Rovaniemen yhdistys valittivat korkeimpaan hallinto-oikeuteen Vaasan päätöksestä ja hakivat myös täytäntöönpanokieltoa töiden aloittamisluvalle.

Vesiluvan jatkaminen VHaOpäätös

Vesiluvan jatkaminen KHOvalitus

23.1.2023: SLL Lapin piiri valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä pitää voimassa Lapin ELY-keskuksen myöntämä poikkeamislupa direktiivilaji lapinleinikin esiintymien tuhoamiselle. Valitus KHO lapinleinikki

27.9.2022: SLL Rovaniemen puheenjohtaja Sari Hänninen vastaa Sierilän voimalaitoksen vastaisesta vapaaehtoistyöstä. SLL Rovaniemen syyskokouksen yhteydessä pidetyssä yleisötilaisuudessa Sari kävi läpi viimeisten vuosien vaiheet voimalaitoksen vastustamistyössä. Katso koko esitys tästä linkistä:  Sierilä-ilta 27.9.2022

Sierilän vesivoimala

Sierilän vesivoimalaitoshanke uhkaa tuhota Kemijoen viimeiset vapaat kosket. Suomen luonnonsuojeluliitto työskentelee Vapaan Kemijoen puolesta,…

Lue lisää
Kesäinen jokinäkymä. Vesillä on useita soutuveneitä, kanootteja ja kajakkeja.

Vapaa Kemijoki -soututapahtuma

Suomen luonnonsuojeluliitto Rovaniemi ry. järjestää vuosittain soututapahtuman Sierilän voimalaitoksen vaikutusalueella Vanttauskoskelta…

Lue lisää

Sierilän luontoarvot

Kemijoen rantojen monimuotoinen luonto yllättää luontokartoittajat kerta toisensa jälkeen. Harvinaiset ja uhanalaiset lajit estävät tällä…

Lue lisää