Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Raseborgs natur, Raaseporin luonto

Raasepori, Raseborg
Navigaatio päälle/pois
Jokainen raaseporilainen omistaa yli 1500 m2 metsää kotikuntansa alueella. On sinun käsissäsi mitä sillä tehdään. Allekirjoita kansalaisaloite kestävämmän metsänhoidon puolesta.

Raaseporin kaupunki on uusimassa metsänhoitosuunnitelmansa. Nyt on aika toimia!

HÄR KOMMER DU TILL SVENSKA SIDAN.

SINUN MAISEMASI?

Olemme osa luontoa. Tarvitsemme ympärillemme tervettä, elämää kuhisevaa luontoa voidaksemme hyvin. Asuinpaikkaamme valitessamme katsomme myös sen ympäristöä; haluamme että se on kaunista, harmonista ja elollista. Emme halua rakentaa talojamme avohakkuun viereen tai hankkia kiinteistöjä, joiden vierestä metsät hakataan muutaman vuoden tai vuosikymmenen kuluessa.

28 000 METSÄNOMISTAJAA

Raaseporin kaupunki omistaa noin 4200 ha metsää. Siis yli 1500 m2 asukasta kohden! Me emme halua avohakkuita virkistysmaillemme. Haluamme käyttää metsiämme – kukin omalla tavallaan: rauhoittumiseen, retkeilyyn, sienestykseen, marjastukseen, liikuntaan, koiran ulkoiluttamiseen tai vaikkapa kasvien ihasteluun.

MONIMUOTOISUUDEN PUOLESTA

Vaadimme, että Raaseporin kaupunki takaa erityisesti asuinalueiden läheisyydessä olevien metsien mahdollisimman vähäisen ja hellävaraisen käsittelyn ja asettaa erityistä arvoa metsiemme virkistyskäyttömahdollisuuksille. Luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen yhdessä ilmastonmuutoksen torjunnan ja virkistysmahdollisuuksien parantamisen kanssa tulee olla yksi keskeisimmistä arvoista kaupunkimme omistamien metsien käsittelyä suunniteltaessa ja toteutettaessa.

KOHTI PAREMPAA TULEVAISUUTTA

Meidän velvollisuutemme on taata tuleville sukupolville kaunis, elävä ja terve ympäristö, jossa hekin voivat toteuttaa omia tarpeitaan ja nauttia luonnosta lukemattomilla eri tavoilla. Haluamme kantaa vastuumme luonnon monimuotoisuuden säilymiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kuntalaisaloitteessa vaadimme, että Raaseporin kaupunki luopuu avohakkuista kaupungin omistamissa metsissä ja siirtyy metsänhoidossa jatkuvan kasvatuksen malliin. Täältä pääset lukemaan aloitteen kokonaisuudessaan.

ALLA OLEVISTA LINKEISTÄ VOIT LUKEA METSÄALAN TUTKIJOIDEN VASTAUKSIA SEURAAVISTA AIHEISTA:

METSÄT RAASEPORISSA

METSÄNKASVATUKSESTA

METSÄT & HYVINVOINTI 

METSÄT & YMPÄRISTÖ