Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Raseborgs natur, Raaseporin luonto

Raasepori, Raseborg
Navigaatio päälle/pois

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan

  • herättämällä ja tukemalla kiinnostusta luontoa, maisemaa, kulttuurimaisemaa ja ympäristönhoitoa kohtaan.
  • kokouksia ja esityksiä järjestämällä
  • tiedottamalla ajankohtaisista asioista
  • pitämällä silmällä tekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa elinympäristöön
  • tekemällä aloitteita tai lausumalla luonnonsuojelu- tai ympäristökysymyksistä viranomaisille tai päättäville elimille,
  • tuomalla esille luonnon- ja ympäristönsuojelun tarpeellisuutta maanomistajille ja yhteiskuntasuunnittelijoille,
  • tukemalla monipuolista luonnontuntemusta järjestämällä retkiä, talkoita j
  •  tukemalla luonnontutkimusta sekä hankkimalla ja lahjoittamalla maata suojeltavaksi.
Raaseporin luonnon jäseneksi liityt automaattisesti liittyessäsi Suomen luonnonsuojeluliiton tai Natur och Miljö:n jäseneksi ja asuessasi Raaseporissa.
Suomen luontoa parhaimmillaan
Kurjenjalka kuuluu Suomen alkuperäiskasveihin