Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Raseborgs natur, Raaseporin luonto

Raasepori, Raseborg
Navigaatio päälle/pois
Raaseporin luonnon jäseneksi liityt automaattisesti liittyessäsi Suomen luonnonsuojeluliiton tai Natur och Miljö:n jäseneksi ja asuessasi Raaseporissa.
Liittyminen tapahtuu Suomen luonnonsuojeluliiton sivujen kautta:

                                                                        sekä Natur och Miljö sivujen kautta:                                                                                   https://www.naturochmiljo.fi/engagera-dig/bli-medlem/

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan herättämällä ja tukemalla kiinnostusta luontoa, maisemaa, kulttuurimaisemaa ja ympäristönhoitoa kohtaan. Kokouksia ja esityksiä järjestämällä, tiedottamalla, pitämällä silmällä tekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa elinympäristöön, tekemällä aloitteita tai lausumalla luonnonsuojelu- tai ympäristökysymyksistä viranomaisille tai päättäville elimille, tuomalla esille luonnon- ja ympäristönsuojelun tarpeellisuutta maanomistajille ja yhteiskuntasuunnittelijoille, tukemalla monipuolista luonnontuntemusta järjestämällä retkiä ja opastusta yleisölle,  tukemalla luonnontutkimusta sekä hankkimalla ja lahjoittamalla maata suojeltavaksi.
Yhdistys on jäsen Natur och Miljö rf:ssa ja Suomen Luonnonsuojeluliitto ry:ssä.