Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri

Pohjois-Savo
Navigaatio päälle/pois

Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri on maakunnan paikallisyhdistysten yhteyslinkki ja itsenäinen itsekin.

TOIMINTASUUNNITELMA 2020

Piirin toiminnan keskeisinä organisoijina ovat piirihallitus ja palkattu osa-aikainen työntekijä (aluesihteeri).

Piirihallitukseen pyritään saamaan mahdollisimman monen paikallisyhdistyksen edustus. Näin turvataan hyvät vaikutusmahdollisuudet piiriin sekä kehitetään yhteistoimintaa. Lisäksi piiri lähettää paikallisyhdistyksille vuoden aikana yhdistyskirjeitä, joissa kerrotaan ajankohtaisista asioista. Tarvittaessa järjestetään koulutustapahtumia yhdistysten toimijoille.

Toimipaikkana on piirin toimitila Kuopiossa (Puijonkatu 15).

Vuoden aikana aluesihteeri vierailee paikallisyhdistysten kokouksissa ja tilaisuuksissa. Kartoitetaan piirin ja yhdistysten sekä eri toimintaryhmien yhteistoiminnan tarpeita ja tuetaan heikosti toimivia yhdistyksiä avustuksilla.

Tuetaan paikallisyhdistyksiä Kilta-jäsenrekisterin hoitamisessa.

Piirin luonnonsuojelutyö on monipuolista käsittäen vesistöjen, soiden, metsien sekä uhanalaisten lajien ja niiden elinalueiden suojelun. Piiri pyrkii vaikuttamaan lausuntojen, kannanottojen ja aloitteiden avulla myös kaavoitukseen, kaivostoiminnan ympäristövaikutusten hallintaan ja haittojen hillitsemiseen sekä muuhun päätöksentekoon Pohjois-Savon alueella.

(SLL) vuosien 2020-21 vesiteemaan liittyen järjestetään tapahtumia yhteistyössä paikallisyhdistysten ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Edistetään Nilsiän reitin kalateiden kunnostusta.

Osallistutaan valtakunnalliseen ”VieKas LIFE” eli vieraslajihankkeeseen. Yhteistyö alueellamme on lähtenyt hyvin käyntiin ja Pohjois-Savossa on oma aluekoordinaattori.

Järjestetään tapahtumia myös muiden toimijoiden kanssa, kuten seurakunnat ja Suomen Latu.

Rastunsuon lintujärveä hoidetaan parantamalla eri tavoin lintujen elin- ja pesintäedellytyksiä sekä edistetään mahdollisuuksia lintujen tarkkailuun. Käytännön hoitotoimista, laaditun hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti, vastaa piirihallituksen asettama Rastunsuon lintujärven hoitokunta.

Osallistutaan eri yhteistyöryhmien toimintaan: Luonnonvarakeskus (Luke) /Pohjois-Savon alueellinen metsäneuvosto, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) vesienhoidon yhteistyöryhmä, maakunnan yhteistyöryhmä (MYR), METSO-yhteistyöryhmä ja Riistakeskus Pohjois-Savo. ELY-keskuksen vetämän, maakunnan ympäristöstrategiatyöryhmän toiminta jatkuu, piirillä on ryhmässä edustaja.

Ollaan yhteistyössä metsähallituksen, Metsäntutkimuslaitoksen (Luke) ja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK), riistanhoito- ja metsästäjäyhdistysten sekä Nilsiän reitin vesiensuojeluyhdistyksen kanssa.

Suuren yleisön luonto- ja luonnonsuojelutietoutta edistetään lehtikirjoitusten lisäksi jakamalla valistusmateriaalia ja järjestämällä yleisötilaisuuksia eri puolilla Pohjois-Savoa sekä myös osallistumalla muiden järjestöjen kanssa järjestettyihin yleisötapahtumiin.

Tiedotuskanavina toimivat piirin verkkosivut Suomen luonnonsuojeluliiton sivujen alla osoitteessa www.sll.fi/pohjois-savo, Itä-Suomen (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo) yhteiset Facebook-sivut osoitteessa www.facebook.com/sllitasuomi, Luonnonsuojelija-lehti, paikallisyhdistysten Fb- ja kotisivut sekä tiedotteet.