Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Retkellä Iin Olhavassa nuorilla ja vähän vanhemmilla soilla

Suoretkeläisiä
Olhavassa Nybyn suokehityssarjan soihin tutustumassa. Kuva: Merja Ylönen

Iin Olhavan Nybystä Ison Heposuon suojelualueelle on säilynyt äärimmäisen uhanalainen maankohoamisen synnyttämä suokehityssarja. Ketjun eri-ikäisiin pikkusoihin tutustuttiin maanantain 25.6.2018 retkellä suoluonnon asiantuntijan, Jarmo Laitisen johdolla.

Retken opas sai samoilun lomassa Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin tämänvuotisen ympäristöpalkinnon. Tunnustus tuli ansiokkaasta suoekologisen tietämyksen soveltamisesta käytäntöön. Jarmo Laitisen suotietämys on ollut käytössä muun muassa maakuntakaavoitukseen liittyvässä soiden inventoinnissa ja lukuisissa selvityksissä, joissa on tarkasteltu maankäytön vaikutuksia soihin. Töissään hän on tavanomaisesta poiketen arvioinut huolellisesti vesien virtaussuuntia ja valuma-aluemuutosten vaikutuksia soiden ekologiaan. Luonnonsuojelupiirin toiminnassa on kokemusta eritasoisista selvityksistä kertynyt. Kun hyvään törmää, se ilahduttaa paitsi osaamisen osoituksena myös vastuullaan oikean ja olennaisen tiedon jakamisesta.

Suotutkija Jarmo Laitinen
Suotutkija Jarmo Laitinen sai Pohjois-Pohjanmaan piirin vuoden 2018 ympäristöpalkinnon. Kuva: Merja Ylönen

Aurinkoisena kesäpäivänä retkeläiset nauttivat suoluonnosta merenrannan läheisyydestä Ulkusuolle ja päätteeksi Honkisuolle. Samalla siirryttiin ajassa taaksepäin, kun Honkisuolla 30 metriä mpy oli jo 3000 vuotta kehitystä takana ja Ruukinlahden luhtainen suursarasuo oli vasta 200-vuotias.

Ajan kuluessa rahkasammallajit vaihtuvat toisiin, luhtaiset lajit katoavat, jänteitä alkaa hahmottua, turvekerros karttuu verkalleen. Retkellä tehtiin tuttavuutta niin lajien kuin suotyyppien kanssa ja maisteltiin kalliolla kuusenkerkkäkuohuvaa palkinnonsaajan ja soiden kunniaksi.

Suota ja taustalla tuulivoimaloita
Iin Olhavassa tuulivoimalat ympäröivät myös Nybyn suokehityssarjan soita. Kuva: Merja Ylönen

Tuulivoimaloita näkyi joka ilmansuunnalla. Niistä on tullut uusin uhkatekijä. Jos voimala-alueiden raivauksesta ja niiden välisestä teiden sokkelosta koituu häiriöitä vesitalouteen, soiden luontainen kehitys katkeaa. Pikkusoiden sarjan ainutlaatuisuudelle toivoo niin vahvan yleisen ymmärryksen, että haitalliset muutokset ovat ennalta estettävissä - vaikka se vaatisi esimerkiksi joidenkin voimalapaikkojen tai -kokonaisuuksien karsimista. Siihen tarvitaan sitä asiallista etukäteistietoa vaikutuksista.

Ulkusuolla nautittiin eväitä ja kuusenkerkkäkuohuvaa soiden ja ympäristöpalkinnon saajan kunniaksi. Kuva: Merja Ylönen