Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Olemme kansalaisjärjestö ja edistämme yhdessä paikallisyhdistystemme kanssa muutosvoimana luonnon- ja ympäristönsuojelua sekä kestävää elämäntapaa.

Nimikkolajimme

Nimikkolajejamme ovat maakotka ja muuttohaukka, ruijanesikko ja etelänsuosirri sekä jokihelmisimpukka eli raakku.

ruijanesikko
Ruijanesikko on itseoikeutetusti myös Perämeren kansallispuiston tunnuskasvi. Kuva: Vuokko Moisala

Maakotka ja muuttohaukka ovat aapasuoluonnon asukkeja ja symboloivat soiden ja suoerämaiden suojelutoimintaa. Ruijanesikko ja etelänsuosirri puolestaan edustavat Perämeren maankohoamisrannikon tyyppilajeja, jotka viihtyvät avoimilla rantaniityillä ja siksi vaativat menestyäkseen elinympäristönsä hoitoa laidunnuksen loputtua. Puhtaiden virtavesien pitkäikäinen raakku on uhanalainen ja erityistä suojelua vaativa laji, joka ilmentää luonnonsuojelupiirin vesiluonnon ja vesiensuojelun tavoitteita.

rahkasammalia ja kihokkeja

Soidensuojelu

Soidensuojelu on meille numero 1. Suo on suomalaisinta maisemaa. Se on myös aina alkuperäistä luontoa, kunhan se on säilyttänyt kykynsä…

Lue lisää
Kiiminkijokea. Kuva: Merja Ylönen

Muu luonto ja ympäristö

Metsien ja vesistöjen suojelu sekä monenlainen ympäristöpolitiikkaan vaikuttaminen on osa toimintaamme. Lausunnot, mielipiteet ja valituksetkin…

Lue lisää

Luonnonhoito

Perinnebiotooppeja ja luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja luontotyyppejä hoidossa vuosittain Luonnonhoitotyö on pitkäjänteistä puuhaa.…

Lue lisää

Järjestötoiminta

Luonnonsuojelupiiri on maakunnan paikallisyhdistysten yhteyslinkki ja itsenäinen itsekin.

Lue lisää
Metsäpolulla kulkijoita

Retkitarinoita

Luonnossa retkeillään ahkerasti - välillä luonnosta nauttien ja toisinaan tutkimassa vaikkapa turpeenottohankkeen uhkaamaa suota tai tuulivoimaloille…

Lue lisää