Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Pekkasuolla ja Uudenjärvenojan varressa ollaan vuosien varrella useaan otteeseen rakennettu patoja suon vesitalouden palauttamiseksi ja puron valuma-alueen kunnostamiseksi. Ensimmäisen kerran padonrakennuspuuhissa Pekkasuolla oltiin vuonna 2009. Vuoden 2019 talkoissa rakennettiin Uudenjärvenojaan laskevien metsäojien suulle suodattavia patoja risuilla täytetyistä juuttisäkeistä estämään kiintoaineskuormituksen pääsyä vesistöön konevoimin tehtävistä kunnostustöistä. Kesällä 2020 talkoiltiin patoja Pekkasuon eteläosassa.

Lauantaina 8.6. järjestämme seurantaretken alueelle. Kokoontumispaikkana on Hyryn kylän vanhan, puretun koulun urheilukenttä. Sen osoite on Kuivajoentie 1531. Tavataan siellä klo 10. Oulusta lähtijöille tiedoksi, että kimppakyytejä on tarjolla ja lähtöaika on klo 8.30. Tapaamispaikka on Tuiran Teboil.

Ilmoittaudu retkelle 6.6. mennessä osoitteessa pohjois-pohjanmaa@sll.fi tai soita 0413191816 (Merja Ylönen, vs toiminnanjohtaja). Kerro samalla, tarvitsetko kyytiä tai voitko tarjota sitä.

Hyryn kylältä jatkamme yhdessä matkaa retkikohteille. Varaudu usean kilometrin maastokävelyyn. Kumisaappaat ovat välttämättömät. Mukaan evästä.

Mielenkiintoista on päästä näkemään ennallistamistyön tuloksia.

Kuivaniemen Pekkasuo on Suomen luonnonsuojeluliiton Hiilipörssin kohdelistalla.

Vesitalouden korjaamistoimia on tehty varsinkin suojelualueilla. Aktiivinen ennallistaminen voi olla perusteltua myös hukkaojitetuissa suometsissä hiilivaraston suojaksi ja -nielun palauttamiseksi sekä suoluonnon suojelemiseksi.

Uudenjärvenojan ympäristössä on ennen 1970-luvulla tehtyjä ojituksia ollut erilaisia korpia. Kuivatus ei ole lisännyt puuston kasvua eikä poimintahakkuita kummempia metsätaloustoimia ole tehty. Isoimpien ojien tukkimisella nopeutetaan suon luonnontilaistumista. Turpeen hajoaminen lakkaa, eikä vain hiilivarasto säily, vaan suo palaa hiilinieluksi. Korvet ovat uhanalaisia puustoisia suotyyppejä, joiden ennallistaminen lisää monimuotoisuutta. Retkeilijä kiittää, kun ojien ylitykset vähenevät.