Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri

Pirkanmaa
Navigaatio päälle/pois

Haetaan han­ke­koor­di­naat­to­ria Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla -hankkeeseen

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry. hakee hankekoordinaattoria Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla (Kolu) -hankkeen toteuttamiseen. Työsuhde alkaa 1.2.2019 ja päättyy 31.12.2020.

Kolu-hankkeessa järjestetään luonnonhoitotapahtumia, joissa hoidetaan arvokkaita luontokohteita. Näitä ovat esimerkiksi maaseudun perinneympäristöt ja muut uhanalaisten lajien elinympäristöt. Haitallisia vieraslajeja, kuten jättipalsamia ja lupiinia, poistetaan erityisesti alueilla, joilla ne uhkaavat merkittäviä luonnonarvoja. Luontoa hoitavat Suomeen saapuneet maahanmuuttajat yhdessä luonnonsuojeluyhdistysten jäsenten ja muiden paikallisten ihmisten kanssa. Tapahtumissa verkostoidutaan ja opitaan suomen kieltä sekä tutustutaan luontoon, maaseutuun ja erilaisiin kulttuureihin. Maahanmuuttajille esitellään myös jokamiehenoikeuksia tapahtumia edeltävissä infotilaisuuksissa.

Hankekoordinaattorin tehtävänä on hankkeen toteuttaminen. Tehtävään sisältyy luonnonhoitotapahtumien suunnittelua ja toteuttamista, hoidettavien luontokohteiden valintaa, luonnonhoidon ohjausta, tiedottamista, raportointia, maksuhakemusten laatimista ja seurantaryhmän kokousten valmistelua. Hankekoordinaattori hoitaa hankkeen taloutta ja vastaa myös hankkeessa tarvittavista työkaluista sekä suojavarusteista. Tehtävässä tarvitaan omaa autoa ja se tapahtuu osin myös iltaisin ja viikonloppuina.

Hankekoordinaattorin työaika on 90 % Suomen luonnonsuojeluliitossa käytössä olevan TES:n säännöllisestä viikkotyöajasta, 32,6 h viikossa. Hankekoordinaattorin bruttopalkka 90 % työajalla on 2970 € kuukaudessa.

Tehtävä edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, luonnonvara-alan opintoja sekä kokemusta hanketoiminnan koordinoimisesta. Tehtävässä tarvitaan erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä sujuvaa englannin kielen taitoa. Perinnebiotooppien hoitoon ja vieraslajien torjuntaan liittyvä osaaminen sekä kokemus maahanmuuttajien kanssa työskentelystä ovat eduksi tehtävän menestyksellisen hoitamisen kannalta.

Hakemukset liitteineen toimitetaan 25.1.2019 mennessä Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piirin hallitukselle osoitteeseen pirkanmaa@sll.fi (mieluiten pdf-muodossa) tai Kuninkaankatu 39, 33200 Tampere. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei voida huomioida.

Tehtävästä antaa lisätietoja 23.1. ja 24.1.2019 klo 15-17.

Luonnonsuojelupiirin puheenjohtaja Heikki Toivonen, puh: 040 749 3901.