Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Haluaisitko sinä tehdä jotain luonnon puolesta kanssamme? Varmasti moni tämän sivun esimerkkiluettelon tehtävistä sopii sinulle. Kysy lisää puhelimitse tai sähköpostilla ja tule mukaan toimintaan!

Tiedon haku ja käsittely

 • Tietolähteiden ja tiedon etsiminen esim. Internetistä, kirjastoista ja haastatteluin, sekä niihin perehtyminen ja muistiinpanojen tekeminen.
 • Kerätyn tiedon kokoaminen kirjoituksiksi, esityksiksi ja dokumenteiksi.
 • Luonto- ja ympäristöasioiden mediaseuranta.
 • Luonnontieteellisen, yhteiskunnallisen ja ihmistutkimuksen seuranta.
 • Ympäristöaiheisten ja luonnontieteellisten julkaisujen ja kirjallisuuden seuranta.
 • Luontokartoitus – luontotyyppien ja lajien tunnistaminen – ja dokumentointi.
 • Kaavoituksen ja ympäristösuunnittelun seuranta Internetissä ja mediassa ja näistä raportointi.

 

Viestintä, markkinointi

 • Viestinnän ja markkinoinnin suunnittelu.
 • Kotisivujen ylläpito.
 • Esittelymateriaalin suunnittelu.
 • Uutisaiheiden tuottaminen medialle.
 • Mediasuunnitelman teko ja mediaviestintä.
 • Tapahtumien mediailmoittelu – tapahtumat lehtiin, radioon, nettisivuille, …
 • Luonto- ja ympäristöreportaasien tekeminen lehtiin, radioon, Internettiin.
 • Mielipiteiden kirjoittaminen lehtiin yms.

 

Viestinnän ja markkinoinnin tuki

 • Valokuvaaminen
 • Kuvankäsittely
 • Videokuvaus
 • Videoeditointi
 • Äänenkäsittely
 • Piirtäminen
 • Esittely- ja näyttelymateriaalien valmistus.
 • Kotisivujen teko (koodaus).
 • Powerpoint-, yms. esityksen valmistaminen.

 

Lakisääteisissä prosesseissa vaikuttaminen

 • Viranomaisten kaavoituksen sekä viheralue- ja muun ympäristösuunnittelun kommentointi kirjoittamalla ja neuvotteluin (muistutukset, lausunnot).
 • YVA-prosesseihin osallistuminen
 • Viranomaissuunnitteluun osallistuminen (kunta-, maakuntahallinto, ym.)

 

Järjestelyt, näyttelyt, kuljetukset, Info- ja Luontopisteiden hoito

 • Tavaroiden ja mainosmateriaalin kuljettaminen ja jakelu
 • Näyttelyn pystyttäminen ja purku.
 • Luontopisteiden pystyttäminen.
 • Luontopisteiden hoito: kunnosta ja siisteydestä huolehtiminen.
 • Info-pisteiden hoito: esitteiden, mainosten ja retkiohjelman vienti, Info-pisteiden siisteydestä ja kunnosta huolehtiminen.
 • Yleisötilaisuuksien järjestelyt – tilavaraukset, tarjoilu, tilatekniikka, ym.
 • Kokousten tarjoilu ja järjestelyt.

 

Luonnonhoito

 • Hoidon suunnittelu
 • Työkirjanpito ja hoidon dokumentointi.
 • Haravoiminen ja niittäminen.
 • Luonnonhoitovälineiden huolto.

 

Ympäristökasvatus, luonto-opastus, Retkikerho

 • Luonto-opastus yhteisöille ja yksityisille.
 • Luontokerhon ohjaus.
 • Oululaisten auttaminen luonto- ja ympäristöongelmissa: neuvova puhelin, facebook, Internet.
 • Luontopiste-toiminta
 • Luontoalueiden ja lähiluonnon esittely asuinalueiden asukkaille.
 • Luontoretkien organisointi
 • Retkikerhon ohjelman suunnittelu.
 • Retki-ilmoittautumisten vastaanotto.
 • Retkiohjelmaesitteen päivitys.

 

Yhteydenpito, verkostoituminen, suhdetoiminta

 • Suhdetoiminta päättäjiin – puhelinsoitot, neuvonpito, kahvikuppikeskustelut, tavoitteidemme esittely.
 • Powerpoint- tms. esityksen valmistaminen.
 • Luonnonsuojelu- ja ympäristöohjelmien suunnittelu päättäjien kanssa.
 • Yhteydenpito ja suhteiden luominen toimittajiin.
 • Suhdetoiminta viranomaisiin.

 

Jäsenhankinta, jäsenhuolto

 • Kummitoiminta – yhteydenotot uusiin jäseniin.
 • Jäsenhankinta – kaduilla, yleisötilaisuuksissa, puhelimitse, …
 • Jäsenviestintä – yhteydenpito jäseniin.

 

Toimija- ja muut rekisterit ja niiden ylläpito

 • Osaajien ja eri alojen asiantuntijoiden yhteystietorekisterin kokoaminen ja ylläpito.
 • Yhteistyötahojen yhteystietojen ylläpito.
 • Päättäjätietojen rekisterin ylläpito.
 • Retkikerhon jäsenrekisterin hoito.

 

Tapahtumakalenterien sekä kotisivu- ja sosiaalisen median ylläpito ja päivitys

 • Luonto- ja ympäristötapahtumien kalenterin ylläpito kotisivuilla ja Facebookissa.
 • Kotisivujen päivitys.
 • Retkikerhon ja kampanjoiden Facebook-sivujen hoito ja päivitys.

 

Rakentelu, nikkarointi

 • Kampanja- ja esittelytarvikkeiden valmistaminen.
 • Linnunpönttöjen ja ruokintalautojen valmistus.

 

Harraste- ja opintopiirien ohjaus

 • Harrastepiirien (pyöräpaja, puutyöpiiri, valokuvauksen opintopiiri, ym.) organisointi ja ohjaus.

 

Varainhankinta

 • Varainhankinta luonnonsuojeluun ja luontokerhoille: varainhankintalähteiden selvittäminen, suhdetoiminta, muodollisuudet.

 

Toiminnan suunnittelu ja organisointi

 • Toiminnan suunnittelu – strateginen ja toimintavuoden suunnittelu (aktiivit, hallitus).
 • Budjetointi
 • Aktiivitoimijoiden, hallituksen-, yhdistyskokousten ja muiden kokousten valmistelu.
 • Viranomaisilmoitukset, vuosi-ilmoitukset piiriyhdistykselle, liittoon.
 • Toimijoiden motivointi ja toimija- sekä sidosryhmäyhteyksien aktivointi.
 • Tukityöllistettyjen ja muiden työsuhteessa toimivien työnohjaus.

 

Kirjanpito, palkanlaskenta

 • Kampanjoiden kirjanpito, palkanlaskenta
 • Luontokerhonohjaajien palkanlaskenta.

 

Varaston hoito

 • Varaston järjestys ja luettelointi.
 • Retkeilyvälineiden ja muiden välineiden ja tarvikkeiden huolto.

 

Muuta

Alla mainituilla yhteisöillä on omat tehtäväerittelyt ja oma toiminnan organisointi.

 • Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin toimintaan osallistuminen.
 • Suomen luonnonsuojeluliiton asiantuntijatoimintaan osallistuminen.

Toiminta

Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys osallistuu ympäristö- ja luontoasioita koskevaan päätöksentekoon sidosryhmätoiminnan ja lausuntojen…

Lue lisää
Suo-orvokki Hepo-ojan varressa

Vuosittaiset yleisötapahtumat

Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistyksellä on muutamia perinteisiä vuosittaisia yleisötapahtumia: hanhiretki busseilla lakeuden pelloille,…

Lue lisää

Vinkkejä vaikuttamiseen

Tälle sivulle on tarkoitus koota ohjeita ja materiaaleja, joita yhdistyksen ulkopuolisetkin kansalaiset voisivat hyödyntää luonnonsuojelutavoitteiden…

Lue lisää
Loppulan vanha metsänvartijatalo

Luontokahvila

Loppulan vanha metsänvartijan talo Sanginjoen ulkometsän laitamilla toimii kesäviikonloppuisin (ja joskus muulloinkin, seuraa tapahtumakalenteria!)…

Lue lisää

Uutiskirjeet

Jäsenkirje2021 1

Lue lisää

Toimintasuunnitelma 2023

Johdanto Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua Oulussa sekä pyrkii vahvistamaan kaupunkilaisten…

Lue lisää

Vieraskasvitalkoot

Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys on jo usean vuoden ajan järjestänyt vieraskasvitalkoita Oulun kaupungin puistotoimen kanssa. Perinteisesti…

Lue lisää