Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kymenlaakson piiri Meri-Kymen yhdistys

Kotka
Navigaatio päälle/pois

Yhdistyksen antamia lausuntoja

Vuonna 2022

Yhdistys on vuoden aikana seurannut kunnallista päätöksentekoa ja pyrkinyt vaikuttamaan siihen. Mielipide tai lausunto annettiin seuraavista hankkeista:

  • Karhulan alakoulu, kaava nro 0121
  • Pyhtään keskustaajama, yleiskaava, osallistumis- ja arviointisuunnitelma
  • Ristinkallio, Keltakallio II (0321), asemakaava ja asemakaavan muutos, kaavaluonnos. 46. kaupunginosa Ristinkallio
  • Siltakylä E18- liittymän asemakaavan laajennus
  • Pyhtään keskustaajaman osayleiskaava

31.5.2021 Lausunto Keihässalmen asemakaavan kaavan luonnoksesta

28.7.2020 Keihässalmen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos, Pyhtää.

14.4.2020 Akkumateriaalin tuotanto, Finnish Battery Chemicals Oy:n YVA, Kotka.

5.3.2020 Verssonkankaan matkailualueen asemakaavan kaavaehdotus, Pyhtää.

17.2.2020 Kyminlinnan asemakaavan muutos, Kotka.

22.4.2019 Sudenkadun ja William Ruthin kadun tontin säilyttäminen lähivirkistysalueena

28.2.2019 Kangasmäen teollisuusalueen asemakaavan muutos

Paikallisluonto

Paikallisluontoa kuvin ja tekstein

Hinkabölen ketotalkoissa

Lue lisää