Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kymenlaakson piiri Meri-Kymen yhdistys

Kotka
Navigaatio päälle/pois

9.4.2024

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2023
Kulunut vuosi oli yhdistyksen 41. toimintavuosi. Yhdistys toimii Suomen Luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistyksenä sekä Suomen Luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri ry:n jäsenjärjestönä. Yhdistys on puolueisiin sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat kuluneena vuonna Ritva Huusko-Helminen (puheenjohtaja), Pia Kokkomäki (sihteeri), Antti Koivisto (varapuheenjohtaja), Helena Johansson, Riitta Päivänen ja Ragnar Öst sekä varajäseninä Henna Nakari (taloudenhoitaja) ja Jenni Salmi. Yhdistyksen toiminnantarkastajana toimi Erja Noroviita ja varatoiminnantarkastajana Leena Kormi.

LUONNONSUOJELU JA LUONTOHARRASTUS
Yhdistys on seurannut Kotkan, Pyhtään ja entisen Ruotsinpyhtään luonnon tilaa ja sitä uhkaavia tekijöitä sekä pyrkinyt vaikuttamaan päätöksentekoon. Yhdistys on valistanut ja tiedottanut kuntalaisia luonto- ja ympäristöasioissa sekä edistänyt luontoharrastusta järjestämällä retkiä erilaisiin Kymenlaakson luontokohteisiin.

TAPAHTUMAT
Vuonna 2023 yhdistys järjesti seuraavat tapahtumat:
• Luonto lainassa- viikko 6.- 12.2.2023
• Arktika- linturetki 21.5.2023
• Hinkabölen ketotalkoot Munapirtissä 10.6. ja 5.8.2023
• Haasianiemen siivoustalkoot Ahvenkoskella 11.6.2023.
• kanukkatalkoot 25.9.2023
• lepakkoretki 19.8.
• karpaloretket Valkmusaan Pyhtäälle 7.10.2023 ja 9.10.2023
• luontokuvailta Kotkan pääkirjastolla 20.11.2023

EDUNVALVONTA
Yhdistys on vuoden aikana seurannut kunnallista päätöksentekoa ja pyrkinyt vaikuttamaan siihen. Yhdistys on seurannut toiminta-alueellaan olevia kaavoitus- ja rakennushankkeita. Yhdistys on kiinnittänyt huomiota myös muihin hankkeisiin, joissa toteutetaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Paljon keskustelua aikaansaanut akkumateriaalitehtaan mahdollinen sijoituspaikka Kotkan Keltakalliolla on pitänyt yhdistyksen edelleen kiireisenä.

YHTEISTYÖ
SLL:n Kymenlaakson piirin sekä muiden asiantuntijatahojen kanssa tehtiin yhteistyötä lausuntojen antamisessa. Pyhtäällä järjestettävät Hinkabölen ketotalkoot toteutettiin yhteistyössä Munapirtin saaren kyläyhdistyksen kanssa. Saksalan niittytalkoot järjestettiin yhteistyössä Suomen Luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piirin kanssa. Valokuvailta järjestettiin yhteistyössä Kymen Kamerat ry:n kanssa, ja yhteistyötä on tarkoitus kehittää ja jatkaa tulevaisuudessa.

TIEDOTUS
Yhdistys lähetti vuoden aikana yhden sähköisen jäsentiedotteen. Yhdistyksen Facebook- sivuja ylläpidettiin ja kehitettiin. Kotisivuja päivitettiin lähinnä tapahtumien osalta. Yhdistyksen sähköpostiringin kautta tiedotettiin tulevista tapahtumista sekä julkaistiin kuvia ja kertomuksia yhdistyksen toiminnasta. Ilmoituksia yhdistyksen tapahtumista toimitettiin kotisivuille, sähköpostirinkiin, sanomalehtien järjestöpalstoille sekä Luonnonsuojelija- lehteen. Viestintävastaava ylläpiti yhdistyksen Facebook- profiilia. Yhdistyksen Instagram- tiliä päivitettiin. Kattavalla tiedottamisella pyrittiin kasvattamaan yhdistyksen tapahtumien osanottajamääriä.

JÄRJESTÖTYÖ
Yhdistys piti sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. Kevätkokous pidettiin 3.4.2023. Syyskokous pidettiin 16.10.2023. Hallitus kokoontui kuusi (6) kertaa vuoden aikana suunnittelemaan ja organisoimaan yhdistyksen toimintaa. Ylimääräisiä kokouksia tai sähköpostikokouksia ei ollut tarvetta pitää. Yhdistystä piirin hallituksessa edustivat Heikki Hyttinen, Tarja Kemppainen, Antti Koivisto, Joona Mielonen ja Markku Suoknuuti. Samat henkilöt valittiin edustamaan yhdistystä luonnonsuojelupiirin syyskokoukseen. Yhdistyksen jäsen pystyi osallistumaan piirin edustajana Kymenlaakson ympäristöpoliittisen neuvottelukunnan toimintaan.

YHDISTYKSEN TALOUS
Yhdistys sai tuloja pääosin jäsentensä maksamista jäsenmaksuista. Vuoden lopussa yhdistyksellä oli jäseniä 303 henkilöä. Hakamäen apteekki lahjoitti yhdistykselle vuoden 2023 tuotot muovipusseista. Yhdistyksen tapahtumat ja retket ovat yleensä osallistujille maksuttomia. Ainoa maksullinen tapahtuma vuonna 2023 oli kokopäivän Arktika- retki Ulko-Tammioon. Arktikan maksullisuus johtuu aluksen vuokrakulusta. Valokuvailta järjestettiin tänä vuonna maksuttomana, joten emme joutuneet maksamaan myöskään tilavuokraa kirjastolle. Yhdistys toivoo, että edellä mainitut suositut ja perinteiset retket kyetään järjestämään myös vuonna 2024. Huolimatta osallistujille järjestetyistä maksuttomista tilaisuuksista yhdistyksen talous pyritään pitämään vakaana ja taloudelliselta kannalta tähdätään vuosittain +/- -tulokseen. Yhdistyksen tilejä on edelleen hoitanut Finanssipiha Oy. Kirjanpitäjänä vuoden 2019 alusta alkaen on toiminut Anne Myllymäki.

Tule mukaan – Liity jäseneksi

https://www.sll.fi/tule-mukaan/liity/

Lue lisää

Toimintaa Kotkassa ja Pyhtäällä

Meri-Kymen Luonto ry:n säännöt

MERI-KYMEN LUONTO RY:N SÄÄNNÖT

Lue lisää

Yhteystiedot

Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri Meri-Kymen Luonto ry

Lue lisää