Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kymenlaakson piiri Meri-Kymen yhdistys

Kotka
Navigaatio päälle/pois

Vuoden 2022 toimintakertomus hyväksyttiin kevätkokouksessa 3.4.23

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2022

Kulunut vuosi oli yhdistyksen 40. toimintavuosi. Yhdistys toimii Suomen Luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistyksenä sekä Suomen Luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri ry:n jäsenjärjestönä. Yhdistys on puolueisiin sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat kuluneena vuonna Ritva Huusko-Helminen (puheenjohtaja), Pia Kokkomäki (sihteeri), Ragnar Öst (varapuheenjohtaja), Helena Johansson, Antti Koivisto, Riitta Päivänen ja Siru Tossavainen sekä varajäseninä Henna Nakari (taloudenhoitaja) ja Jenni Salmi. Yhdistyksen toiminnantarkastajana toimi Risto Hamari ja varatoiminnantarkastajana Leena Kormi.

LUONNONSUOJELU JA LUONTOHARRASTUS

Yhdistys on seurannut Kotkan, Pyhtään ja entisen Ruotsinpyhtään luonnon tilaa ja sitä uhkaavia tekijöitä sekä pyrkinyt vaikuttamaan päätöksentekoon. Yhdistys on valistanut ja tiedottanut kuntalaisia luonto- ja ympäristöasioissa sekä edistänyt luontoharrastusta järjestämällä retkiä erilaisiin Kymenlaakson luontokohteisiin.

TAPAHTUMAT

Koronapandemia vaikutti yhdistyksen toimintaan vielä jonkin verran tämänkin vuoden aikana.Vuonna 2022 yhdistys järjesti seuraavat tapahtumat:

 • Luonto lainassa- viikolla 7.- 13.2.2022 teemaan liittyvää materiaalia oli esillä Kotkan ja Tesjoen kirjoistoissa
 • Arktika- linturetki pidettiin 15.5.2022 ja mukaan lähti 77 innokasta lintubongaria Urpo Koposen opastamana.
 • Hinkabölen ketotalkoot Munapirtissä pidettiin 11.6. ja 6.8.2021 Ragnar Östin johdolla. Aluetta siistittiin ja sieltä poistettiin heinää ja risuja. Paikalla oli molempina kertoina kymmenkunta talkoolaista.
 • jättipalsamin hävitystalkoita Lankilassa järjestettiin Antti Koiviston johdolla 28.6., 19.7. ja 26.7.
 • Saksalan niittytalkoot järjestettiin 7.7.2022 Tarja Kemppaisen johdolla yhteistyössä piirin kanssa
 • lepakkoretki 27.8. Veronika Laineen johdolla Kyminlinnassa
 • Myllyssä järjestettiin miniroskisaskartelun työpaja 3.9.2022 Tuula-Maria Aaltosen johdolla
 • karpaloretki Valkmusaan Pyhtäälle tehtiin 2.10.2020 Erja Noroviidan johdolla.
 • luontokuvailta Kotkan pääkirjastolla järjestettiin 16.11.2022. Lotta Kontkanen esitteli luontokuviaan.

EDUNVALVONTA                               

Yhdistys on vuoden aikana seurannut kunnallista päätöksentekoa ja pyrkinyt vaikuttamaan siihen. Mielipide tai lausunto annettiin seuraavista hankkeista:

 • Karhulan alakoulu, kaava nro 0121
 • Pyhtään keskustaajama, yleiskaava, osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 • Ristinkallio, Keltakallio II (0321), asemakaava ja asemakaavan muutos, kaavaluonnos. 46. kaupunginosa Ristinkallio
 • Siltakylä E18- liittymän asemakaavan laajennus
 • Pyhtään keskustaajaman osayleiskaava

Yhdistys on seurannut toiminta-alueellaan olevia kaavoitus- ja rakennushankkeita.  Yhdistys on kiinnittänyt huomiota myös muihin hankkeisiin, joissa toteutetaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Paljon keskustelua aikaansaanut akkumateriaalin mahdollinen sijoituspaikka Kotkan Keltakalliolla on pitänyt yhdistyksen edelleen kiireisenä. Selvitystyötä on tehty sekä lausuntoja ja mielipiteitä hankkeesta on annettu.

YHTEISTYÖ

SLL:n Kymenlaakson piirin sekä muiden asiantuntijatahojen kanssa tehtiin yhteistyötä lausuntojen antamisessa.

Pyhtäällä järjestettävät Hinkabölen ketotalkoot toteutettiin yhteistyössä Munapirtin saaren kyläyhdistyksen kanssa. Saksalan niittytalkoot järjestettiin yhteistyössä Suomen Luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piirin kanssa.

TIEDOTUS

Yhdistys lähetti vuoden aikana yhden sähköisen jäsentiedotteen ja SLL Kymenlaakson piiri ry puolestaan Kymenlaakson Luonto- vuosijulkaisun. Yhdistyksen Facebook- sivuja ylläpidettiin ja kehitettiin. Kotisivuja päivitettiin lähinnä tapahtumien osalta. Yhdistyksen sähköpostiringin kautta tiedotettiin tulevista tapahtumista sekä julkaistiin kuvia ja kertomuksia yhdistyksen toiminnasta. Ilmoituksia yhdistyksen tapahtumista toimitettiin kotisivuille, sähköpostirinkiin, sanomalehtien järjestöpalstoille sekä Luonnonsuojelija- lehteen. Viestintävastaava ylläpiti yhdistyksen Facebook- profiilia. Loppuvuodesta yhdistykselle saatiin oma Instagram- tili. Kattavalla tiedottamisella pyrittiin kasvattamaan yhdistyksen tapahtumien osanottajamääriä.

JÄRJESTÖTYÖ

Yhdistys piti sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. Kevätkokous pidettiin 28.3.2022. Syyskokous pidettiin 3.10.2022. Hallitus kokoontui kuusi (6) kertaa vuoden aikana suunnittelemaan ja organisoimaan yhdistyksen toimintaa. Ylimääräisiä kokouksia tai sähköpostikokouksia ei ollut tarvetta pitää.

Yhdistystä piirin hallituksessa edustivat Heikki Hyttinen, Tarja Kemppainen, Antti Koivisto, Joona Mielonen, Markku Suoknuuti ja Siru Tossavainen. Samat henkilöt valittiin edustamaan yhdistystä luonnonsuojelupiirin syyskokoukseen. Yhdistyksen jäsen pystyi osallistumaan piirin edustajana Kymenlaakson ympäristöpoliittisen neuvottelukunnan toimintaan.

YHDISTYKSEN TALOUS

Yhdistys sai tuloja pääosin jäsentensä maksamista jäsenmaksuista. Vuoden lopussa yhdistyksellä oli jäseniä 303 henkilöä. Vuonna 2022 yhdistys haki ja sai 500 € tukea toimintaansa Kotkan kaupungilta. Hakamäen apteekki lahjoitti yhdistykselle vuoden 2022 tuotot muovipusseista.

Yhdistyksen tapahtumat ja retket ovat yleensä osallistujille maksuttomia. Ainoa maksullinen tapahtuma vuonna 2022 oli kokopäivän Arktika- retki Ulko-Tammioon. Arktikan maksullisuus johtuu aluksen vuokrakulusta. Valokuvailta järjestettiin tänä vuonna maksuttomana, joten emme joutuneet maksamaan myöskään tilavuokraa kirjastolle.  Yhdistys toivoo, että edellä mainitut suositut ja perinteiset retket kyetään järjestämään myös vuonna 2023.

Tule mukaan – Liity jäseneksi

https://www.sll.fi/tule-mukaan/liity/

Lue lisää

Meri-Kymen Luonto ry:n säännöt

MERI-KYMEN LUONTO RY:N SÄÄNNÖT

Lue lisää

Yhteystiedot

Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri Meri-Kymen Luonto ry

Lue lisää

Terveisiä yhdistykseltä

8.3.2023

Lue lisää