Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri Jyväskylän seudun yhdistys

Jyväskylä
Navigaatio päälle/pois

Kohti luontovaaleja

Eduskuntavaalit lähestyvät, mutta luonto ei saa äänestää omasta tulevaisuudestaan. On meidän velvollisuutemme ja oikeutemme antaa äänemme luontokadon pysäyttämisen, vakaan ilmaston sekä elinvoimaisen ja monimuotoisen luonnon puolesta!

Kevään eduskuntavaaleissa ja hallitusneuvotteluissa määritellään Suomen seuraavien neljän vuoden ympäristöpolitiikka. Luonnonsuojeluliitto haluaa nostaa esiin erityisesti luontokadon ja sen vaikutukset taloudesta ruokaturvaan. Luontokato ja ilmastokriisi sekä niiden juurisyy ylikulutus on ratkaistava samaan aikaan ja tehtävä se sosiaalisesti oikeudenmukaisesti. On kirjaimellisesti elintärkeää, että saatamme kaiken toimintamme luonnon kantokyvyn sisäpuolelle.

Vaaleihin valmistautuvat puolueet yrittävät kisata, minkä puolueen teema nousisi sopivasti kärkiteemaksi ja antaisi puolueelle nostetta ja ääniä. Pidämmehän huolen siitä, että koko elollista luontoa ja siinä samalla ihmistä uhkaavat luontokato ja ilmastokriisi eivät jää keskustelujen aiheena muiden asioiden varjoon! Tarvitaan vahva viesti meiltä luonnon elintärkeyden ymmärtäviltä kansalaisilta yhteiskuntamme rakenteiden ja toiminnan määrätietoisesta ja oikeudenmukaisesta saattamisesta sellaisiksi, että ainoa maapallomme meitä jaksaa kannatella. Vaikka monesta asiasta pyritään sopimaan Euroopan tasolla, on Suomen eduskunta lainsäätäjänä paljon vartijana, kun puhutaan luonnonsuojelusta ja luontokadon pysäyttämisestä maassamme. EU:sta on esitetty tarkoitushakuisia uhkakuvia, mutta eivät EU:n viranomaiset ole suomalaista luontoa pakolla suojelemassa. Hyvätkin tavoitteet voivat kotimaiset päättäjät vesittää. Ruotsissa otettiin iso askel taaksepäin lakkauttamalla ympäristöministeriö, eli kaikki on mahdollista.

Harvaan asuttuna maana Suomessa on luontoa ehkä enemmän jäljellä kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa, mutta siitä ei voi vetää sellaista johtopäätöstä, että meillä olisi oikeus hävittää luontoa. Lisäksi elintasomme on hankittu paljolti aiheuttamalla luontokatoa myös maamme rajojen ulkopuolella: Fossiiliset polttoaineet, harvinaiset metallit, iso määrä eläinten rehua ja monet ruokapöytämme antimet rasittavat luontoa muualla kuin Suomessa.

Suomen luonnon lajikadon sekä elinympäristöjen heikentymisen syyt ja ratkaisut ovat valtaosin kotimaisia. Vastuu on meidän ja meillä on velvollisuus – ja myös iloinen oikeus – suojella meille kaikille rakasta suomalaista luontoa. Annathan äänesi tulevissa vaaleissa luonnon puolesta! Nostakaamme vahvasti esiin luonnon puolustamisen välttämättömyys – on kysymys siitä, että varmistamme elämää ylläpitävien järjestelmien toimivuuden. Onko mitään arvokkaampaa ja tärkeämpää?

Suomen luonnonsuojeluliiton tavoitteena on Suomi, jossa luonto elpyy, ilmasto on vakaa ja vesistöt puhtaat. Tulevalla eduskuntavaalikaudella päättäjillä on viimeiset hetket tehdä toimia, jotta luontokato saadaan pysäytettyä vuoteen 2030 mennessä.

Lue lisää: https://www.sll.fi/vaalit-2023/ ja jaa tietoa myös omissa verkostoissasi. Ääni luonnolle on ääni kaikista tärkeimmälle.

Lue myös ympäristöjärjestöjen kyselyn tulokset: Valtaosa puolueista ei ole sitoutunut riittäviin toimiin luontokadon pysäyttämiseksi https://www.sll.fi/…/ymparistojarjestojen-kysely-valtaosa…/