Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Hämeen piiri Hämeenlinnan seudun yhdistys

Hämeenlinnan seutu
Navigaatio päälle/pois

Ahveniston hakkuutyöt

Hämeenlinnan kaupunki tiedotti maaliskuun alussa, että Ahveniston harjujaksolla tullaan avaamaan paahde-ympäristöjä. Työt alkoivat viikolla 12. Ahveniston alueen maauimalan puoleisilta paahderinteiltä poistettiin aluskasvuksena kasvavaa kuusta sekä muuta lehtipuuta, ja tehtiin muita luonnonhoidon mukaisia harvennuksia. Toimenpiteiden tavoitteena oli lisätä alueiden valoisuutta ja näin luoda suotuisammat elinolosuhteet harjujen paahdelajistoille, mm. hämeenkylmänkukalle.

Hämeenlinnan luonnonsuojeluyhdistykseltä käytiin paikan päällä katsomassa tilannetta. Yhdistys on kehottanut kaupunkia jättämään paikalle pidempiä kantoja ja pökkelöitä lahopuuksi. Myöhemmin keväällä alueella pidetään risutalkoot.

Linkki Hämeenlinnan kaupungin tiedotteeseen: Ahveniston harjujaksolla avataan paahde-elinympäristöjä

Kuvat: Timo Oksanen