Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Hämeen piiri

Etelä-Häme
Navigaatio päälle/pois

Metsäseminaari Hämeenlinnassa 10.3.2018

Hämeenlinnassa Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Hämeen piirin ja Ikimetsän Ystävien 10.3.2018 järjestämässä metsäseminaarissa kuultiin metsien suojelusta ja hoidosta. Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä kertoi metsien luontoarvoista ja hyvinvointivaikutuksista. Lyhytkin metsävierailu laskee verenpainetta ja stressiä sekä torjuu masennusta. Sadan hehtaarin kaupunkimetsän terveysvaikutusten on laskettu olevan jopa kaksi miljoonaa euroa vuosittain.

Luonnonsuojeluliiton Otto Bruun kertoi, että metsät sitovat 30-60 % vuosittaisista kasvihuonekaasupäästöistä. Suomessa soihin ja metsämaahan on sitoutunut puustoa enemmän hiiltä, mikä tulee muistaa metsien käyttöä suunniteltaessa. Ilmastonsuojelu on myös metsiensuojelua: päästöt alas, nielut ylös! Pariisin ilmastosopimuksen mukaan ilmastotoimet eivät saa kyseenalaistaa luonnon monimuotoisuuden suojelua.

Anneli Jussila kertoi, että vuonna 1995 perustettu Luonnonperintösäätiö hankkii pysyvästi rauhoitettavaksi luonnonalueita. Vuoden 2018 alussa Luonnonperintösäätiöllä oli 78 suojelualuetta ja 1622 ha. Ikimetsän ystävät ry. tukee Luonnonperintösäätiön toimintaa. Anneli näytti hienon kuvakavalkadin Luonnonperintösäätiön kohteista.

Erno Lehto Innoforista määritteli: ”Jatkuvassa kasvatuksessa otetaan isot puut ja jätetään pieniä, joilla on arvokasvua jäljellä.” Voidaan painottaa maksimoida taloutta, painottaa riistanhoitoa tai kehittää luontoarvoja. Vanhan sanonnan mukaan ”Koivu on maan äiti”, ja lehtipuiden suosiminen on järkevää esimerkiksi niiden lannoittavan karikkeen vuoksi.

Suomen Metsäkeskuksen Olli Lukanniemi kertoi, että vast’ikään julkisuuteen avattu Metsävaratieto kiinnostaa. Kymmeniä tuhansia latauksia on tehty lyhyellä aikaa osoitteesta https://www.metsaan.fi/yleistietoa-avoimesta-metsatiedosta. Kestävän metsätalouden rahoitustukea voidaan ohjata edelleen vapaaehtoiseen METSO-suojeluun. Kohteet ovat enimmillään viiden hehtaarin kokoisia.

Antti Majava BIOS-tutkimusyksiköstä johdatteli biotalousstrategiasta ekologiseen jälleenrakennukseen. Kainuun tapaukseen perehtyneen Majavan mukaan Metsähallituksen luonnonvarasuunnitelmat ovat merkittäviä ja laaja-alaisia ympäristöön vaikuttavia suunnitelmia, joihin ympäristöviranomaisilla ei käytännössä ole vaikutusmahdollisuuksia. Majavan mukaan meidän tulisi tunnustaa tosiasiat siitä, että ilmastonmuutoksen seurauksena mikään ei tule jäämään ennalleen ja resurssienkäyttöä tulee nykyisestään vähentää.