Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Suomen luonnonsuojeluliiton toiminta kattaa koko maani. Luonnonsuojeluliiton noin 160 paikallisyhdistystä kuuluvat 15 piiriin mukaan lukien Satakunnan piiri. Luonto-Liitto on Luonnonsuojeluliiton nuorisojärjestö.

Satakunnan paikallisyhdistykset kaipaavat uusia aktiiveja työskentelmään yhdessä satakuntalaisen luonnon puolesta. Ota yhteyttä paikallisyhdistykseesi: Paikallisyhdistykset

 

Piirin säännöt:Satakunnan piirin säännöt

Luonnonsuojelupiirin hallitus vuonna 2020:

Puheenjohtaja: Ilpo Koppinen (Ulvila)

Varsinaiset jäsenet: Susanne Ekroth (Rauma), Raimo Hakila (Ulvila), Esa Hankonen (Eurajoki), Ilona Hankonen (Eurajoki), Niina Laihonen (Eura), Sini Solala (Pori) Markku Suominen (Kankaanpää) ja Seppo Varjonen (Eura).

Varajäsenet: Erkki Jaakohuhta (Eura), Juhani Oksanen (Kokemäki), Elli Salminen (Eura) ja Kari Ylikoski (Ulvila).

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020

Tavoitteemme on ympäristönsuojelu yleisesti ja satakuntalaisen luonnon suojelu erityisesti. Löydämme piirin osaajat, näymme julkisuudessa ja saamme mukaan toimintaan perheet ja nuoret aikuiset.

Piirin toimijoina ovat paikallisyhdistykset, toimintaan sitoutuneet vapaaehtoiset ja piiriin palkattu aluesihteeri. Voimavarojamme ovat myös piirin ja sen aktiivisten toimijoiden vuosien kuluessa luomat yhteydet ympäristöalan sidosryhmiin. Piiri on välittäjä Suomen luonnonsuojeluliiton, paikal­lisyhdistysten, kansalaisten ja viranomaisten vuoropuhelussa.

Toimintaamme ohjaavat Suomen luonnonsuojeluliiton teemat ja kam­­­­panjat sekä yhteiskunnallisesta keskustelusta meille tulevat ajankohtaiset toimintatarpeet. Vastaamme tavoitteemme kannalta merkittäviin lausuntopyyntöihin ja osallistumme ympäristöön vaikuttavien työryhmien työskentelyyn. Vapaaehtoisina ympäristönsuojelijoina toimimme luonnon puolesta. Korostamme luonnon ja ympäristön merkitystä, ettei mittaa­mattoman arvokas luonto häviä ahneudelle ja ihmisen itsekkyyden ylivallalle.

Vuonna 2020 liitossa käynnistyy kaksivuotinen vesiteema, jonka strategian (liite 1) valtuusto hyväksyi kevätvaltuustossa 2019.

Puutumme ympäristörikkomuksiin käynnistämällä niistä ongelmaa korjaavia viranomaiskeskusteluja tai tekemällä tutkintapyyntöjä.

Toimintamme näkyy julkisuudessa ja viestimme tavoittaa yleisön. Se tuo meille uusia jäseniä ja aktiivitoimijoita. Keskusteluissa tuom­me esille omat näkemyksemme asiallisesti perustellen ja toi­min­nassamme on positiivinen pohjavire, siksi tavallisen ihmisen on helppo tulla mukaan toimintaamme. Perheiden ja nuorten aikuisten saaminen mukaan ympäristötyöhön on tärkeää, koska ilman heitä ei ole jatkuvuutta. Hakeudumme yhteistyöhön erilaisten toimijoiden ja järjestöjen kanssa edistääksemme tavoitteitamme. Lehdistötiedotteiden lisäksi viestimme kotisivuillamme ja sosiaalisessa mediassa.

Toimintaideoita vuodelle 2020

  • Luonnonkukkienpäivän retki kesäkuussa
  • seuraamme alueellisen metsäohjelman etenemistä, metsälakikohteiden huomioimista ja monimuotoisempaa talousmetsien käsittelyä, sekä pyrimme vaikuttamaan metsäkasvatusmateriaalien sisältöihin
  • muiden järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön avulla voimme saada lisää näkyvyyttä ja jäseniä
  • osallistumme Satakunnan kalatalousalueiden suunnitteluun
  • osallistumme maakunnan Satavesi -hankkeen vesistöaluetyöryhmiin, sekä seuraamme muutenkin ajankohtaisia vesistöasioita yhdessä paikallisyhdistysten sekä alueellisten vesiensuojeluyhdistysten kanssa
  • osallistumme SuomiAreenaan ja pyrimme saamaan Luonnonsuojeluliiton keskustoimiston mukaan
  • järjestämme yhdessä paikallisyhdistysten kanssa Joutsijärveen liittyvän valokuvanäyttelyn
  • osallistumme liiton vesiteemavuoden kautta paikallisten vesiensuojeluhaasteiden esiintuomiseen. Aiheina mm. vesiensuojelu, vaelluskalakunnostukset sekä vaikuttaminen Satakunnan kalatalousalueiden kalastonhoitosuunnitelmiin

 

Näsin metsäretki

Toiminta

Vesiensuojelu

Lehtokorpi

Metsiensuojelu

Porolansuo

Soidensuojelu

Luonnon­suojelu­rahasto

Piirillä on suojelurahasto, jonka tarkoituksena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua. Rahastolla on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia…

Lue lisää
Aukkohakkuu Kokemäki

Piiri ottaa kantaa

Satakunnan piiri ottaa kantaa laajalti maakunnan luonnon- ja ympäristönsuojelukysymyksiin.

Lue lisää