Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Suomen luonnonsuojeluliiton toiminta kattaa koko maan. Luonnonsuojeluliiton noin 160 paikallisyhdistystä kuuluvat 15 maakunnalliseen luonnonsuojelupiiriin. Luonto-Liitto on Luonnonsuojeluliiton nuorisojärjestö.

Satakunnan piiriin kuuluu seitsemän paikallisyhdistystä Raumalta Punkalaitumelle ja Eurasta Kankaanpäähän. Tervetuloa toimimaan yhdessä satakuntalaisen luonnon puolesta – ota yhteyttä paikallisyhdistykseesi.

Satakunnan piirin säännöt

Luonnonsuojelupiirin hallitus vuonna 2023

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023

Tavoitteemme on ympäristönsuojelu yleisesti

ja satakuntalaisen luonnon suojelu erityisesti.

Löydämme piirin osaajat, näymme julkisuudessa

ja saamme mukaan toimintaan perheitä ja nuoria aikuisia

jotka turvaavat jatkuvuutta.

Toimijoinamme ovat paikallisyhdistykset,

toimintaan sitoutuneet vapaaehtoiset

ja Piiriin palkattu aluesihteeri yhteisökeskus Otavassa

sekä etänä ja maakunnan maastoissa.

Voimavarojamme ovat myös aktiivit Piirin

ja heidän luomansa yhteydet ympäristöalan sidosryhmiin.

Piiri on välittäjä vuoropuhelussa kanssa Luonnonsuojeluliiton,

paikallisyhdistysten, kansalaisten ja viranomaisten.

Teemme yhteistyötä kera erilaisten toimijoiden ja järjestöjen

tavoitteitamme edistäen.

Toimintaamme ohjaavat Luonnonsuojeluliiton teemat ja kampanjat

sekä yhteiskunnallisesta keskustelusta tulevat ajankohtaiset toimintatarpeet.

Vastaamme tavoitteemme kannalta merkittäviin lausuntopyyntöihin

ja osallistumme ympäristöön vaikuttavien työryhmien työskentelyyn.

Vapaaehtoisina toimimme luonnon puolesta.

Korostamme luonnon ja ympäristön merkitystä,

ettei luonnon mittaamaton arvo häviä ahneudelle

ja ihmisen itsekkyyden ylivallalle.

Puutumme ympäristöongelmiin viranomaiskeskusteluin

ja tarvittaessa tutkintapyynnöin.

Turvaamme turpeen ja rahkasammalen pysymistä turvassa suossa

jotta se kasvaa karpaloa eikä ekosysteemi vuoda kasvihuonekaasuja.

Osallistumme Satavesi-hankkeen vesistöaluetyöryhmiin

ja seuraamme vesistöasioita kera paikallis- ja vesiensuojeluyhdistysten.

Tuemme siirtymistä uusiutuvaan energiantuotantoon

tavalla joka ei johda luontokatoon.

Pyrimme turvaamaan

luonnonmetsät Satakunnan.

Jäsenlehti Luonnonsuojelijan väliin

laatii Satakunnan piiri liitteen.

Luonnonkukkien päivä retkeillään kesäkuussa

ja teemalajina on tällä kertaa mustikka.

Yleisökysymyksiin vastaava Luontoraati järjestetään

alueella jossa toiminta kaipaa piristystä.

Toimintamme näkyy julkisuudessa ja Piirin verkkosivuilla.

Keskusteluissa tuomme esille omat näkemyksemme asiallisilla perusteilla.

Toiminnassamme on positiivinen vire,

jotta ihmisten on helppo tulla mukaan toimintaamme.

Näsin metsäretki

Toiminta

Vesiensuojelu

Lehtokorpi

Metsiensuojelu

Porolansuo

Soidensuojelu

Liity

Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenyys on merkittävä kannanotto luonnon ja puhtaan ympäristön puolesta. Liittyessäsi jäseneksi Suomen luonnonsuojeluliittoon…

Lue lisää