Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Piirin lausunto ehdotuksesta Kokemäenjoen-Saa­ris­to­me­ren-Selkämeren ve­sien­hoi­toa­lu­een ve­sien­hoi­to­suun­ni­tel­mak­si vuosiksi 2016–2021. Eurajoki – Lapinjoki toi­men­pi­deoh­jel­ma-alue

Lausunto ehdotuksesta Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosiksi 2016–2021. Eurajoki – Lapinjoki toimenpideohjelma-alue. Sisältö ei nähtävillä.