Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Lausunto kansalliseksi rapustrategiaksi 2013-2022

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ

Asia:

Lausunto kansalliseksi rapustrategiaksi 2013-2022

Suomen luonnonsuojeluliiton

Satakunnan luonnonsuojelupiiri ry

4.1. Nykytilan arviointi

Heikkoudet:

– ei tiedetä kunnolla millaisissa vesistöissä kumpikin rapulaji viihtyy ja lisääntyy parhaiten.

Uhat:

– lmastomuutoksen vaikutus vesiekosysteemiin ja sitä kautta rapuihin.

– täpläravun vaikutus vesiekosysteemiin.6.1.1. Jokiravun suoja-alueet

– Jokiravun suoja-alueille, esim. Karvianjoen vesistöalue, ei millään perusteilla saa myöntää täpläravun istutusoikeuksia.

– Ei edes koeluontoisia yksittäisiä lupia. Nykyään olevat ja tulevaisuudessa ilmenevät täpläravun tällaiset satelliittialueet tulee pyydystää täpläravuista putipuhtaiksi.

6.1.2. Jokirapukantojen hoito suoja-alueen ulkopuolella

– Jokiravuissa tulee pitäytyä myös rannikon ja saariston pienissä joki- ja purovesistöissä.

6.2.1. Täplärapualueen rajaaminen

– Karvianjoen vesistöalueelle ei saa antaa minkäänlaisilla ehdoilla poikkeuslupia täpläravun istutuksiin (kotiuttamiseen).

6.3.2 Muut toimenpiteet

– Jokiravun istutuksia ennen on selvitettävä onko vesistössä vielä rapuja. Jos on, on niistä selvitettävä esiintyykö niissä piilevänä rapuruttoa. Jos esiintyy on kaikki ravut ensin pyydettävä pois vesistöstä ( esim. järvestä nousuesteeseen asti tai joessa nousuesteiden väli) ja sen jälkeen pidettävä tarvittava tauko, jotta rutto on varmasti kuollut, ennen istutusta. Täten taataan istutuksen onnistuminen.

– Alle 2000 rapua tuottavat viljely-yksiköt on myös saatava terveyslupamenettelyn piiriin.

– Sumputtaminen muissa vesistöissä kuin pyyntivesistössä tulee kieltää lailla.

– Sumputtamisen kieltävään sääntöön ei saa antaa millään perusteella poikkeuslupaan.

6.7. Seuranta ja tutkimus

– Täpläravun vaikutukset vesiekosysteemiin on tutkittava.

– Ilmastomuutoksen vaikutus vesiekosysteemiin ja siten rapuihin on tutkittava.

6.8. Viestintä ja koulutus

– Viestintää on tehostettava erittäin paljon tiedon levittämiseksi.

– Haasteena on esim. sumputtamisen kielto muissa kuin pyyntivesistössä- tiedon saanti ymmärrettävästi perille jokaiselle mökkiläiselle.

Porissa 28.02.2013

Kari Ylikoski                                                                Markku Suominen

puheenjohtaja                                                               varapuheenjohtaja