Tillgänglighetsverktyg

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Raseborgs natur, Raaseporin luonto

Raasepori, Raseborg
Navigering på / av
Om du är bosatt i Raseborg blir du automatiskt medlem i Raseborgs natur r.f. då du registrerar dig som medlem i Finlands naturskyddsförbund eller Natur och Miljö rf.
Du kan ansluta dig  via
Finlands naturskyddsförbunds webbsida:
samt Natur och Miljö rf:s webbsida: 

 

Föreningen förverkligar sitt syfte genom att väcka- och upprätthålla intresse för natur, miljö samt kulturlandskapet och miljövård. Genom att ordna möten, informera och övervaka olika faktorer som påverkar levnadsmiljön.

Föreningen gör initiativ och ger utlåtanden till olika myndigheter och beslutande organ i frågor kring miljö och naturskydd. Föreningen vill framhäva behovet av naturskydd och miljövård för landägare och samhällsplanerare genom att lära ut naturkunskap och anordna exkursioner och guidning för allmänheten samt genom att skaffa och donera markområden för att skyddas.

Föreningen är medlem i Natur och Miljö r.f. och i Suomen Luonnonsuojeluliitto ry.