Tillgänglighetsverktyg

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Raseborgs natur, Raaseporin luonto

Raasepori, Raseborg
Navigering på / av

Föreningen arbetar för att främja hållbar utveckling samt naturskydd och miljövård i Raseborg. Föreningen förverkligar sitt syfte genom att sprida information, ordna möten och exkursioner samt genom att uppträda i massmedia och avge utlåtanden, anmärkningar och besvär gentemot myndighetsbeslut som strider mot föreningens målsättning eller mot existerande naturskydds- och miljöbestämmelser.

Föreningen är medlem i Natur och Miljö r.f. och i Suomen Luonnonsuojeluliitto ry.