Tillgänglighetsverktyg

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Raseborgs natur, Raaseporin luonto

Raasepori, Raseborg
Navigering på / av

Ditt landskap?

Varje Raseborgare äger över 1500m2 skog i sin hemkommun. Det är i Dina händer vad som görs med den. Underteckna medborgarinitiativet för en mera hållbar skogsskötsel.

Skriv under initiativet

Bild: Esa Ervasti

Ditt Landskap

Vi är en del av naturen. För att må bra, behöver vi omkring oss en natur som är frisk och som kryllar av liv.
Då vi väljer vår boplats, ser vi även på miljön; vi vill att den är vacker, harmonisk och levande.
Vi vill inte bygga våra hus invid kalhyggen, ej heller vill vi skaffa fastigheter brevid skogar som
kommer att huggas ner om några år eller årtionden.

28 000 skogsägare

Raseborgs stad äger över 4200 hektar skog. Alltså mera än 1500m2 per invånare.
Vi vill inte att våra rekreationsområden kalhuggs. Vi vill använda våra skogar – Du och Jag på
vårt eget sätt; för att stanna upp och njuta, gå på utflykter, plocka svamp och bär, för att röra på
oss, rasta hunden och varför inte för att studera insekter, fjärilar, blommor och fåglar.

För biodiversitetens skull

Vi kräver, att Raseborgs stad garanterar en väldigt skonsam och minimal skötsel av speciellt de
skogar som finns i närheten av våra bostadsområden och att staden särskilt prioriterar
rekreationsanvändingen av våra skogar.
Bevarandet av naturens mångfald tillsammans med kämpandet mot klimatförändringen och
förbättrandet av rekreationsmöjligheterna, bör vara en av de mest centrala värdena då man
behandlar och förverkligar planer för skogarna som ägs av staden.

Mot en bättre framtid

Det är vår skyldighet att garantera för de kommande generationerna en vacker, levande och
hälsosam miljö, där även de kan förverkliga sina behov och njuta av naturen på otaliga sätt.
Vi vill bära vår ansvar för att naturens mångfald ska bevaras och att klimatförändringen
hämmas. I medborgarinitiativet kräver vi, att Raseborgs stad totalt avstår från kalhyggen i av staden ägda
skogar, och övergår till kontinuerlig skogsvård.

Här kan du läsa initiativet i sin helhet om skogens skötsel

Skogarna i Raseborg
Kontinuerlig skogsvård
Skogen & Hälsan
Skogen & Miljön

 

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri

Raaseporin luonto ry

  • [email]