Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Nokian yhdistys

Nokia
Navigaatio päälle/pois

Nokian Siurossa on uhanalaisen palosirkan esiintymä. Sitä on hoidettu niittämällä vuodesta 2004 ja lajille se on ollut menestyksellistä. Palosirkkaa esiintyy noin 1000 metrin matkalla Siuron satamasta länteen. Esiintymä on suojeltu luonnonsuojelulailla.

Kesäisin Pyymäen palosirkkakedolla talkoillaan. Keto niitetään, haravoidaan, raivataan ja pidetään avoimena, kuva Kaija Helle

Laji on säilynyt ajalta, jolloin höyryveturit tupsauttelivat kipinöitä ympäristöön ja sytyttivät maastopaloja. Tätä varten palkattiin monin paikoin palovartijoita.

Palosirkka elää avoimilla paahderinteillä, harjuilla ja nykyisin radanvarsien ruderaattialueilla. Paloalueet ovat tämän heinäsirkkalajin parasta elinympäristöä. Laji taantuu paloalueiden puuttumisen ja elinympäristöjen umpeutumisen seurauksena. Siuron esiintymä on nykyään Pirkanmaan ainoa.

Jokakesäisissä talkoissa keto niitetään ja haravoidaan. Vesaikkoa pidetään kurissa ja puustoa työnnetään kauemmas kedolta. Heinätuppaita kaivetaan juurineen ja näin saadaan lajille välttämätöntä paljaan maannoksen laikutusta. Näin turvataan harvinaiselle palosirkalle parhaat säilymismahdollisuudet.

Laji on hyötynyt hoidosta silmin nähden: lisääntynyt ja levinnyt itäsuunnassa ja parhaina vuosina sirkkoja on nähty sadan metrin päässä. Hoidon bonuksena olemme saaneet kesän mittaan lajeittain vaihtuvan ja silmiä hivelevän kukkakedon.

Paikallisluonto

Luonto on lähellä Nokialla on monimuotoista ja helposti tavoitettavaa luontoa. Jylhät ja louhikkoiset kalliot vaihtuvat metsiin,  laajaselkäisiin…

Lue lisää

Kiehtova raakku ja purotaimen ovat erityislajeja

- Tuhat vuotta sitten viikingit kulkivat laivoillaan merenrantojamme ja nousivat Kokemäenjokea ylös. He tunsivat jokihelmisimpukat ja taimenet…

Lue lisää

Tekosaaria ja pitkä kiitorata!

Näin Pekka Rintamäki kertoo kaakkureista Iso käsisaha, rautakanki, lapio ja kumivene, pitkä köysi ja samanlaisella pelimannihengellä varustettu…

Lue lisää

Nokian lehdoissa

Viheriöivät lehdot ovat tärkeä osa nokialaista luontoa. Tammien, jalavien, vaahteroiden ja muiden lehtopuiden hallitsemat metsät tarvitsevat…

Lue lisää