Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Karjalan piiri Lappeenrannan seudun yhdistys

Lappeenranta
Navigaatio päälle/pois

Lappeenrannan Riihilahdessa (Niemisensaaressa) on taas niiton ja haravoinnin aika. Huomaa erilliset niitto- ja haravointipäivät!

Yhdistys on hoitanut Luonnonperintösäätiön kohteella niittyjä jo vuodesta 2013. Riihilahden eli Aholan tilaan kuuluu noin 0,6 hehtaaria arvokasta perinnemaisemaa, pääosin niittyä ja osin kuivaa ketoa. Maisemallisia arvoja lisäävät perinteiset hirsirakennukset, tilan päärakennus on vuodelta 1905, ja viereiset suojelumetsät.

Loppuvuodesta 2022 alueelta purettiin ja poistettiin vanhojen kasvihuoneiden perustuksia, joten perinneympäristön hoitoon päästään osin ”puhtaalta hiekkapohjalta”!

Niittotalkoot järjestetään lauantaina 17.8. klo 10 alkaen. Paikalle saadaan ainakin yksi käsin työnnettävä niittokone ja innokkaimmille annetaan viikate käteen; omankin viikatteen voi tuoda mukana. Talkoilun päätteeksi on tarjolla ainakin kahvia ja pientä purtavaa.

Riihilahden niitylle palataan haravointitalkoisiin seuraavan viikon lauantaina 24.8. klo 10 alkaen. Kuivunut niitos harataan ja haravoidaan kasoihin sekä kuljetetaan siirtolavalle, jolla niittoaines kuljettuu jatkojalostukseen Kukkuroinmäkeen. Omaan käteen istuvan haran voi ottaa mukaan! Talkoolaisille on tarjolla kahvia ja muuta virvoketta.

Mikäli sinulla ei ole sopivaa kulkuneuvoa, ota yhteyttä kimppakyytien järjestämiseksi! Tiluksille on matkaa Lappeenrannan keskustasta reipas 15 km.