Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Karjalan piiri Lappeenrannan seudun yhdistys

Lappeenranta
Navigaatio päälle/pois

Luonnonkukkien päivän retkikohteena on Pellisenrannan kukkaisa rinneniitty Joutsenossa. Se on vanhaa viljely- ja laidunmaata, joka jäi pois käytöstä 1970-luvun alussa. Ensimmäiset umpeenkasvun merkit havaittiin 1980-luvulla, jolloin käynnistettiin keskustelu hoidon aloittamisesta. Niitto alkoi vuonna 1990 ja vuosina 1992 ja 1993 alueen kasvillisuus kartoitettiin osana valtakunnallista perinnemaisemaprojektia. Hoito on jatkunut näihin päiviin, välillä lammaslaidunnuksen avulla, mutta viime vuosina taas niittämällä. Edelleen hienosti kukkivan rinneniityn kehitystä on seurattu säännöllisesti kasviruuduilla ja perhoslinjalaskentojen avulla. Myös muuta hyönteislajistoa on selvitetty malaisepyydyksillä vuosina 2008 ja 2009. Sään salliessa retkeläisille on tarjolla kasvien ohella myös monimuotoinen ötökkämaailma!