Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri Jyväskylän seudun yhdistys

Jyväskylä
Navigaatio päälle/pois

Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistys on tehnyt valituksen Vaasan hallinto-oikeudelle Itä-Suomen ympäristölupaviraston 6.2.2008 myöntämästä Jyväskylän Keljonlahden voimalaitoksen ympäristöluvasta. Valitus koskee voimalan pääpolttoaineen turpeen kasvihuonekaasupäästöjä, jotka vaaditaan otettavaksi huomioon lupamääräyksissä. Nykyään eräs suurimmista jarruista ilmastonsuojelussa on se, että lupaprosesseissa kasvihuonekaasupäästöillä ei ole merkitystä. Ympäristönsuojelulain 1 §:ssa mainitaan ilmastonsuojelu lain erääksi tarkoitukseksi, mutta koska muissa pykälissä ei tarkenneta, miten se otetaan huomioon, on syntynyt oikeuskäytäntö, jonka mukaisesti ilmastonsuojelu ohitetaan lupapäätöksissä. Tämän valituksen laajempana tarkoituksena on pyrkimys muuttaa kyseistä oikeuskäytäntöä.

Voit lukea valituksen kokonaisuudessaan tästä.