Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri Jyväskylän seudun yhdistys

Jyväskylä
Navigaatio päälle/pois

Suomen luonnonsuojeluliiton Jyväskylän seudun yhdistys jättää ympäristölupahakemuksesta 179-2018-3 seuraavan muistutuksen:

Hanketta ei tule hyväksyä seuraavista seikoista johtuen:

  1. Murskaamo tulee aivan virkistysalueen viereen ja maisemaan, jonka erityispiirre on syvä rauha ja hiljaisuus ihan ison kaupungin vieressä. Melu- ja esteettinen haitta tuhoaa satojen virkistäytyjien, erityisesti kankailla viihtyvien marjastajien mahdollisuuden vikistymiseen. Tällaisia paikkoja on harvassa, joten niiden tuhoaminen on erityisen haitallista.
  2. Hankealueella on havaintoja liito-oravan liikkumisesta ja elämästä ja hankealue tuhoaa yhden keskeisen liito-oravalle sopivan kuusikon. Lisäksi alueella on kolopuiksi sopivia haapoja.
  3. Peltoaukea yhdistettynä kohoavaan Savumäkeen muodostaa erityisen maisemakokonaisuuden, jolla on vahva esteettisen virkistäytymisen merkitys.

 

Näihin luontoarvoihin perustuen lupaa murskaamolle ei tule myöntää!

Suomen  luonnonsuojeluliiton Jyväskylän seudun yhdistyksen hallituksen puolesta
maastossa kulkenut tutkija (FT) Heikki Susiluoma