Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri Jyväskylän seudun yhdistys

Jyväskylä
Navigaatio päälle/pois

Luonnonsuojeluyhdistys kannustaa kehittämään metsäohjelmaa
1.6.2018

Suomen luonnonsuojeluliiton Jyväskylän seudun yhdistys on tyytyväinen siitä, että kaupungin metsäohjelman tekemiseen on osallistettu kattavasti eri osapuolia. Jyväskylän kaupungin metsäohjelmaluonnos viekin metsien käsittelyä oikeaan suuntaan, mutta kaipaa joiltakin osin muutoksia.

Metsänhoidossa on yhä yleisemmin tunnustettu järkeväksi tavoitteeksi jatkuva kasvatus ja metsän peitteellisyyden säilyttäminen, mikä tukee paitsi käsitystämme metsästä myös luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja kamppailua ilmastonmuutosta vastaan.

Mielestämme avohakkuut eivät sovi lainkaan metsiin. Metsäohjelmaluonnoksen mukaan ulkoilu- ja virkistysmetsiin voitaisiin hakata jopa kahden hehtaarin aukkoja. Mielestämme aukkoja voitaisiin sallia vain pakottavista syistä, kuten tautien torjumiseksi, ja korkeintaan 0,5 ha:n suuruisina.

Kaupungin talousmetsien hoidosta ohjelmaluonnos lausuu: ”Talousmetsät kasvatetaan pääosin tasarakenteisina ja uudistaminen tehdään useimmiten avohakkuulla.” Esitämme, että talousmetsät kasvatetaan pääosin erirakenteisina ja uudistetaan jatkuvan kasvatuksen
periaatteiden mukaisesti poimintahakkuina.

Kansalaisten kuulemisessa uusi karttapohjainen ohjelma (Maptionnaire) antaa mahdollisuuksia asukkaiden parempaan kuulemiseen. Tällöin voidaan saada näkyville myös niiden asukkaiden mielipide, jotka haluavat säästää metsää. Myös puiden merkitsemisessä olisi oltava tasapuolinen. Tähän mennessä vain puiden kaatamista haluavat ovat voineet merkitä puut. Sama mahdollisuus pitäisi olla asukkailla, jotka haluavat säilyttää puut. Tällä tavoin voitaisiin välttää esimerkiksi tämän kevään Palokassa tapahtuneet metsän hävitykset.

Suomen luonnonsuojeluliitto
Jyväskylän seutu