Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri Jyväskylän seudun yhdistys

Jyväskylä
Navigaatio päälle/pois

Pahin turvallisuusuhkamme on ilmastonmuutos. Kaavaileeko Suomen valtio siis käyttävänsä 7-10 miljardia euroa ilmaston lämpenemisen torjuntaan? Ei, vaan sotilaskoneiden hankintaan ilmavoimille. 64 uuden hävittäjän elinkaarikustannukset ovat arviolta jopa 40 miljardia euroa.

Joka yhdeksäs eliölaji Suomessa on jo uhanalainen. Ympäristöministeriöllä on käytettävissään koko vuodeksi 2019 ympäristön- ja luonnonsuojeluun 118,5 miljoonaa euroa eli noin yhden hävittäjän hinnan verran.

Noin viiden hävittäjän hinnalla, 800 miljoonalla eurolla, voitaisiin ennallistaa miljoona hehtaaria ojitettua suota hiilivarastoiksi. Kymmenen uuden hävittäjän hinnalla voitaisiin kuitata lähes kaikki Suomen epäonnistuneet soiden ojitukset eli ennallistaa kaksi miljoonaa hehtaaria ojitettuja soita.

Hävittäjäkone kuluttaa enimmillään 612 kiloa polttoainetta minuutin lennolla. Tästä aiheutuu lähes 2 tonnin hiilidioksidipäästöt. Suomen sotilasilmailu kuluttaa 140 000 tonnin päästöillään vuosittain lähes 900 metsähehtaarin sitoman hiilivarannon.

Sotilaskoneiden valmistus ja koko elinkaari kuluttavat valtavasti luonnonvaroja ja rahaa. Suomen luonnonsuojeluliiton Jyväskylän seudun yhdistys vetoaa äänestäjiin ja poliittisiin päättäjiin: sijoitetaan osa hävittäjämiljardeista maapalloamme uhkaavan ekokatastrofin torjumiseen.

Suomen luonnonsuojeluliiton
Jyväskylän seudun yhdistyksen hallitus
26.3.2019

Lähteitä:

Valtion budjetti: https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ymparistoministerion-vuoden-2019-talousarvioesitys

Soiden ennallistaminen: https://hiiliporssi.fi/suo-on-tehokkain-hiilipankki/

Hävittäjien polttoaineen kulutus (jälkipolttimella): Tekniikan Maailma 3/19

Lentopolttoaineen päästöt: https://www.finavia.fi/fi/lentoliikenne-ja-ilmasto

Sotilasilmailun päästöt: https://puolustusvoimat.fi/documents/1948673/2267766/PEVIESTOS_SST_Energia-ja-ilmasto-ohjelma_2018/461258cd-c1d3-4ca1-9304-5db336bf6932/PEVIESTOS_SST_Energia-ja-ilmasto-ohjelma_2018.pdf

Metsien hiilensidonta: https://www.puuinfo.fi/sites/default/files/Puutuotteet%20hiilivarastona%20a4.pdf